Trend digitalizace B2B trhu

Jaký byl loňský rok 2020 pro B2B e-commerce trh v Česku a jaké jsou predikce na rok letošní? Společnost NetDirect zpracovala rozsáhlou studii, která odhalila, že trend e-commerce v B2B segmentu neustále posiluje. V roce 2020 provozovalo B2B e-shop nebo portál 34 % trhu a v letošním roce by měl tento ukazatel vzrůst minimálně o 15 %. 

Mnoho firem digitalizaci odkládalo z důvodů vysoké počáteční investice či nedostatečné připravenosti společnosti na změnu. Avšak otázkou dnešního dne není, zda přesunout podnikání na internet, ale kdy. K rostoucímu tempu migrací B2B firem do onlinu přispívá koronavirová pandemie, jelikož rychlý přesun zachránil některé firmy před poklesnutím prodejů na nulu.

Klíčovou roli při rozhodování o vstupu do e-commerce hraje současná situace a velikost trhu, nicméně mezi hlavní příčiny digitalizace patří dle společnosti NetDirect zejména usnadnění objednávek zákazníkům, automatizace interních procesů a získání konkurenční výhody.

Jestliže srovnáme zájem o nové e-commerce řešení v letech 2018, 2019 a 2020, je patrný rostoucí lineární trend. V segmentu B2B však zájem roste exponenciálně. Mít B2B e-shop či B2B portál je v dnešní době považováno za standard. Ten, kdo se nepřizpůsobí, bude mít do tří let obrovský problém,” uvádí Daniel Lupinski, CEO společnosti NetDirect.

Trendem B2B firem v roce 2021 tak bude jednoznačně propojení offline a online prodejního prostředí a v neposlední řadě snaha o vytvoření maximální přidané hodnoty pro zákazníka s důrazem na tvorbu úspor z rozsahu.

Dalšími trendy v B2B jsou nástroje a aplikace usnadňující prodejní aktivity a nástroje pro partnerský prodej.