Česká ekonomika je nemocná, pomozte nám ji transformovat

Praha (29. 4. 2021) – Koronavirová krize naplno odhalila problémy naší ekonomiky a zvýšila tlak na její transformaci. Dluh České republiky roste. Ročně z ní odtéká na dividendách a daňových optimalizacích minimálně 600 miliard korun. Státní byrokracie je přebujelá. Její nařízení a regulace dopadají na české rodinné firmy a další organizace tvořící finální výrobky, které pak ztrácejí konkurenceschopnost vůči nadnárodním společnostem.

Je nezbytné následovat světové trendy a směrovat ekonomiku k bohatství, a ne k chudobě!

Musíme opustit koncept levné práce a nebýt montovnou a překladištěm Evropy. Je třeba se soustředit na podnikání, jehož výsledkem je finální výrobek s vysokou přidanou hodnotou, který je celosvětově konkurenceschopný. Právě takový druh podnikání zvýší bohatství českého státu a bude motivovat mladé lidi k realizaci svých aktivit v Česku.

S blížícími se volbami proto chceme pozvat zástupce politických stran ke společnému stolu s našimi odborníky a prodiskutovat ekonomickou strategii, kterou by se Česká republika v dalším období měla řídit. A pokud by zástupci politických stran měli zájem, rádi si jejich vize a názory poslechneme v našem Studiu ČMA, kde tvoříme rozhovory na aktuální ekonomická témata.Naše celé prohlášení zaštítěné známými ekonomy, vědci a majiteli českých firem naleznete zde. Další informace jsou ve speciálním Newsletteru ČMA.

Označeno tagem