Společnost STADA potvrdila svou odolnost dvouciferným růstem za rok 2020

  • STADA pokračuje v cestě rychlého růstu, což potvrzuje dvouciferný nárůst prodeje a odpovídající růst EBITDA koronavirové pandemii navzdory, přičemž roční tržby skupiny přesahují 3 miliardy EUR (téměř 79 miliard korun)
  • K organickému růstu tržeb o 6 % a celkovému růstu na plochém trhu o 18 % přibylo sedm akvizic a více než 80 transakcí v rámci licencí uzavřených v průběhu roku 2020
  • V České republice STADA v roce 2020 koupila a úspěšně integrovala českou společnost Walmark. „I díky tomu jsme na českém trhu meziročně rostli o 37 %,“ říká Tomáš Mihál, ředitel společnosti STADA v České republice.
  • Generální ředitel STADA Peter Goldschmidt: „Naše tržby a navýšení zisku odrážejí mimořádnou angažovanost a podnikavost našich zaměstnanců po celém světě. Naše strategie, ve které je STADA důvěryhodným partnerem v oblasti spotřebitelské zdravotní péče, speciálních farmaceutik a generik, je úspěšná.“


Bad Vilbel, 11. března 2021 – Společnost STADA prokázala odolnost a flexibilitu během koronavirové pandemie tak, že v roce 2020 dosáhla 18% růstu tržeb a o 15 % vyšší hodnoty EBITDA v konstantních měnách. Tento výkon, vysoce vyčnívající ze stagnujícího trhu, svědčí o nasazení a podnikavosti, s nimiž se zaměstnanci STADA vyrovnali s obtížnými podmínkami a nadále dodávali léčiva pacientům a zdravotnickým pracovníkům.

„Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech našich zaměstnanců a jejich rodin bylo po celý rok 2020 nejvyšší prioritou společnosti STADA,“ uvedl globální CEO Peter Goldschmidt. „Jelikož STADA reagovala na pandemii hbitě, pokračovali jsme v posilování naší infrastruktury dodavatelského řetězce pro stabilní budoucnost. Jsem hrdý na to, jak STADA během pandemie neúnavně spolupracovala se stovkami partnerů, aby nadále dodávala léčiva a plnila naše poslání, kterým je pečovat o zdraví lidí coby důvěryhodný partner,“ řekl Goldschmidt.


STADA dosáhla 15% růstu zisku na EBITDA ve výši 713 mil. (přibližně 18,7 miliardy korun) 

Synergie odvozené z akvizic, jakož i probíhající opatření na zvýšení efektivity v oblastech jako dodavatelský řetězec, nákup a prodej nebo marketing, přispěly ke zvýšení zisku před úroky, zdaněním a amortizací (EBITDA) o 15 % ve stálých měnách na 713 milionů EUR (přibližně 18,7 miliardy korun). Investice do dodavatelského řetězce v roce 2020 posílily udržitelnost společnosti STADA s rekordní produkcí, silnou úrovní dodávek a žádnou kritikou ze strany regulačních inspekcí výrobních zařízení.

„Rostoucí tržby a navýšení zisku odrážejí mimořádnou angažovanost a podnikavost našich zaměstnanců po celém světě,“ vysvětluje Goldschmidt. „Naše strategie, vekteré je STADA důvěryhodným partnerem v oblasti spotřebitelské zdravotní péče, speciálních léčiv a generik, je úspěšná.“

STADA uzavřela celkem sedm akvizic, včetně nákupu české společnosti Walmark, významného výrobce vitamínů, minerálů a doplňků stravy ve střední a východní Evropě. Mezi další významné smlouvy patří nákup části spotřebitelského portfolia GSK a bývalých značek Takeda v Rusku a bývalém prostoru Společenství nezávislých států. V průběhu roku 2020 STADA uzavřela celkem více než 80 licenčních dohod.

