Výrobu transformátorů Elpro-Energo Transformers řídí v ostrém provozu ERP Infor CSI (SyteLine) v nové verzi 10

Ostrava | 30. března 2021 – Společnost Elpro – Energo, která od roku 1997 dodává různé druhy olejových i suchých transformátorů například pro ČEZ, rozšířila své aktivity o vlastní vývoj a výrobu těchto zařízení v dceřiné firmě Elpro-Energo Transformers. Výstavbu moderního výrobního závodu na Třinecku dokončila v závěru roku 2020 a řízení výroby svěřila ERP systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). Implementaci provedla firma ITeuro. Systém je v ostrém provozu od přelomu letošního ledna a února. Jedná se o vůbec první nasazení nejnovější generace Infor CSI (SyteLine) 10 v České republice.

V Elpro – Energo si ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) od ITeuro vybrali jako součást přípravy zcela nové továrny už v roce 2018. Hlavním požadavkem byl vyspělý, uživatelsky příjemný systém, s důrazem na reporting a práci s daty. Dalším požadavkem byl nástroj pro pokročilé plánování a rozvrhování APS, který Infor CSI (SyteLine) obsahuje přímo v jádře.

Argumenty pro výběr systému popisuje René Mrajca, jednatel společnosti: „Mně se nejvíce líbilo, že na tomto sytému běží Česká zbrojovka Uherský Brod. Strojírenství je, myslím si, v plánování velmi blízké naší výrobě, i když se to na první pohled nezdá. A pak samozřejmě to plánování v základu. To byl velmi stěžejní bod.“

Pro společnost ITeuro šlo o jedinečný projekt. „Specifikem tohoto projektu byl začátek od nuly. Všechny procesy bylo nutné kompletně formulovat, například se rozhodnout, co a od kterého momentu sledovat pomocí sériových čísel. Výhodou byla možnost využít best practices obsažených v ERP a vše odladit podle konkrétních potřeb plynoucích z technologického procesu,“ říká vedoucí projektu za ITeuro Jiří Pavlík.

Elpro-Energo Transformers vlastními silami vyvíjí a vyrábí drtivou většinu komponent, z nichž pak vznikají finální produkty. Proto je ERP systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) propojen nástrojem CADlink s 3D softwarem SolidWorks. Z něj se do ERP přenášejí položky a kusovníky.

Původní záměr zahájit výrobu a využití informačního řešení už v roce 2018 bylo nutné z důvodu delšího stavebního řízení posunout. Vlastní výstavba závodu pak proběhla velmi rychle. Toto celkové zdržení umožnilo společnosti ITeuro nabídnout možnost nasadit místo vybrané verze Infor CSI (SyteLine) 9 už zcela novou generaci 10 s takzvaným kontinuálním upgradem i pro on-premise instalaci.

Návrh informačního řešení byl hotový v únoru 2020, s plánovaným nájezdem na přelomu srpna a září. Kvůli pandemii onemocnění covid-19 však dodání a zprovoznění klíčových výrobních strojů v Elpro-Energo Transformers trvalo déle, první z nich dorazil teprve v srpnu. Náběh ERP byl proto odložen na letošní rok a řada prací včetně školení uživatelů se prováděla na dálku.

„S průběhem implementace jsme byli velmi spokojeni. Během projektu panovala konstruktivní a přátelská atmosféra. Společně jsme zvládli i komplikace způsobené zdržením vlivem pandemie a využili jsme aktivně zkušenosti a rady členů projektového týmu ITeuro,“ dodává Ondřej Walica, vedoucí projektu na straně Elpro-Energo Transformers.

Úspěšný nájezd ERP bude podle potřeb výroby pokračovat podporou ze strany ITeuro při optimalizaci plánování a rozvrhování. Dále se počítá i s využitím specializovaného modulu ERP pro interní údržbu a také s odváděním výroby přes aplikaci InduStream.

O společnosti Elpro-Energo Transformers s.r.o.

Společnost Elpro-Energo Transformers byla založena v roce 2018 jako dceřiná firma společnosti Elpro – Energo, která se od roku 1997 zabývá prodejem transformátorů různých typů – suchých, olejových distribučních hermetických, olejových výkonových, proudových, napěťových a kombinovaných přístrojových, průvlekových proudových i půlených, kioskových trafostanic a dalšího souvisejícího sortimentu. Elpro-Energo Transformers rozšiřuje aktivity o vlastní vývoj a výrobu distribučních transformátorů. Za tímto účelem byl vybudován nový moderní výrobní závod v Hnojníku na Třinecku, kde byla v roce 2020 zahájena výroba.

Více informací: www.czechtrafo.cz

O společnosti ITeuro, a.s.

ITeuro je česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím a slovenském trhu už od roku 2000 implementuje světově využívaný informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), zároveň připravuje jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. Kromě toho ITeuro vytváří vlastní softwarová řešení pro výrobní podniky. Hlavním produktem je InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita a další) a WMS. Společnost také poskytuje výrobním firmám související konzultační služby ke zvýšení efektivity a produktivity.Více informací: www.iteuro.cz