Dluhy a pandemie: stát pomohl, ale rozhodující byly úspory

Hradec Králové, 26. dubna 2021 – Pandemie koronaviru měla v uplynulém roce značný dopad na peněženky občanů a jejich schopnost splácet své závazky. Lidé se potýkali s vysokými výdaji na zdraví i s novými typy útrat, například na vzdělávání dětí. Nejčastější příčinou pozdního placení závazků v loňském roce byla ztráta zaměstnání, a to pro více jak dvě pětiny Čechů (41 %). Svědčí o tom průzkum, který pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, vypracovala agentura STEM/MARK. 

Jako druhou nejčastější příčinu uvádí téměř jedna třetina Čechů (31 %) nemoc, ať už vlastní nebo člena rodiny. Představovala problém především pro obyvatele s nízkými osobními příjmy (do 10 tisíc korun měsíčně) a osoby starší 55 let. Dále více jak pětina respondentů (22 %) uvedla jako důvod pro neplnění svých finančních závazků vysoké splátky související s některými jejich úvěry. Minulý rok s sebou přinesl nové typy výdajů. Vládní nařízení způsobila mimo jiné přechod na distanční způsob vzdělávání, což znamenalo nutnost zajištění technického vybavení pro děti. Nové výdaje jako důvod nesplácení závazků uváděli především Češi žijící v domácnosti se třemi a více potomky a ženy na rodičovské dovolené.

Dopad koronaviru na schopnost splácet mohl být horší

Během pandemie hrála důležitou roli stále nízká nezaměstnanost a částečně i vládní opatření ke zmírnění jejího ekonomického dopadu. „V souvislosti s koronavirem jsme začátkem loňského jara zaznamenali u našich klientů obavy ze schopnosti splácet své závazky. Lidé začali odkládat splátky a kumulovat úspory, aby byli schopni platit nejnutnější výdaje. Nicméně už na konci jara se většina vracela k pravidelnému splácení. Velkou roli v tom hráli osobní úspory. Odpovídá tomu i výsledek průzkumu, kdy pouze 7 % Čechů se nedařilo splácet v řádně stanoveném termínu,“ vysvětluje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Problémy se splácením postihly nejvíce nezaměstnané a lidi, kteří pracovali na dohodu či smlouvu o dílo a často nemohli kvůli nařízením vlády pokračovat ve výkonu své profese. Z respondentů, kterým se nedaří splácet v řádném termínu, je každý desátý zaměstnán v zemědělství či lesnictví anebo v obchodě či službách. 

Více jak čtvrtina Čechů si nešetří 

V ekonomicky těžkých časech hrají zásadní roli úspory, podle průzkumu si je však 27 % Čechů netvoří. „Stačí, aby se na nějakou dobu snížil příjem domácnosti, například v době čerpání ošetřovného, a mohou se vyskytnout problémy se splácením. Nebo může přijít neočekávaný větší výdaj. Více jak pětina dlužníků (21 %) uvádí jako důvod problému splácet své dluhy, že nerozumí financím nebo nedokážou plánovat rozpočet. Jedná se především o mladé dospělé ve věku od 18 do 24 let. Pečlivé sledování příjmů a plánování výdajů však může být jedním z nejlepších způsobů, jak dosáhnout úspor,“ popisuje Jaroslava Palendalová. „Předejít problémům se dá také prostřednictvím aktivní komunikace s věřiteli. Každý pátý respondent (22 %) s dluhy po splatnosti uvádí jako důvod nesplácení vysoké splátky úvěrů, ale v těchto případech se dá s věřiteli dohodnout na úpravě splátkového kalendáře nebo odložení splátek,“ dodává.

O společnosti KRUK

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu

Označeno tagem