Virtuální sestra Emmy žádá pro praktické lékaře více očkovacích látek

Virtuální sestra Emmy usnadňuje praktickým lékařům organizaci očkování proti covidu-19, ale chybí jí vakcíny. Emmy je revoluční systém pro chytrou a zabezpečenou komunikaci s pacienty napojený na inteligentní objednání, který pomáhá nahradit chybějící personál v ordinacích a odlehčit přetíženým telefonním linkám.

Pro zvládnutí pandemie a snížení počtu zbytečných úmrtí na onemocnění covid-19 je klíčové očkování nejstarších obyvatel. Podle statistik Ministerstva zdravotnictví bylo k 23. 3. proti covid-19 naočkováno 61,7 % osob věkové kategorie 80+ jednou dávkou (37,5 % oběma dávkami). Ve věkové kategorii 70–79 let zatím dostalo jednu dávku jen 33,4 % (2,5 % obě dávky). Jsme tedy v situaci, kdy máme jen částečně proočkovánu populaci 80+ a zcela nedostatečně proočkovánu skupinu 70–79.

Velká část těchto pacientů nyní čeká na očkování u svých praktických lékařů. Aby toho nebylo málo, stát začal prostřednictvím lékařů specialistů rozdávat chronickým pacientům PIN kódy a posílá je do očkovacích center. O mnoho chronických pacientů se ovšem starají praktičtí lékaři. Jen pacientů s vysokým krevním tlakem je v ČR 2,5 milionu, s diabetem téměř milion, obezitou trpí kolem 20 % dospělé populace,” konstatuje MUDr. Vojtěch Mucha, praktický lékař. Pacienti, kteří se obracejí přímo na své praktické lékaře tak mají mnohem menší šanci dostat se k očkování, protože navzdory slibům jsou nadále preferována očkovací centra.

Agenda spojená s očkováním v ordinacích praktiků je také poměrně administrativně náročná. Výpomoc virtuální sestry Emmy, vytvořené skupinou českých praktických lékařů, je tedy výraznou pomocí přetíženému personálu. Zjištění zájmu o očkování u pacientů, které by jinak znamenalo mnoho hodin telefonování, zvládá Emmy vyřídit díky komunikaci přes SMS zprávy. Stejně jednoduše Emmy vytvoří termíny pro desítky pacientů, informuje je SMS zprávou a popřípadě zajistí i náhradníky. Emmy je po všech stránkách připravena objednávat denně 50 000 pacientů k očkování do všech ordinací praktických lékařů po celé České republice. Většímu nasazení v současnosti však brání nedostatek vakcín.

Od prvního spuštění v prosinci 2020 našla Emmy uplatnění v 70 ordinacích praktických lékařů napříč Českou republikou, do systému se zaregistrovalo přes 10 tisíc pacientů. Emmy vstoupila také do ordinací specialistů, například na endokrinologii, ORL a nově také na stomatologii. Emmy je koncipována v souladu s filozofií fungování primární péče a doporučeními Společnosti všeobecného lékařství i Sdružení praktických lékařů.

Emmy v ordinacích pracuje jako sestra navíc, která pomáhá nejen s očkováním, ale také s žádostmi pacientů o recept, objednáním na prohlídku nebo jednoduchým zabezpečeným předáním dalších informací. Emmy zkrátka přináší online revoluci do zdravotnictví. „Z naší dosavadní zkušenosti vidíme, že pacienti si na nový způsob elektronického předávání svých požadavků přes virtuální sestru Emmy dobře zvykli a i pacienti seniorského věku si ho pochvalují. Vždy se najdou pacienti, kteří neradi komunikují online, ale takoví jsou ve všech věkových skupinách,” říká Eva Šubrtová DiS., zdravotní sestra z ordinace praktického lékaře MUDr. Ondřeje Sobotky.

Novým seniorským rekordmanem je 93 letý pan ZL z Kralup nad Vltavou, který svou zkušenost shrnul těmito slovy: „Hodnocení činnosti virtuální sestry Emmy je velmi jednoduché. Za krátkou dobu jejího využívání plní všechno, co bylo potřeba z hlediska péče o můj zdravotní stav. Z toho důvodu jsem přesvědčen, že i nadále bude plnit úkony, pro které byla vytvořena.” Potvrzuje tak skutečnost, že Emmy již používají stovky seniorů ve věku 70+ a Emmy pro ně vyřídila již přes 6 000 požadavků.

###

Česká startupová společnost Emmy.md s.r.o. sdružila skupinu zkušených praktických lékařů a propojila je se špičkovým vývojářským týmem. V rekordně krátkém čase vytvořila systém virtuální sestry Emmy, usnadňující práci lékařům v ordinaci a zlepšující komunikaci s jejich pacienty, který nyní zavádí do ordinací po celé České republice.

Virtuální sestra Emmy nabízí:

·         automatizované zvaní na hromadné očkování proti covidu i chřipce s využitím SMS zpráv

·         automatizované zjišťování zájmu o očkování pomocí SMS zpráv a následné automatické zpracování do ISIN

·         bezpečnou identifikaci pacienta a lékaře, a zabezpečenou komunikaci mezi nimi

·         strukturované pacientské dotazníky, plně přizpůsobitelné dle potřeb ordinace, včetně

o    poskytnutí doprovodných pokynů pro pacienty a 

o    sběru strukturovaných informací pro ordinace, vč. příloh jako jsou lékařské zprávy, fotografie atd.

·         přehledy a filtry pro automatické řazení požadavků podle svého významu a klinické priority

·         inteligentní online objednávání s možností lékaře rozhodnout, zda konzultace proběhne v ordinaci, telefonicky nebo online

·         automatické upozornění na email pacienta o nové zprávě v systému, na možnost se objednat a připomenutí termínu objednávky

·         plnohodnotné řešení pro práci v týmu, s možností komunikace mezi personálem a určení odpovědnosti za každý požadavek

·         nástroje pro integraci s hlavními ambulantními informačními systémy v provozu v ordinacích po celém Česku. 

Další informace na www.sestraemmy.cz/ockovani

KONTAKTY

Virtuální sestra Emmy: www.sestraemmy.cz