Právě akvizice Walmarku patřila k nejvýznamějším obchodům společnosti STADA v uplynulém roce. „I díky tomu jsme na českém trhu meziročně rostli o 37 %,“ říká Tomáš Mihál, ředitel společnosti STADA v České republice. „Růst, který zde zažíváme, zároveň představuje i velkou výzvu. Zůstáváme ambiciózní a jsme připraveni na další růst.“

Evropa: STADA se dostává mezi top 5 hráčů v oblasti spotřebitelské zdravotní péče a generik

V průběhu roku 2020 se STADA stala čtyřkou na evropském trhu generik a na evropském trhu zdravotní péče pro spotřebitele se posunula z deváté příčky na pátou. Mimo Evropu pokračovala STADA v posilování svého působení na vybraných asijských trzích, jako jsou Čína, Filipíny a Vietnam, stejně jako na Blízkém východě a v severní Africe.

Produkty spotřebitelské zdravotní péče a speciální výrobky nyní tvoří přibližně polovinu tržeb skupiny STADA v celkové výši 3,01 miliard EUR (téměř 79 miliard korun) za rok 2020. Tyto produkty mají potenciál nabídnout dlouhodobě rostoucí zisk po mnoho let.

Segment generik zaznamenal pro společnost STADA nárůst prodeje v Belgii, Francii, Německu a Švýcarsku. Růst generik v konstantní měně v Rusku a prostoru bývalého Společenství nezávislých států byl velmi silný a dosáhl 12 %.

1 675 nových pozic na plný úvazek po celém světě

STADA nabízí široké portfolio produktů, od přípravků zachraňujících život při rakovině, přes léčiva pro léčbu kardiovaskulárních chorob až po doplňky stravy, které lidem umožňují pečovat o své vlastní zdraví. Posílena byla kapacita společnosti ve specializovaných farmaceutických oblastech a péči o zdraví spotřebitele, což vedlo k rozšíření globálního počtu zaměstnanců na více než 12 300.

Díky akvizicím v roce 2020 je STADA bohatší o jedinečné odbornosti a zkušenosti nových zaměstnanců. Společnost se rošířila o 1 675 nových pracovních pozic na plný úvazek a pod svým heslem One STADA působí jako zodpovědný a stabilní zaměstnavatel. Vysoká míra angažovanosti byla patrná z nedávných průzkumů mezi zaměstnanci – 9 z 10 jich je hrdých na to, že pracují pro společnost STADA, a jsou si jistí, že společnost vyjde z koronavirové krize jako silná a jednotná One STADA.

Optimistický výhled do roku 2021

S pomocí jasné růstové strategie, která je založena na společném poslání, vizi a souboru hodnot, očekává společnost pokračování růstu také v roce 2021. Na základě optimistického výhledu pro aktuální rok globální CEO Peter Goldschmidt poznamenal, že STADA má dobře zajištěnu oblast generik a přítomnost skupiny v segmentu specializovaných farmaceutických přípravků roste prostřednictvím partnerství v biosimilárních přípravcích. Příkladem je uvedení nového patentovaného produktu na léčbu Parkinsonovy choroby v pozdním stadiu. Produkty péče o zdraví spotřebitele, jako je Zoflora, se prosazují v několika zemích, zatímco v USA probíhá uvedení doplňků stravy Bio360 a Nuvia.
Společnost STADA pokračuje ve vyhodnocování dalších akvizic, licencí a příležitostí k rozvoji podnikání. Proto je přesvědčena o tom, že rok 2021 přinese další organický a anorganický růst. „Jakožto partner v oblasti spotřebitelské zdravotní péče, speciálních farmaceutik a generik rozšiřuje STADA své portfolio a plní tím účel péče o zdraví lidí coby důvěryhodný partner,“ uzavírá Goldschmidt.

O společnost STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG sídlí ve městě Bad Vilbel v Německu. Společnost se zaměřuje na generika, včetně speciálních generik, a produkty zdravotní péče pro spotřebitele bez lékařského předpisu. Celosvětově společnost STADA Arzneimittel AG prodává své výrobky v přibližně 120 zemích. V roce 2020 dosáhla společnost STADA tržeb ve výši 3 010,3 mil. EUR a zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) ve výši 713,3 mil. EUR. K 31. prosinci 2020 zaměstnávala STADA po celém světě 12 301 lidí.