Vodafone představuje SIM karty v novém. Ušetří nejen tuny plastu, ale i papíru ročně, a postupně míří k řešení zcela bez obalů

26. března 2021 – Společnost Vodafone se dlouhodobě zaměřuje na ekologičtější přístup v mnoha oblastech, což nyní bude doslova hmatatelné i pro její zákazníky. Od jara budou mít k dispozici poloviční plastový nosič SIM karty, který navíc dostanou i v polovičním papírovém obalu. Tímto krokem se jen v České republice za rok ušetří bezmála 3 tuny plastu a 2,25 tun papíru, což je dohromady ekvivalentem 223 tun emisí oxidu uhličitého. Pro představu – stejné množství emisí zbyde po spálení 111 tun uhlí nebo je za rok vyprodukuje 50 automobilů. Vodafone jde ovšem ve svých plánech ještě dál a postupně míří k plně virtuální eSIM.

Přechodem na poloviční nosič SIM karty Vodafone v České republice navazuje na iniciativu nadnárodní Vodafone Group, která začala na vybraných evropských trzích nabízet zmenšený plastový nosič koncem roku 2019. Globálně tak dojde k úspoře zhruba 340 tun plastu ročně, což je například hmotnost tří plejtváků obrovských. Při výrobě a přepravě jedné tuny plastu se navíc vyprodukuje až 15 tun oxidu uhličitého. Celková globální úspora plastů Vodafonu tedy zároveň přinese i snížení produkce oxidu uhličitého o více než 5 000 tun za rok. To je stejné množství emisí, které za rok a čtvrt vyprodukuje uhelná elektrárna.

Dlouhodobě podporujeme řešení šetrná k přírodě. Snížení množství produkovaných plastů a papíru u SIM je navíc hmatatelné pro naše zákazníky, i když se pro ně z praktického hlediska nic nemění, protože velikost samotné karty zůstává stejná. Poloviční nosič SIM karty v novém hávu se jim dostane do rukou už od jara letošního roku,“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu.

Vodafone plánuje pokračovat v nastoleném trendu a množství plastu a papíru bude redukovat dál. Lze očekávat, že stále více uživatelů bude využívat virtuální SIM kartu, takzvanou eSIM, kterou Vodafone už nyní nabízí. Pro její aktivaci je potřeba pouze QR kód, který zákazník získá v prodejně, může si ho objednat přes aplikaci Můj Vodafone, v e-shopu nebo na zákaznické lince. „Na konci roku 2020 jsme evidovali v naší síti zhruba 20 000 zákazníků s eSIM, současně došlo i k výraznému nárůstu prodejů eSIM smartphonů. Jejich podíl na celkových prodejích telefonů činil téměř 20%. S ohledem na vývoj trhu s eSIM zařízeními a plánovaným aktivitám Vodafonu věříme, že čísla budou dále narůstat,“ dodává Jana Bálková, produktová specialistka Vodafonu.

Peníze z recyklace na dobrou věc

SIM karta ovšem není jediným plastem, který se v telefonech nachází. Z nepoužívaného mobilu je možné recyklovat až 95 % materiálu a získat tak důležité suroviny pro další výrobu, kromě plastu třeba měď, stříbro a zlato. Vodafone proto umožňuje svým zákazníkům na všech prodejnách nepotřebná elektrozařízení vracet a prostřednictvím partnerů zajišťuje další recyklaci. 

Se zvýšenou spotřebou roste také naše odpovědnost a zaměření na udržitelný rozvoj a recyklaci. V každé prodejně mohou zákazníci vrátit svůj starý nepoužívaný telefon, nabíječku nebo modem. Utržené peníze z recyklace následně zamíří na podporu projektů Nadace Vodafone s pozitivním sociálním dopadem,“ vysvětluje Zuzana Holá.

Vodafone dlouhodobě ukazuje na českém trhu směr v udržitelnosti. Nakupuje 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a postupně snižuje emise skleníkových plynů nejen ze svého vlastního provozu, ale prostřednictvím řešení Internetu věcí i u svých zákazníků. Firma také zavedla povinná kritéria, která nyní hodnotí dodavatele i z hlediska jejich přístupu k udržitelnosti a odpovědnému podnikání. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. 

O společnosti Vodafone

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení. A jak prokázala krize v souvislosti s onemocněním COVID-19, hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje více než 45 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme v 21 zemích a ve 48 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 31. prosinci 2020 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 27 milionů zákazníků s pevným připojením a více než 22 milionů televizních zákazníků.

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.