Člen Open-source Aliance uvolnil první otevřenou aplikaci. Spisová služba je dostupná ke stažení zdarma

Praha, 7. července 2020 – Spisovou službu postavenou na open-source řešení uvolnila od 1. července v beta verzi pro všechny zájemce jak z veřejné správy, tak komerčního sektoru, společnost ISFG, Information Systems Factory Group s.r.o, člen Open-source Aliance. „Loni jsme na jednání podvýboru pro veřejnou správu a E-Government v Poslanecké sněmovně představili svou vizi a poslání, co chceme dokázat v oblasti zavádění open-source řešení ve veřejné správě. Poslanci jednohlasně náš koncept odhlasovali. Do roka jsme fakticky všechno, co jsme na tom podvýboru řekli, splnili,“ uvádí Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance.

Spisová služba SpisUm je jedním z prvních fyzických výstupů od stávajícího člena Open-source Aliance. Je to otevřená, jednoduchá a přehledná aplikace, která splňuje zákonné požadavky a národní standardy pro elektronickou spisovou službu a v prvé řadě je všem dostupná. Zdarma si ji může stáhnout a používat kdokoli. Faktický každý úřad si může tuto spisovou službu, která má otevřený zdrojový kód, nainstalovat, požádat o součinnost s pilotním řešením, osahat si ji a začít používat v ostrém provozu,“ vysvětluje Pavel Dovhomilja. 

Klíčovou vlastností aplikace SpisUm je jednoduchost. Přehledné menu a jeho forma rozdělení do kategorií naviguje uživatele na první pohled, co hledá, a kde to najde. Uživatelům se nabízí i možnost zobrazení náhledu souborů přímo při práci s dokumentem. Využití zautomatizovaných uživatelských kontrol, upozorní uživatele, z jakého důvodu například není daná akce proveditelná a on nad tím nemusí přemýšlet.

Uživatelé této spisové služby budou mít všechny dokumenty na jednom místě, dohledatelné, zálohované a přístupné odkudkoliv. Dokumenty pak mohou snadno a transparentně spravovat v elektronické podobě během celého jejich životního cyklu od vytvoření až po skartaci. Aplikace SpisUm je plně kompatibilní s GDPR a pravidly pro kybernetickou bezpečnost.

„Používání tohoto produktu by mělo přinést ekonomickou úsporu. Já teď očekávám, že spisovou službu nasadíme v pilotním projektu do ostrého provozu a začneme vypočítávat, kolik daná organizace či úřad jejím zavedením v open-source řešení, ušetří finančních prostředků,“ dodává nakonec předseda představenstva Open-source Aliance.

O Open-source Alianci: 

Tento spolek vznikl s ambicí sdružovat open-source lídry a experty z oblasti ICT a digitalizace, technologických partnerů i akademické půdy. Prostřednictvím těchto subjektů vytvářet podmínky, které díky adopci open-source řešení povedou k efektivnímu, bezpečnému a modernímu způsobu nakládání s daty v oblasti veřejné správy. Posláním Aliance je také adopce již existujících a osvědčených řešení v zahraničí, a soulad s národní strategií pro digitalizaci veřejné správy a odbourání legislativních nebo jiných zákonných překážek, které dnes brání plnému využití open-source principů v oblasti veřejné správy. Více na: osaliance.cz.