Fintechy podporují udržitelný směr financí

Praha, 5. května 2021 – V současné době lidstvo čelí jedné z největších výzev v podobě klimatické změny. Ačkoliv se již světoví lídři několikrát shodli na společných krocích (Kyótská dohoda, Pařížská dohoda, Rozvojové cíle Spojených Národů) a lidstvo společně přistupuje k řešení tohoto problému prostřednictvím snižování emisí skleníkových plynů, finanční sektor zůstával těmito změnami relativně nedotčen. I to se ale nyní mění prostřednictvím efektivnějšího způsobu ocenění externalit spjatých s emisemi sklemíkových plynů. A to především díky dvěma hlavním trendům na poli udržitelnosti ve finančním sektoru. 

Udržitelné účetnictví

Tím prvním je tzv. Udržitelné účetnictví, které zajišťuje standardizovaný výpočet emisí skleníkových plynů dle stanovených předpisů jako jsou například GHG protokol, ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3 a další. Proto začínají vznikat startupy jako např. Plan.A.Earth či Planetly, které poskytují služby Udržitelného účetnictví společně s možností offsetování emisí daných společností prostřednictvím dobrovolných emisních povolenek, neboli „Uhlíkových kreditů“. Zároveň vznikají i fintech startupy, které se zabývají obchodováním již zmíněných emisních povolenek podobně jako systém emisních povolenek (ETS). Příkladem jsou startupy Cloverly či Albo, které využívá satelitní snímky pro monitoring emisí CO2.

Cena emisních povolenek EU (EUR, zavírací cena za tunu CO2)

   Zdroj: Financial Times

ESG investování

Druhým aspektem je ESG investování. Jedná se o způsob investování, který zohledňuje dlouhodobý vliv dané investice z pohledu dopadu na životní prostředí (E), populaci (S) a řízení dané společnosti (G).

Vážené sektorové ESG skóre

Zdroj: Statista

ESG investování se tedy zaměřuje na nefinanční faktory, které jsou posléze důležitým vstupem pro posuzování rizik při investičním rozhodování. Na akciových trzích lze porovnávat společnosti podle tzv. ESG skóre, které zohledňuje výše zmíněné faktory. 

Zajímavým jevem je, že ve srovnání s jinými mají společnosti s vyšším ESG skóre v průměru vyšší výnos. Konkrétně evropské společnosti s vyšším ESG skóre mají menší náchylnost ke snižování výnosů. Na druhou stranu americké společnosti mají tendenci mít menší volatilitu.

Roční výnosy společností očištěné o rizikové vlivy

   Zdroj: Bloomberg

„Příkladem úspěšných fintech startupů z této oblasti jsou například OpenInvest, Portfolia, Jupiter či FiniteCarbon. Všechny tyto společnosti se vyznačují snahou poskytnout udržitelné produkty pro své zákazníky,“ uzavírá Karel Kotoun z Accenture ČR. 

.

Přehled ESG fintech startupů

Zdroj: Gomedici

Závěr

Ačkoliv vlády a jednotlivci vehementně podporují změnu směrem k ekologičtějším řešením, finanční toky jsou stále nezměněny. Výše zmíněné trendy ale začínají postupně vstupovat do doposud kompaktního bankovního systému a měnit jeho pravidla. Navíc pomocí tohoto přístupu získávají pro mnoho lidí i firem nezpochybnitelnou konkurenční výhodu.