Nový člen Open-source Aliance se věnuje kybernetické bezpečnosti

Praha, 10. května 2021 – Do Spolku Open-source Aliance vstoupila společnost AXENTA a.s. Už více než deset let působí v oblasti komplexních bezpečnostních řešení a služeb. Poskytuje analytické služby, návrhy, realizace a provoz optimálních řešení, chránících informační aktiva a kritické procesy zákazníka. V Alianci se zapojila do práce Výboru pro bezpečnost. Jeho členové mimo jiné vypracovávají společné standardy pro řešení kybernetických hrozeb a věnují se osvětě při zavádění otevřených řešení. 

Continue reading „Nový člen Open-source Aliance se věnuje kybernetické bezpečnosti“

Do spolku Open-source Aliance vstoupila největší česko-slovenská advokátní společnost

Praha, 9. března 2021 – Společnost HAVEL&PARTNERS je novým členem spolku Open-source Aliance.Od spolupráce očekávám pomoc především v oblasti aktivit spojených s digitalizací eGovernmentu a naplňování tzv. Digitální ústavy, tedy zákona o právu na digitální služby, a to především v souvislosti s využitím otevřených řešení. Dále participaci v rámci aktivit legislativního výboru zřízeného Aliancí na návrzích, projednávání a propagování změny právních předpisů a legislativy v oblasti zavádění otevřených produktů do státní správy,“ říká Pavel Dovhomilja, předseda představenstva spolku Open-source Aliance.

Continue reading „Do spolku Open-source Aliance vstoupila největší česko-slovenská advokátní společnost“

Podle studie EU patří Open-source Aliance ke strategickým partnerům české vlády pro zavádění open-source technologií ve veřejné správě

Praha, 30. listopadu 2020 – Evropská komise zveřejnila výsledky výzkumu, který pro program ISA provedl v letošním roce tým evropských služeb společnosti Wavestone. Spolek Open-source Aliance byl na základě zjištěných skutečností zařazen mezi strategické partnery české vlády pro zavádění open-source řešení ve veřejné správě. „Autoři studie ocenili, že Aliance poskytne nejen úložiště zdrojových kódů, ale doporučí konzultační společnosti a vypracuje metodické pokyny pro organizace, které hledají srovnání kvality jednotlivých open-source řešení,“ říká Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance. 

Continue reading „Podle studie EU patří Open-source Aliance ke strategickým partnerům české vlády pro zavádění open-source technologií ve veřejné správě“

Členové Open-source Aliance pracují v pěti výborech. Řeší kybernetickou bezpečnost, digitalizaci zdravotnictví nebo uvolňování vendor lock-in

Praha, 1. říjen 2020 – Výbory pro legislativu, pro bezpečnost, technologicko-procesní, pro digitalizaci ve zdravotnictví a pro e-Government a architekturu zřídila Valná hromada Open-source Aliance. Jednotlivé výbory, do kterých se zapojili všichni členové Aliance podle svých specializací, mají až 15 členů a jejich funkční období je pět let. „Členové jednotlivých výborů si definovali KPI, máme tedy jasně dané cíle. Práci výborů, jejich výstupy, pak po nějakém časovém úseku změříme,“ říká Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance. 

Continue reading „Členové Open-source Aliance pracují v pěti výborech. Řeší kybernetickou bezpečnost, digitalizaci zdravotnictví nebo uvolňování vendor lock-in“

Člen Open-source Aliance uvolnil první otevřenou aplikaci. Spisová služba je dostupná ke stažení zdarma

Praha, 7. července 2020 – Spisovou službu postavenou na open-source řešení uvolnila od 1. července v beta verzi pro všechny zájemce jak z veřejné správy, tak komerčního sektoru, společnost ISFG, Information Systems Factory Group s.r.o, člen Open-source Aliance. „Loni jsme na jednání podvýboru pro veřejnou správu a E-Government v Poslanecké sněmovně představili svou vizi a poslání, co chceme dokázat v oblasti zavádění open-source řešení ve veřejné správě. Poslanci jednohlasně náš koncept odhlasovali. Do roka jsme fakticky všechno, co jsme na tom podvýboru řekli, splnili,“ uvádí Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance.

Continue reading „Člen Open-source Aliance uvolnil první otevřenou aplikaci. Spisová služba je dostupná ke stažení zdarma“

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Dzurilla: Open source je dobrá věc, měli bychom ho daleko více využívat

Praha, 5. února 2020 – Ujíždí České republice vlak v oblasti IT a digitalizace veřejné správy? Jak daleko jsou v této oblasti naši sousedé, členové V4? A proč jsme u nás k zavádění open source řešení spíše zdrženliví? Tak nejen na tyto otázky slyšeli odpovědi účastníci 1. ročníku konference „Digitalizace veřejné správy s využitím open source řešení v zemích V4“, která se uskutečnila v Poslanecké sněmovně.

Continue reading „Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Dzurilla: Open source je dobrá věc, měli bychom ho daleko více využívat“

Řešení open source přinesou mnohamilionové úspory do rozpočtů měst a obcí

Praha, 26. listopadu 2019 – Otevřenost, volnost a svoboda. To jsou tři hlavní atributy open source, tedy programu s otevřeným kódem. Jeho rozšíření ve veřejné správě je jedním z cílů vládního dokumentu Digitální Česko. V okamžiku, kdy si budou moci subjekty působící ve veřejné správě vybrat mezi komerčním uzavřeným a tím otevřeným software, otevře se jim prostor pro výběr levnějších služeb a tím získají nemalé finanční prostředky do svých rozpočtů, zaznělo na úterní tiskové konferenci poslance Roberta Králíčka (ANO) k projektu Digitální Česko. Continue reading „Řešení open source přinesou mnohamilionové úspory do rozpočtů měst a obcí“