Energie do nemocnic na dvě kliknutí. Zaměstnanecké sbírky pomáhají rychle tam, kde je právě třeba

Praha, 22. března 2021 – Nadace Via nabízí firmám možnost založení dobročinné sbírky prostřednictvím on-line platformy Darujme.cz. Zaměstnanci v rámci interního procesu nominují subjekty dle svého výběru a po spuštění sbírky tak přispívají na konkrétní projekty, které jsou jim blízké. Nominovat může i vedení společnosti, pokud má jasný záměr a dokáže pro něj své lidi nadchnout. Motivaci k zapojení zvyšuje firemní matching, tedy znásobení darů firmou v libovolném poměru. Po skončení sbírky vyplatí Nadace Via granty podpořeným organizacím.

Zapojení zaměstnanců do firemního dárcovství dokáže významně podpořit jejich vnitřní spokojenost a loajalitu. Řešení na klíč navíc ušetří firmě kapacity, čas i peníze. Administraci celého procesu zajišťuje Nadace Via, která společnosti poskytne odborné poradenství a pomůže s výběrem. Vytipované subjekty ověří ještě před tím, než se zaměstnanci do jejich podpory zapojí. Na firmě je tak „pouze“ interní komunikace sbírky. 

Společenská odpovědnost hraje v PwC stále větší roli a podpora environmentálních i sociálních projektů se setkává u našich zaměstnanců vždy s velkým ohlasem. Do pomoci potřebným se v současné době zapojuje rekordní počet expertních dobrovolníků i dárců,“ říká Marek Mráz, marketingový lídr společnosti PwC. „Platformu Darujme.cz ve spolupráci s Nadací Via úspěšně využíváme pro naši tradiční Vánoční charitu, v které zaměstnanci podporují příběhy, které sami navrhli. V těchto dnech jsme díky Darujme.cz mohli expresně spustit také sbírku Energie do nemocnic, prostřednictvím které podporujeme  zdravotníky v nejvíce zasažených regionech,“ doplňuje Marek Mráz. 

Na dárcovské firemní stránce bývá nejčastěji představeno 1 až 9 dobročinných projektů. Darování je tak jednoduché a přehledné, neboť všechny předem vybrané projekty se nachází na jednom místě. Ačkoliv je firemní sbírka primárně určena pro zaměstnance dané firmy, odkaz na ni lze sdílet, a přizvat tak další potenciální dárce mimo organizaci. Součástí sbírkové stránky je také „teploměr“ přijatých darů, který poskytuje zaměstnancům i firmě představu o výši aktuálně darované částky. Na závěr procesu obdrží každý dárce od Nadace Via potvrzení o daru pro daňové účely. 

Nadace Via je nezávislá česká nadace, která usiluje o to, aby v Česku bylo víc lidí, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Jejími hlavními tématy jsou proto rozvoj filantropie a komunitního života v Česku. Za 23 let své působnosti investovala 388,5 mil. Kč do komunitních a filantropických projektů a zprostředkovala více než půl miliardy korun neziskovým organizacím díky Darujme.cz. 

www.nadacevia.cz