Digitalizace společnosti Norbord, největšího světového výrobce OSB desek, pomohla zvýšit výkonnost

Díky politice stavějící lidi na první místo získávají zaměstnanci hlubší vhled do fungování provozu

Norbord potřebuje, stejně jako řada jiných výrobců zboží, pevnou kontrolu nad procesy a platformami, aby si zjednodušil dohled nad provozem a dokázal se rychle a správně rozhodovat.

Společnost Norbord je největším světovým výrobcem OSB desek a odjakživa je organizovaná horizontálně a zaměřená na funkčnost provozu a čelí výzvám společným pro řadu celosvětových výrobních postupů:

  • Roztříštěnost provozních dat a zpracovávání manuálních dat, kvůli kterým je tato data těžké zasadit do kontextu a získat z nich hodnotu
  • Domácké a se skutečným provozem nesouvisející formy využití
  • Přísná pravidla preventivní údržby provozu

Norbord se pouští do digitalizace, aby mohl údaje o provozu využívat k nalézání správných řešení, která pozdvihnou výkonnost, sníží variabilní náklady, dají prostor hodnotným aktivitám a zvýší viditelnost upstream a downstream pracovních postupů.

Jednodušší cesta procesem digitální transformace

Norbord se spojil se společností Rockwell Automation, aby mu pomohla pracovat s každodenními obchodními výzvami a poskytovala mu po celou dobu společné cesty širší perspektivu. Rockwell Automation nabízí hluboké odborné znalosti a komplexní uvažování, bez kterých by nebylo možné nahlédnout veškeré možnosti a přeměnit je ve skutečnost. 

Služby a schopnosti řešení společnosti Rockwell Automation představují pro Norbord součást digitální transformace. Cesta neustálého zlepšování je možná díky aktivní spolupráci a podpoře ve všech fázích transformace, od konzultací po realizaci a od posouzení připravenosti infrastruktury po podpůrný servis.

Hluboké znalosti v oboru a vůdčí přístup k technologiím zprostředkovává síť partnerů Rockwell Automation, z níž vychází nabídky jako Balíček inovací FactoryTalk™ od PTC, a další inovace navržené pro podporu integrace OT a IT systémů.

Celý proces začíná pilotem

Digitalizace firmy Norbord začala pilotním provozem a cílila na zásadní vylepšení celkové efektivnosti zařízení (OEE) a klesajícího trendu v problematice kvality a na podrobné vyobrazení nákladů a struktury receptur jednotlivých výrobků.

„Potřebujeme hlouběji porozumět tomu, jak naše provozy fungují, získat více informací a podrobných údajů,“ řekl ředitel řízení, automatizace a technologií Norbordu, Teja Schubert. „Tyto informace musíme také být schopni rychleji zpracovávat, ideálně v reálném čase, a zbavit se spousty administrativní práce, která našim lidem zabírá čas, například převádění údajů z jednoho systému do druhého, nebo jejich zpracovávání.“

Tento tým se s Rockwell Automation spojil, aby společně vybudovali systém digitálních řešení a získali informace od zaměstnanců. Cílem je zařídit, že tato digitální řešení poskytnou hodnotu a adekvátní spolehlivé výstupy, které lidem bezodkladně poskytnou lepší vhled do celého systému. 

Mezi základní prvky patří digitální nit, která propojuje shromážděné zdroje dat, analytici napříč operacemi, kteří poskytují ucelené informace, a služby životního cyklu, které ukazují, díky čemu lze z této investice a nabízených analytických možností získat maximum. 

V pilotním provozu je digitální transformace novinkou, která vše rozbíhá, maximalizuje pracovní výkonnost, optimalizuje jednotlivé operace a vytváří hodnotu prostřednictvím:

  • Výrobního informačního systému (MES), sjednocené výroby zaměřené na kontrolu chyb a jednotnost dat,
  • OEE s pokročilou, strojově podporovanou analýzou kořenových příčin (RCA), zaměřenou na období mimo provoz,
  • řešení modelového prediktivního řízení (MPC) zaměřených na odhad vývoje příjmů a změny, která zvyšují výkon a nabízí lepší systém kontroly vlhkosti v procesu sušení,
  • přístrojových desek na míru, nebo formou jediné obrazovky kombinující více zdrojů dat z více systémů, čímž vytváří do kontextu zasazený a související náhled.

Pilot je hotový a Schubert s týmem mohou digitalizaci v klidu rozšířit i do ostatních výroben OSB desek. 

„Tato digitální transformace je perfektním příkladem podniku zaměřeného na lidi, který vychází vstříc potřebám zaměstnanců, buduje si odolnost a přizpůsobivost a vytváří příležitosti pro růst,“ uvedl Schubert.

