Akcelerace technologické a obchodní transformace způsobená pandemií by podle nové studie Accenture mohla při širším uplatnění razantně zvýšit ziskovost a efektivitu

Studie Accenture poukazuje, že organizace připravené na budoucnost dosáhnou průměrného zvýšení efektivity o 13,1 % a ziskovosti o 6,4 %. Ty, které se v posledních třech letech zaměřily na svou připravenost na budoucnost („future-ready“), navíc vykázaly zlepšení rychlosti inovace produktů a služeb (potvrdilo 83 % firem), zapojení a udržení zaměstnanců (80 %), zkušenosti zákazníků (75 %), obchodní hodnoty generované z dat (73 %) a úsilí zaměstnanců o zvyšování kvalifikace a rekvalifikace (68 %).

Na základě průzkumu mezi 1100 vrcholovými manažery a externě ověřených finančních údajů, studie „Fast Track to Future-Ready Performance“ vyhodnotila dopad dosažení výrazné úrovně vyspělosti obchodních operací, přičemž nejvyšší úroveň byla „future-ready“ (připravena na budoucnost). Čím vyšší vyspělost, tím vyšší úroveň digitálních schopností jako je umělá inteligence (AI), cloud a pokročilá analýza dat.

„Organizace z různých průmyslových odvětví vykazují rozdílnou úroveň provozní vyspělosti. Zjištění ukazují, že v pojišťovnictví (10 %) a high-tech segmentu (9 %) je obecně vyšší procento organizací připravených na budoucnost než v jiných odvětvích. Jelikož si však pandemie vynutila bezprecedentní zrychlení digitalizace, Accenture předpovídá, že některá odvětví do roku 2023 poskočí vpřed. Očekává se, že se připravenost ještě zvýší firmy v automobilovém průmyslu (48 %), pojišťovnictví (42 %) a v bankovnictví (37 %),“ říká Adam Leščišin, Danubia Region FS Technology Strategy & Advisory Lead, Accenture. „V prostředí České a Slovenské republiky však pokrok a transformace technologií u některých hráčů, například v pojišťovnictví, vykazuje poměrně konzervativnější přístup, a to i přes iniciativy mateřských organizací. Nejde totiž jen o digitalizaci papírového procesu, ale o zevrubnou transformaci obchodního, distribučního i technologického modelu. Zřejmě zde zatím stále ještě nedošlo ke stavu, kdy by byly zaběhlé organizace, procesy a produkty vystaveny skutečnému tlaku se razantně změnit – ať již z důvodu změn očekávání zákazníků, zaměstnanců nebo změn dynamiky na trhu. A tudíž v některých případech připravenosti není zatím věnována taková pozornost. A to může být zásadní výhoda pro ty, kdo myslí dopředu.“

Jak se připravit na budoucnost

Společnosti připravené na budoucnost transformují způsob práce tak, že využívají svá data pro rozhodování, podporují pracovníky umělou inteligencí (AI) a používají agilní modely řízení práce. Výrazně se odlišují v adopci digitálních principů a v provozní efektivitě. Mezi oblasti, na které se zaměřují, patří:

  • Cloudové technologie: 9 z 10 organizací připravených na budoucnost (90 %) – ve srovnání se 76 % ostatních – využívá cloudovou infrastrukturu ve velkém měřítku a 78 % z nich také zkoumá nové oblasti, díky nimž by mohly maximalizovat hodnotu.
  • Strojová inteligence (Machine Intelligence): 71% organizací připravených na budoucnost plně rozvinulo možnosti datové analýzy i umělé inteligence se zaměřením na rozšiřování schopností lidí. To znamená 18násobný nárůst oproti pouhým 4 % před třemi lety. Dále 38 % z nich nyní rozšiřuje postupy AI, u méně progresivních společností jsou to pouze 3 %. Toto číslo roste a očekává se, že 63 % future-ready organizací nasadí pokročilou umělou inteligenci do roku 2023.
  • Automatizace: dvě třetiny (67 %) organizací připravených na budoucnost kompletně digitalizovaly své procesy a 58 % pokračuje v adopci ověřených postupů, ve srovnání s 32 % respektive 6 % ostatních organizací. Očekává se, že čtyři pětiny (82 %) uplatní nové digitalizační postupy do roku 2023.
  • Chytřejší data: u future-ready organizací je více než 10x větší pravděpodobnost (52 % vs. 5 %), že účelně využijí analýzu dat při hledání užitečných poznatků pro informované rozhodování – s lepšími a rozmanitějšími datovými soubory (45 % vs. 6 %) . Tři čtvrtiny z nich (75 %) by měly do roku 2023 používat analytiku s různorodými daty.
  • Agilní pracovní síla: třetina (34 %) organizací připravených na budoucnost přijala strategii agilní pracovní síly, ve srovnání s pouhými 4 % jiných organizací. To jim umožňuje zapojit se do širokého proudu talentů v rámci ekosystémů a mobilizovat specializované síly podle svých potřeb. Accenture odhaduje, že 71 % přijme strategii agilní pracovní síly do roku 2023.

„Organizace připravené na budoucnost vědí, že potřebují maximalizovat využití talentů v době, kdy jsou lidé rozhodující pro úspěch více, než kdy jindy,“ říká Adam Leščišin, Accenture. „Využívají aktuální změny prostředí tak, že optimalizují své provozní modely způsobem, který těží z nejnovějších technologií i lidských schopností a transformují postupy, jakými lidé pracují a podniky fungují.“

I když většina společností dělá pokroky, zjištění Accenture ukazují, že 93 % firem může dělat více a zvyšovat vyspělost svých obchodních operací se jim vyplatí. V průměru byly společnosti s vyšší úrovní vyspělosti v roce 2020 o 7,6 % efektivnější z pohledu nižších provozních nákladů na dolar výnosů, a o 2,3 procentního bodu výnosnější.

Fast Track to Future-Ready Performance je první ze série průzkumů, které zkoumají hnací síly a trendy formující fungování podniků a podnikových funkcí.

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující profesionální služby v oblasti digitalizace, cloudu a kybernetické bezpečnosti. Díky propojení zkušeností a specializovaných dovedností ve více než 40 průmyslových odvětvích nabízíme služby v oblastech poradenství & strategie, Interactive, Technology a Operations – a to díky podpoře největší celosvětové sítě Advanced Technology a Intelligent Operations center. Našich 537 000 zaměstnanců využívá možnosti nejnovějších technologií i lidské vynalézavosti v práci pro klienty ve více než 120 zemích. Díky síle změn vytváříme hodnoty a zvyšujeme úspěšnost našich klientů, lidí, akcionářů, partnerů i celé společnosti. Navštivte nás na www.accenture.com