Unicorn úspěšně dokončil inovaci Geografického informačního systému pro společnost Severočeské doly

Praha | 31. března 2021 – Společnost Unicorn úspěšně nasadila do produkčního provozu nový Geografický informační systém (GIS) pro společnost Severočeské doly. Nyní klient pomocí GIS spravuje svá data v dolech Bílina a Tušimice prostřednictvím softwaru ArcGIS a nadstavby Dulmap. 

Předchozí řešení Unicornu bylo provozované v Severočeských dolech od roku 2016. Nový systém ho funkčně a plně nahrazuje, a to díky použití nových produktů technologie Esri, jako je ArcGIS Pro a Web AppBuilder.


Severočeské doly ve spolupráci s Unicorn zvolily pro rozšíření GIS moderní desktopovou aplikaci ArcGIS Pro, která integruje současná řešení do jedné aplikace, přičemž vytváří přímo specifické řešení pro doly. Nadstavba Dulmap má vlastní záložku s nástroji pro práci, především nabízí importy a exporty dat s převody do různých formátů, dokáže vytvářet profesionální tiskové výkresy dle požadavků důlních norem a vykreslovat složité symbologie vrtů, sond a parametrických značek dle důlně měřického předpisu.

Lehký klient vytvořený v technologii Web AppBuilder nabízí klientovi přístup k datům o širším množství uživatelů bez nutnosti dodatečných licencí. Kromě běžných funkcionalit GIS umožňuje také možnost tvorby vlastních klientů pomocí vizuálního editoru, responzivní design s možností spouštění i na mobilních zařízeních, či dokonce prezentaci reálných dat se sledováním aktuální polohy a pohybu těžebních velkostrojů. 

„Aplikace lehkého klienta je využívána pro vytváření dotazů či sestav, jejichž výstupy jsou například exportovány pro daňovou kancelář, a reálně tak slouží pro následné provádění platby daní,“ vysvětluje Miroslav Hašek, ředitel produkčního streamu Unicorn Systems. Severočeské doly tak do dalších let získaly moderní a udržitelné řešení s možností dalšího rozvoje pracovních postupů. 

Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 2 – Ukázka tiskových výstupů

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové služby Plus4U, ve které nabízíme široké portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a hlavně pro lidi. 

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.

O společnosti Severočeské doly

Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností v České republice. Působí v severočeské hnědouhelné pánvi a zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí. Těžba je realizována povrchovým způsobem na lokalitách Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Od roku 2006 je společnost součástí Skupiny ČEZ. Posláním společnosti je především odpovědně a hospodárně těžit zásoby hnědého uhlí, chránit životní prostředí jako veřejný zájem, plnit nejvyšší ekologické standardy, rekultivací navracet krajinu do stavu odpovídajícímu potřebám regionu. Součástí povrchové těžby hnědého uhlí je úzce navazující rekultivační činnost, která je skupinou vytvářena ve třech pilířích – rekultivace, revitalizace a resocializace. Rekultivace vnímá společnost jako formu krajinného plánování, kdy dochází k navrácení těžbou dotčené krajiny do přírodního stavu. Snahou rekultivačních procesů je uvedení území do takového stavu, ve kterém by mohl fungovat soběstačný ekosystém, a nová krajina by nesla vysokou estetickou hodnotu. Revitalizace je chápána jako proces oživení rekultivované krajiny ve všech jejích funkcích s důrazem na biodiverzitu a harmonizaci prostředí. Severočeské doly tak pomáhají přírodě obnovit život na zrekultivovaných plochách. V rámci resocializace se podporuje zajištění dlouhodobého a udržitelného využití rekultivovaného a revitalizovaného území pomocí vytváření podmínek pro život člověka v obnovené krajině, včetně možností jejího využití pro bydlení, obživu a volný čas. 

Udržitelný rozvoj stojí v popředí pozornosti Severočeských dolů a je vnímán jako klíč k dlouhodobému úspěchu. V rámci udržitelného rozvoje společnost usiluje o dodržování principů konceptu společenské odpovědnosti firem a to všech třech jejích oblastech – ekonomické, sociální a environmentální.  V rámci společensky odpovědného chování se společnost snaží vést pravidelný, osobní a vstřícný dialog se zástupci obcí dotčených těžbou.