Pilulka akcelerovala růst i zisk. Tahounem byl online.

Společnost Pilulka Lékárny a.s. na základě auditovaných výsledků hospodařila v České republice s tržbami 1,3 miliardy korun a EBITDA ziskem 23 milionů korun. Internetové tržby vzrostly meziročně o 57 %. Pilulka očekává, že vlastní tržby za skupinu, jenž budou předmětem konsolidace, přesáhnou 1,8 miliardy korun a skupinové tržby včetně franšíz přesáhnou 3 miliardy korun.

„Rok 2020 byl pro naši společnost ve znamení významného růstu. Loňský rok byl oproti předcházejícím rokům ovlivněn dvěma významnými událostmi. První, kterou jsme nemohli nijak ovlivnit, byla situace týkající se pandemie covid. Nástup pandemie urychlil digitalizaci a automatizaci a došlo ke zvýšení zájmu zákazníků o naše služby. Druhou významnou událostí roku 2020 byl vstup společnosti Pilulka Lékárny a.s. na trh START pražské burzy. V říjnu 2020 proběhl velmi úspěšný veřejný úpis akcií naší společnosti, zájem investorů o akcie byl více jak pětinásobný než nabídka upisovaných akcií. Hodnota akcií a zájem investorů i po IPO nadále výrazně roste,“ říká Petr Kasa, CEO skupiny Pilulka.

Významné události roku 2020 v Pilulce

  • Úspěšný vstup Pilulky na burzu
  • Meziroční růst online tržeb o 57 %
  • EBITDA marže +1,7 % (ČR)
  • 570 tisíc zákazníků nakoupilo online, přibližně polovina poprvé
  • Fúze dceřiných firem v Česku pod Pilulka Lékárny a.s.
  • Příprava na IFRS s cílem vstupu na hlavní trh BCPP

Pilulka působí na třech evropských trzích. Hlavní činností společnosti je provoz internetových lékáren. Mimo to provozuje 32 vlastních kamenných lékáren a 125 partnerských, díky kterým má společnost výraznou penetraci na trhu v České republice. Smluvním lékárnám přináší Pilulka unikátní omnichannel službu propojující kamenný a digitální kanál, v čemž plánuje aktivně pokračovat. 

V roce 2021 skupina Pilulka očekává další významný meziroční růst tržeb. “Pokud vše půjde podle plánu, očekáváme na skupině organický růst tržeb okolo 40 % a EBITDA marži okolo +0,5 %“ říká David Staněk, CFO skupiny Pilulka.

„I v budoucnosti chceme naplňovat naši misi, kterou je zvyšování komfortu života našich zákazníků, a to zejména v oblasti péče o zdraví. Nadále budeme extrémně pro-zákazničtí, investovat do rychlého růstu, expandovat a přinášet na trh inovativní projekty. Čeká nás rok, možná roky, které budou dotčeny pandemií covid, která nenávratně změnila životy lidí a urychlila digitalizaci všech lidských činností. Naší dlouhodobou vizí je být dominantním poskytovatelem lékárenské péče ve střední Evropě a změnit vnímání lékárny jako místa, kde se pacienti pouze léčí na místo, kde mají prioritu slova prevence, zdravý životní styl, výživa nebo screening,“ dodává Martin Kasa, člen představenstva Pilulky.

Tato tisková zpráva komentuje finanční výsledky Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2020, které byly auditované společností PricewaterhouseCoopers a které budou předmětem schválení valnou hromadou společnosti Pilulka Lékárny a.s.. Auditované a valnou hromadou schválené konsolidované výsledky za skupinu Pilulka jsou očekávány na konci června 2021.

Veškeré informace o společnosti, výsledky hospodaření a další podklady pro investory naleznou zájemci na stránkách https://www.pilulka.cz/pro-investory.

Pilulka Lékárny a.s. je technologická firma, která od roku 2013 působí na českém, slovenském a rumunském trhu. Společnost založili bratři Kasové, kteří jsou považováni za jedny se zakladatelů tuzemské e-commerce scény. Pilulka je nejen provozovatel sítě kamenných lékáren a největší zásilkové lékárny v ČR Pilulka.cz, ale zejména technologická firma operující na trhu zdravotnictví a všeho týkajícího se péče o zdraví. Nad těmito zákaznickými potřebami staví Pilulka platformu, která propojuje výrobce, distributory, služby, logistiku a veškeré informace, které se kolem tohoto oboru točí. Cílem Pilulky je být lídrem v oboru a určovat nové trendy lékárenství 21. století.