Piráti: Jilemnice je bezradná v nakládání s nemovitostmi. Trpí rozpočet i veřejný prostor

Liberec/Jilemnice, 27.4.2021 – Jilemnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem pozemků a bytů, což svým dílem přispívá i k pokračujícímu poklesu obyvatelstva obce. Dal by se proto předpokládat zájem občanů o odkup nabízených městských nemovitostí, opak je však pravdou. Z celkových sedmnáct prodejů schválených současným zastupitelstvem proběhly pouze dva formou výběrového řízení s více jak jedním účastníkem. Jak je to možné? Při bližším zkoumání důvodů narazíme na nepřehledná a složitá pravidla, která vedení města umožňují podle potřeby ohýbat podmínky prodeje. 

Komu vyhovuje netransparentní a nepřehledná komunikace?
Město pochopitelně dodržuje všechny zákonné náležitosti, neudělá ale nic moc navíc,” komentuje situaci za Piráty Vojtěch Mečíř. “Neexistuje jednotné místo, kde by zájemce o koupi mohl dozvědět, zda se v Jilemnici něco prodává, záměry prodejů se na úřední desku vyvěšují na nejkratší možnou dobu, informace o aukcích se sice objevuje ve zpravodaji města a v poslední době i na sociálních sítích, ale v tak nepřístupné grafické a textové podobě, že běžného zájemce nutně odradí,“ popisuje aktuální poměry.

A právě absence jednoduchých a přehledných pravidel vedení města slouží jako zástěrka pro přinejmenším netransparentní postup, který vzbuzuje otazníky nebo i podezření, že prodeje mají probíhat tak, aby byly jednostranně výhodné a to nikoliv pro samotné město. Navíc to vše v situaci, kdy stále probíhá privatizace městských bytů. Pouze čtyři z jedenácti dražených městských bytů se totiž vyšplhali alespoň na odhadní cenu.

Na každý prodej nemovitosti jakoby se vymýšlela nová metoda, z nichž některé bijí do očí. Například nedávný prodej stavebního pozemku v širším centru Jilemnice byl proveden tzv. „emailovou metodou”. Místo toho, aby zájemci poslali své nabídky v uzavřené obálce, které se ve stejný čas otevřou, posílali je klasickým e-mailem na adresu úřednice. 

V paměti jilemnických občanů stále zůstává i prodej lukrativního pozemku z roku 2017. Přesto, že se o pozemek zajímali dva subjekty, byl nakonec prodán bez výběrového řízení za pouhých 435.600 bez DPH  zájemci o provozování prodejny elektra s argumentem, že se o koupi přihlásil jako první. „Nový majitel se smluvně zavázal mj. k materiálovému řešení objektu, které bohužel nedodržel a na reprezentativním místě postavil místo moderní budovy plechovou halu vhodnou leda do průmyslové zóny. Zastupitelstvo v roce 2019 jednalo o odkupu parkoviště u objektu a místo toho, aby se proti takovému jednání ohradilo, mlčky ho přešlo a svévolné porušování smluv s městem Jilemnice legitimizovalo,“ doplňuje detaily k přístupu vedení města Pirát.

Prodeje s otazníky se množí, zastupitelstvo mlčí
Rozruch způsobil též prodej skladové a kancelářské budovy v Dolení ulici. O objekt projevil zájem vlastník pozemku, přes nějž vede přístupová cesta z hlavní ulice. Od schválené smlouvy však odstoupil po změně politického vedení s tím, že investice nesplňuje jeho očekávání. Následně město nechalo vypracovat nový nezávislý odhad, který byl ale ještě o 400 tisíc vyšší. Přesto původní majitel nakonec o rok později objekt koupil v aukci pořádané firmou FinYes s.r.o. Marka Pietra, a které byl tento zájemce jediným účastníkem. Aukce začínají na 80% odhadní ceny, tedy zájemce dostal 20% slevu. „Firma Marka Pietra nepodnikala pro prodej nemovitosti takřka žádnou aktivitu. Přesto za tuto v důsledku fiktivní aukci dostala 49.000,- bez DPH. Že jsou takové obchody možné, aniž by na ně kdokoli ze zastupitelstva upozornil, je velmi závažná zpráva,“ upozorňuje Vojtěch Mečíř.

Kromě rozpočtových ztrát je na případu zarážející dění na jednání zastupitelstva. „Někteří zastupitelé si očividně nepamatují svá předešlá hlasování a nechávají se chlácholit zavádějícími informacemi, které jim poskytuje vedení města. Exstarosta Vladimír Richter (ODS) pak v diskusi uvádí informace, které jsou zcela evidentně v rozporu s tím, jak je celý prodej zaznamenán v zápisech jednání. Buď tedy lže pan Richter, nebo zápisy z jednání orgánů města.“ 

Město Jilemnice navíc vlastní některé dlouhodobě prázdné budovy, se kterými si neví rady. Naopak občané tlačí, aby vedení města koupilo jiné, historicky významné, což se ji také nedaří. Přitom je zřejmé, že právě nakládání s nemovitostmi je jedním z klíčů ke zvelebování veřejného prostoru a oživení města. Tento potencionál zůstává bohužel ležet ladem.

Více informací k tématu naleznete:
https://jilemnice.pirati.cz/aktuality/2021-02-16-prodeje-nemovitosti-v-jilemnici-3-3.html
https://jilemnice.pirati.cz/aktuality/2021-02-16-prodeje-nemovitosti-v-jilemnici-2-3-cp-21.html
https://jilemnice.pirati.cz/aktuality/2021-02-16-prodeje-nemovitosti-v-jilemnici-1-3-elektro-u-kruhoveho-objezdu.html