Telemedicínu v současnosti využívá přes tisíc pacientů měsíčně, převažují ženy

Česko je na prahu revoluce v distanční medicíně. Současná pandemická situace akcentuje rozvoj řešení, díky kterým nemusí pacienti fyzicky navštěvovat ordinaci. Konzultace s lékařem na dálku v rámci služby Lékař online 24/7, zdravotnické skupiny EUC, měsíčně využije přes 1000 pacientů. V současnosti řeší telemedicína hlavně diagnostiku a léčbu covid-19, mezi nejčastější dotazy pacientů ale patří i běžné problémy jako je nachlazení, bolest zad či bolest hlavy. Na základě závěrů McKinsey & Company by 20 až 35 % veškerých medicínských kontaktů mohlo v budoucnosti fungovat právě přes telemedicínu.

Průkopníkem kvalifikované lékařské distanční péče je v ČR zdravotnická skupina EUC, která provozuje službu Lékař online 24/7. Pomocí ní lze distančně vyřešit až 60 % obtíží, které obvykle vyžadují návštěvu praktického lékaře.

Vyšetření za deset minut 

Před spojením s lékařem pacient předem vyplní registraci a inteligentní strukturovaný dotazník, v němž uvede údaje o svém zdravotním stavu. Dotazník šetří lékaři čas – umožní mu si před komunikací s pacientem vše pečlivě prostudovat a spojit se s ním pak do třiceti minut. Formou chatu nebo videohovoru následně konzultují pacienti své potíže se zkušenými praktickými lékaři, kteří jsou jim k dispozici kdykoliv, každý den v týdnu. Odpadá tak nutnost cestovat do ordinace osobně a trávit čas cestou nebo čekáním v čekárně. Připojit se lze kdykoli a odkudkoli, diskrétně a bezpečně z pohodlí domova pouze s pomocí mobilu nebo počítače a internetu. Samotné vyšetření obvykle netrvá déle než deset minut. 

Při vyšetření lékař pracuje se zdravotní dokumentací pacienta stejně, jako je tomu v ordinaci.

Trend digi-physical care

V období, kdy se návštěva lékaře může často stát nedostupnou či komplikovanou, zaujímá telemedicína významnou roli v péči o pacienty. Její přínos je ale důležitý nejen v období pandemie. Digi-physical care, tedy kombinace digitální a fyzické lékařské péče, dokáže ušetřit čas a náklady pacientům, ale také samotným lékařům. Koncept, který se v současnosti těší největší popularitě především ve Skandinávii, si tak razí cestu i do dalších evropských zemí.

Zdravotnická skupina EUC loni na jaře, v době prvního lockdownu, spustila službu Lékař online 24/7. Jak se ukázalo – v pravý čas. O telemedicínu je totiž, i v důsledku pandemie, čím dál větší zájem. „Zatímco na začátku jsme evidovali kolem dvaceti konzultací měsíčně, v současné době naši lékaři poskytují kolem tisícovky konzultací na dálku za měsíc,“ vysvětluje MUDr. Petra Bomberová Kánská, vedoucí lékařka služby Lékaře online 24/7. Podle dat EUC službu využívají nejčastěji pacienti ve věkové skupině 25-40 let, převažují ženy. Největšímu zájmu se služba těší v Praze. 

Telemedicína není online poradna

V současné době se pacienti často pokoušejí o vlastní diagnostiku přes internet, což se může stát riskantním. Běžné online poradny obvykle poskytují neověřené nebo nepřesné informace. Telemedicínské služby poskytované zdravotnickými zařízeními, jako je právě například Lékař online 24/7, jsou vhodnou alternativou k fyzické návštěvě v ordinaci, jelikož konzultace poskytují kvalifikovaní zdravotníci – všeobecní praktičtí lékaři. Poskytují také vysoké zabezpečení zdravotní dokumentace a zpracování osobních dat v souladu s GDPR. „Telemedicína neznamená jen zavolat si o recept. V rámci naší služby Lékař online 24/7 mají pacienti 24 hodin denně a 7 dní v týdnu přístup k lékaři, který s nimi jejich problém zkonzultuje, stanoví diagnózu, vysvětlí vše potřebné a doporučí řešení stejně tak, jako by tomu bylo při fyzické návštěvě v ordinaci. Lékaři mají navíc možnost diagnózu pacienta obratem konzultovat s kolegy a tím se zvyšuje kvalita péče, kterou vám v běžné ordinaci lékař poskytnout nemůže,“ vysvětluje MUDr. Petra Bomberová Kánská. V návaznosti na konzultaci může lékař vystavit e-recept nebo doporučit další kroky, třeba objednání a návštěvu u specialisty. V případě Lékaře online 24/7 je rovněž zajištěna návaznost na další služby zdravotnické skupiny EUC, mezi něž patří i síť 25 klinik, 23 lékáren, lékárenský e-shop nebo laboratorní služby napříč Českou republikou.

Data pacientů v bezpečí

Další z předností telemedicíny je diskrétní a důvěryhodné zacházení s údaji o pacientech. Pro komunikaci s lékařem slouží v případě služby Lékař online 24/7 technologicky pokročilá platforma Doctrin, která veškerá data po odeslání šifruje. Dotazy pacientů tak zůstávají výlučně mezi nimi a jejich lékařem – ten má navíc přístup ke zdravotní dokumentaci a svá doporučení tak může činit na základě odborné medicínské dokumentace. „Do budoucna lze předpokládat, že zásadním aspektem telemedicíny se stanou chytré technologie a algoritmy pro triáž pacientů, které budou fungovat na principu umělé inteligence. Díky nim dojde k dalším časovým úsporám na straně lékaře i pacienta a zároveň i k dalšímu zkvalitnění distanční lékařské péče,“ dodává Daniel Soukup, manažer telemedicínských služeb zdravotnické skupiny EUC. Podle něj bude další vývoj telemedicíny směřovat k zahrnutí širší škály chytrých zařízení, ale také medicínských služeb v rámci konceptu Internet of Medical Things (IoMT). 

Úspora pro stát 

Významnou rozpočtovou úlevu by si mohl připsat také stát. „Pokud se bude správně implementovat, může zdravotnické zařízení obsloužit násobky pacientů v porovnání se současným stavem. Můžeme tím výrazně účinněji léčit chronické choroby a zvýšit kvalitu života pacientů. V současnosti jsme v pozici, kdy umíme léčit „analogově“. Blíží se však revoluce spočívající v digitalizaci, umělé inteligenci a práci s daty, které musíme jít naproti,“ upozorňuje Daniel Soukup.

Lékař online 24/7:

je služba distanční medicínské péče, kterou nabízí EUC. Pacient může své zdravotní problémy řešit s lékařem okamžitě, prostřednictvím chatu nebo videohovoru přes mobil či počítač, odkudkoli, kde je připojení k internetu. Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pacient předem online vyplní jednoduchý dotazník s anamnézou. Lékař poté reaguje do 30 minut, vyšetření trvá obvykle 6-10 minut a je naprosto diskrétní a bezpečné. Lékař s pacientem distančně vyřeší až 60 % obtíží, se kterými navštěvuje praktického lékaře v ordinaci. Může ale doporučit i osobní návštěvu, objednat pacienta k dalším vyšetřením, vystavit e-recept, e-žádanku na covid-19 testy. Více na www.euc.cz/lekar-online/

Skupina EUC: 

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2020 investovala 974 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 25 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 8 prémiových), 11 mamocentrech, 23 lékárnách a 11 laboratořích zaměstnává 2 230 zdravotníků, kteří poskytnou péči téměř 1,3 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. Vice na www.euc.cz