Členové Open-source Aliance pracují v pěti výborech. Řeší kybernetickou bezpečnost, digitalizaci zdravotnictví nebo uvolňování vendor lock-in

Praha, 1. říjen 2020 – Výbory pro legislativu, pro bezpečnost, technologicko-procesní, pro digitalizaci ve zdravotnictví a pro e-Government a architekturu zřídila Valná hromada Open-source Aliance. Jednotlivé výbory, do kterých se zapojili všichni členové Aliance podle svých specializací, mají až 15 členů a jejich funkční období je pět let. „Členové jednotlivých výborů si definovali KPI, máme tedy jasně dané cíle. Práci výborů, jejich výstupy, pak po nějakém časovém úseku změříme,“ říká Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance. 

Výbory se zabývají konkrétní problematikou spojenou s určitou oblastí nejen veřejné správy. Například jedna část je jak metodicky open-source řešení vyvinout a následně ho poskytnout k volnému užití. Další důležitá oblast je legislativní. „Výbor pro legislativu má jednoznačný cíl, pomoci ve veřejné správě vypořádat se s problematikou smluv a pořizování otevřeného software. Chtěli bychom vydat metodický pokyn, jak s open-source pracovat ve fázi jeho adopce,“ vysvětluje Pavel Dovhomilja. 

V oblasti bezpečnosti je potřeba se vypořádat s kybernetickými hrozbami a to zejména ve zdravotnictví. Členové výboru musí definovat standardy jak řešit právě tyto hrozby a zároveň být v souladu s tím, co vydává Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nebo Ministerstvo zdravotnictví. Jako základní se jeví vypracovat společné standardy, sjednotit přístup pro jednotlivé subjekty nebo pomoci v zajištění dostatečných odborných kapacit, zejména v přímo zřizovaných nemocnicích. Mimo jiné se budou věnovat také osvětě, protože open-source, tedy otevřené kódy neznamená, že je to průstřelné síto. Naopak.

Výbor technologicko-procesní je o integraci. Je nutné najít správný postup pro zavádění open-source řešení do jednotlivých architektur. „Což znamená, pokud si pořídím nějaký open-source nástroj, co všechno musím udělat, aby vše zapadlo do firemní architektury. A když chci eliminovat vendor-lock-in, tak musím vytvořit transparentní prostředí, které bude otevřené pro ostatní dodavatelé. A to, jak se to má vytvořit, je práce tohoto výboru, ten by to měl nadefinovat,“ uvádí předseda představenstva Aliance.

Cílem výboru pro digitalizaci ve zdravotnictví je pomoc tomuto sektoru implementovat open-source jako standard pro digitalizaci jednoduchých a přesto důležitých procesů. Protože nemocnice dlouhodobě nedisponují prostředky na tyto investice. Výbor musí definovat problémy, se kterými se zdravotnictví potýká, vymezovat se k legislativním návrhům a hledat způsob, jak zmodernizovat IT systémy v tomto resortu, defacto jde o stejný model jako u spisové služby. Tedy nalézt neustále se opakující procesy a ty pokrýt otevřeným řešením. A bude na každém zdravotnickém zařízení, jestli ho využije a jakým způsobem ho bude dále provozovat nebo rozvíjet. Navržená řešení pak členové výboru nabídnou Ministerstvu zdravotnictví jako produkt pro širokou implementaci. 

Vzhledem k tomu, že ne všechno může fungovat pod tzv. širokou licencí (jako open-source), je potřeba nejprve zpracovat koncepci. Návrh, jaké části architektury je vhodné tímto způsobem řešit. „Práce výboru pro e-Government a architekturu spočívá v tom, že jeho členové např. navrhnou referenční model architektury úřadu, který zčásti bude podporovat otevřená řešení a vytvoří tak jakýsi návod, jak udělat první kroky k uvolnění dlouholetého vendor lock-inu,“ dodává Pavel Dovhomilja. 

O Open-source Alianci: 

Tento spolek vznikl s ambicí sdružovat open-source lídry a experty z oblasti ICT a digitalizace, technologických partnerů i akademické půdy. Prostřednictvím těchto subjektů vytvářet podmínky, které díky adopci open-source řešení povedou k efektivnímu, bezpečnému a modernímu způsobu nakládání s daty v oblasti veřejné správy. Posláním Aliance je také adopce již existujících a osvědčených řešení v zahraničí, a soulad s národní strategií pro digitalizaci veřejné správy a odbourání legislativních nebo jiných zákonných překážek, které dnes brání plnému využití open-source principů v oblasti veřejné správy. 

Více na: osaliance.cz.