Nový člen Open-source Aliance se věnuje kybernetické bezpečnosti

Praha, 10. května 2021 – Do Spolku Open-source Aliance vstoupila společnost AXENTA a.s. Už více než deset let působí v oblasti komplexních bezpečnostních řešení a služeb. Poskytuje analytické služby, návrhy, realizace a provoz optimálních řešení, chránících informační aktiva a kritické procesy zákazníka. V Alianci se zapojila do práce Výboru pro bezpečnost. Jeho členové mimo jiné vypracovávají společné standardy pro řešení kybernetických hrozeb a věnují se osvětě při zavádění otevřených řešení. 

„Naše společnost se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, zejména na monitoring kyber bezpečnosti. Z tohoto titulu vnímáme naši účast v Open-source Alianci zejména v bezpečnostním výboru jako nezbytný základní kámen, protože kyber bezpečnost je v dnešní době nezbytnou součástí všeho lidského konání,“ uvádí Lukáš Přibyl, CEO AXENTA.

„V poslední době přibývá kybernetických útoků na státní organizace, jejichž následkem bývá totální ochromení jejich datové infrastruktury. Posílení naší členské základy právě o společnost AXENTA vnímáme proto jako zásadní a v rámci jejího zapojení do Aliance očekávám pomoc především v oblasti metodik, jak nasazovat open-source řešení ve veřejné správě právě v souladu s pravidly bezpečnosti a rizik,“ říká Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance. „Chceme svými zkušenostmi přispět k tomu, aby produkty a řešení Aliance byly komplexní a bezpečné a přinášely koncovým zákazníkům užitek v plné šíři,“ dodává Lukáš Přibyl

O Open-source Alianci: Tento spolek vznikl s ambicí sdružovat open-source lídry a experty z oblasti ICT a digitalizace, technologických partnerů i akademické půdy. Prostřednictvím těchto subjektů vytvářet podmínky, které díky adopci open-source řešení povedou k efektivnímu, bezpečnému a modernímu způsobu nakládání s daty v oblasti veřejné správy. Posláním Aliance je také adopce již existujících a osvědčených řešení v zahraničí, a soulad s národní strategií pro digitalizaci veřejné správy a odbourání legislativních nebo jiných zákonných překážek, které dnes brání plnému využití open-source principů v oblasti veřejné správy. Více na: osaliance.cz.