Více provozů, transformace na více úrovních

Mezi první digitální řešení, která Norbord rozjel v pilotním provozu, patřil přístroj na analyzování průmyslových dat FactoryTalk Analytics for Devices. Ten ze zařízení přijme informace o stavu, vyhodnotí je a upozorní skupiny uživatelů na konkrétní události. 

Dokáže rozpoznat i drobné změny stavu zařízení, které by pracovník nemusel zaznamenat, ale mohou předznamenávat větší problém. Údržba provozu díky tomu nemusí probíhat jen v reakci na problém, ale dokáže i předvídat nebo se řídit okolnostmi.

Tento přístroj byl do celkového systému začleněn, aby pomáhal těžit z informací o stavu zařízení ve vztahu k procesním informacím, podával upozornění a sjednotil vytváření automatických pracovních objednávek.

„Místo toho, abyste se museli snažit provoz hlídat na 12 obrazovkách najednou a čekat, jestli někde nezhasne světýlko, vás systém na případnou změnu upozorní,“ vysvětluje Schubert. „Zároveň vyhodnotí, kdo danou informaci potřebuje, a prostřednictvím zprávy do mobilu upozorní správnou skupinu uživatelů.“

Pilotní provoz zvyšuje efektivitu a výkonnost zjednodušením monitorování zařízení a využíváním kvalitnějších dat pro lepší rozhodování, zavedení napříč provozy ale vyžaduje modernizaci infrastruktury, analytických systémů, softwaru i vzdálených operací. 

„Kromě generování množství dat máme i na míru uzpůsobené systémy, které je těžší ovládat a neustojí růst naší společnosti z hlediska potřeby dat a jejich zpracovávání,“ uvádí Schubert. „Hledali jsme příležitosti, jak zvýšit efektivitu, a zjistili jsme, že se potřebujeme dívat na celý proces napříč všemi provozy, nejen ve výrobě.“

Zaměření na lidi

Z prvních hodnocení pilotního provozu vyplývá výrazné zlepšení všech pracovních oblastí: lepší OEE i čas provozu, méně problémů v oblasti kvality a lepší vyobrazení nákladů a struktury receptur jednotlivých výrobků.

Od zaměstnanců vyžaduje digitální transformace přizpůsobení se nové a neznámé technologii, což dělají s podporou Rockwell Automation. 

„Schopnosti Rockwell Automation, jejich partneři i inovativní a oddaný tým nám velmi pomáhají neustále vyhledávat nová a lepší řešení a technologie, díky kterým získáváme moderní a na lidi zaměřený přístup k datům, řízení a hlášení,“ řekl Schubert. 

„Týmy Rockwell Automation prokázaly obrovské zkušenosti s navrhováním přístrojových desek s ohledem na naše zaměstnance,“ dodává. „Potřebovali jsme něco, co bude moci využívat jak obsluha, tak ředitel provozu, a díky čemu budou veškeré informace spolehlivější a adekvátnější a oceňujeme, že potřeby našich zaměstnanců byly vždy vnímány jako naprostá priorita.“ 

Balíček inovací FactoryTalk InnovationSuite a model jediné obrazovky v sobě snoubí úplně vše – údaje z OEE, MES, MPC i RCA – tak, jak je obsluha i manažeři potřebují vidět, aby s nimi mohli pracovat.

Management výrobních zakázek

Klíčovou součástí realizace byl FactoryTalk® ProductionCentre MES. Řídí organizaci výrobního procesu a sdílí výrobní zakázky se všemi úrovněmi provozu. Nahrává také údaje o nákladech, například na energii nebo suroviny, a poskytuje tak podrobnější přehled toho, jak efektivně provoz běží a zda splňuje očekávané ziskové rozpětí.

Partner napříč celým procesem

„Potřebovali jsme partnera, který nás touto cestou provede,“ říká Schubert. „Oceňujeme, že nám v Rockwell Automation nabídli kompletní balíček se všemi potřebnými součástmi, ještě, než jsme si uvědomili, které potřebujeme. Vše je pod jednou střechou. Do hloubky jsme sjednotili infrastrukturu, software, hardware i služby, abychom mohli na každém kroku této cesty získat potřebnou podporu.“

Fotografii ke stažení naleznete zde:

185283915

O společnosti Rockwell Automation 


Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), světově největší společnost zaměřená na průmyslovou automatizaci a informační technologie, zajišťuje vyšší produktivitu svých zákazníků a vyšší stupeň udržitelnosti světového vývoje. Společnost Rockwell Automation sídlí v Milwaukee ve státě Wisconsin a zaměstnává kolem 22 000 lidí starajících se o zákazníky společnosti ve více než 80 zemích.