Elektronika, potraviny, léky i alkohol. Češi v loňském roce zboží z těchto kategorií nakupovali častěji online

Češi v roce 2020 v internetových obchodech nakupovali častěji elektroniku, potraviny, léky a potravinové doplňky i alkohol. Vyplývá to z výzkumů společnosti Mailkit, která vytváří stejnojmennou platformu pro marketingovou automatizaci. Výzkum si nechala zpracovat v letech 2018 a 2020 u agentury STEM/MARK.  

Elektronika

Podíl Čechů, kteří nakupují elektroniku v internetových obchodech několikrát ročně, vzrostl o šest procentních bodů. Zatímco v roce 2018 se k této aktivitě hlásilo 30 % dotázaných, o dva roky později to bylo už 36 % respondentů. Porovnání obou výzkumů také ukázalo, že narostl jak podíl mužů, tak žen, kteří v internetových obchodech kupují elektroniku několikrát ročně. Ze srovnání výsledků obou výzkumů také vyplývá, že nárůst byl pozorovatelný ve všech věkových kategoriích. 

20182020
Podíl dotazovaných respondentů nakupujících elektroniku přes internet několikrát ročně
30 %

36 %
Podíl dotazovaných mužů nakupujících elektroniku přes internet několikrát ročně
39 %

44 %
Podíl dotazovaných žen nakupujících elektroniku přes internet několikrát ročně
21 %

27 %
Podíl dotazovaných respondentů nakupujících elektroniku online několikrát ročně ve věkových kategoriích:18 – 29 let30 – 44 let45 – 59 let

32 %31 %25 %


37 %41 %28 %

Potraviny

Ze srovnání dále vyplynulo, že zatímco v roce 2018 několikrát měsíčně online nakupovalo potraviny 5 % dotázaných, v roce 2020 to bylo už 9 % respondentů. Vzrostl jak počet mužů, tak žen, kteří si takto potraviny obstarávají. Nejvíce dotazovaných, kteří tak činí, přibylo ve věkových kategoriích 18 – 29 let (nárůst z 5 % na 10 %) a poté ve skupině 30 – 44 let (navýšení ze 7 % na 12 %). Nejrozšířenější je nakupování potravin v Praze. V metropoli si takto v roce 2020 objednalo potraviny online několikrát měsíčně 19 % lidí. Lidé na Moravě prozatím nakupování potravin online nepropadli. Mezi lety 2018 a 2020 narostl jejich počet ze 4 % na 5 % dotázaných.

20182020
Podíl dotazovaných respondentů nakupujících potraviny online několikrát měsíčně
5 %

9 %
Podíl dotazovaných mužů nakupujících potraviny přes internet několikrát měsíčně
4 %

8 %
Podíl dotazovaných žen nakupujících potraviny přes internet několikrát měsíčně
7 %

10 %
Podíl dotazovaných respondentů nakupujících potraviny online několikrát měsíčně ve věkových kategoriích:18 – 29 let30 – 44 let45 – 59 let

5 %7 %3 %


10 %12 %5 %
Procento dotazovaných respondentů nakupujících potraviny online několikrát měsíčně z oblasti:PrahyČechMoravy

14 %4 %4 %


19 %9 %5 %

Léky a potravinové doplňky

Podíl respondentů, kteří nakupují léky a potravinové doplňky online několikrát ročně, vzrostl o 8 procentních bodů (z 25 % v roce 2018 na 33 % v roce 2020). Ženy v obou sledovaných letech nakupovaly léky a potravinové doplňky častěji než muži. Zatímco ve věkových kategoriích 18 – 29 let a 30 – 44 let došlo k nárůstu počtu těch, kteří tento typ zboží online nakupují (nárůst z 19 % na 33 % v kategorii 18 – 29 let a růst z 27 % na 39 % ve skupině 30 – 44 let), tak podíl dotazovaných ve věku 45 – 59 let, kteří léky a doplňky stravy nakupují online, poklesl z 27 % na 26 %.

20182020
Podíl dotazovaných respondentů nakupujících léky a potravinové doplňky online několikrát ročně
25 %

33 %
Podíl dotazovaných mužů nakupujících léky a potravinové doplňky přes internet několikrát ročně
20 %

30 %
Podíl dotazovaných žen nakupujících léky a potravinové doplňky přes internet několikrát ročně
30 %

36 %
Podíl dotazovaných respondentů nakupujících léky a potravinové doplňky online několikrát ročně ve věkových kategoriích:18 – 29 let30 – 44 let45 – 59 let


19 %27 %27 %33 %39 %26 %

Alkohol

Nákup alkoholu online je stále ve srovnání s ostatními kategoriemi méně častý. V roce 2018 jej nakupovalo v internetových obchodech několikrát do měsíce jen 1 % Čechů. V roce 2020 si jej takto obstarávala 3 % dotazovaných. Zatímco v roce 2018 alkohol online nakupovala 2 % mužů a 0,4 % žen, na konci loňského roku se jejich podíl zvýšil na 3 % mužů a 2 % žen. Při pohledu na jednotlivé věkové kategorie se ukazuje, že počet těchto zákazníků vzrostl ve všech věkových skupinách. 

20182020
Podíl dotazovaných respondentů nakupujících alkohol online několikrát měsíčně
1 %

3 %
Podíl dotazovaných mužů nakupujících alkohol přes internet několikrát měsíčně
2 %

3 %
Podíl dotazovaných žen nakupujících alkohol přes internet několikrát měsíčně
0,4 %

2 %
Podíl dotazovaných respondentů nakupujících alkohol online několikrát měsíčně ve věkových kategoriích:18 – 29 let30 – 44 let45 – 59 let

0,7 %2 %0 %


4 %3 %2 %

O společnosti Mailkit s.r.o.

Společnost Mailkit byla založena v roce 2005 a stala se jednou z předních českých firem poskytujících řešení pro e-mailový marketing a marketingovou automatizaci. Cílem společnosti Mailkit je vytvářet taková řešení, která zajistí maximální možnou míru doručení zpráv a zároveň nabídne profesionální technické zázemí, pokročilé možnosti tvorby e-mailových zpráv a jejich automatizace, včetně i napojení na firemní informační systémy.

Mailkit zajišťuje e-mail marketingové služby například pro Škoda Auto, Notino.cz, A3 sport, společnosti Baťa a Pet Center a řadu marketingových agentur jako např. Etnetera Activate, LHMS, Wunderman Thompson či Copy General.

Mailkit je členem mnoha oborových organizací, které svou činností přispívají ke zvyšování úrovně e-mail marketingových služeb. Je aktivním členem organizace M3AAWG věnující se boji se všemi formami zneužívání internetu, dále aliancí odesílatelů CSA (Certified Senders Alliance) a Signal Spam i E-mail Experience Council, jež je oborovou odnoží největší marketingové asociace na světě DMA. Mailkit stál u zrodu iniciativy Dobryemail.cz, která se snaží šířit povědomí o pravidlech e-mailingu realizovaného správným způsobem.