Sberbank podepsala s ČBA Memorandum pro udržitelné finance

Praha 4. 5. 2021 Sberbank podepsala s Českou bankovní asociací Memorandum pro udržitelné finance, ve kterém se zavázala k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání v České republice. Smyslem závazku je, že se banky budou podílet na vytváření podnikatelského prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země. Principy, které jsou k dosažení tohoto cíle nezbytné, budou zohledněny i v činnostech banky.

„Řadu ESG aktivit (Envirnoment, Social and Corporate Governance), které Memorandum zastřešuje, již aktivně realizujeme, zvláště v oblasti našeho podnikání směrem k životnímu prostředí. Sem patří důsledné třídění odpadů, postupný přechod flotily našich služebních vozů na elektrické či hybridní, plně elektronická vnitřní komunikace a archivace (tzv. Paperless office) či probíhající optimalizace našich prodejních míst. Jako první banka v Česku jsme si též nechali vypracovat uhlíkovou stopu. Za tyto aktivity obdržela Sberbank i ocenění druhá nejlepší GEEN Zelená banka, a to za šetrný vliv podnikání firmy na životní prostředí. Jako ekologická banka se profilujeme již od našeho vstupu na trh. Podporujeme rovněž ekologické projekty jako je program obnovy starých ovocných odrůd ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody,“ uvádí důvody připojení k Memorandu Dušan Baran, místopředseda představenstva a finanční ředitel Sberbank CZ. „Nyní se chceme zaměřit na nové bankovní produkty a služby, které budou zvýhodňovat šetrné podnikání našich klientů k životnímu prostředí. Budeme postupovat v souladu se strategií skupiny Sberbank, která již zahájila plnou ESG transformaci,“ doplnil Baran.

„Jsem ráda, že Sberbank CZ rovněž připojila k Memorandu pro udržitelné finance, které k dnešnímu dni podepsalo s Českou bankovní asociací již 15 finančních institucí. Ekologické a společensky odpovědné podnikání se dotýká řady oblastí a spolupráce celého bankovního sektoru na platformě ČBA proto bude klíčová,“ doplnila Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace.

Součástí závazku bank popsaného v Memorandu je připravenost bank spolupracovat s veřejnou správou v rámci řešení specifické situace ČR při spolufinancování projektů realizovaných za pomoci EU fondů. Banky jsou rovněž připraveny pomoci spolufinancovat ve spolupráci se státem strategické projekty co nejefektivnějším způsobem tak, aby jejich realizace co nejvíce přispěla k udržitelnému rozvoji země. Členské banky ČBA zároveň založily Komisi pro udržitelné finance, která se bude dlouhodobě zabývat tím, jak mohou banky konkrétně přispívat k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj Česka.

Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ dlouhodobě rozvíjí společensky zodpovědné podnikání. Spravuje vlastní nadační fond, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí a obnově krajiny, finančně pomáhá veřejně prospěšným projektům. V rámci dobrovolnických aktivit zaměstnanci vysadili již tři lesy. Sberbank CZ se též stala druhou nejlepší GEEN Zelenou bankou, a to za šetrný vliv podnikání firmy na životní prostředí.