Podle studie EU patří Open-source Aliance ke strategickým partnerům české vlády pro zavádění open-source technologií ve veřejné správě

Praha, 30. listopadu 2020 – Evropská komise zveřejnila výsledky výzkumu, který pro program ISA provedl v letošním roce tým evropských služeb společnosti Wavestone. Spolek Open-source Aliance byl na základě zjištěných skutečností zařazen mezi strategické partnery české vlády pro zavádění open-source řešení ve veřejné správě. „Autoři studie ocenili, že Aliance poskytne nejen úložiště zdrojových kódů, ale doporučí konzultační společnosti a vypracuje metodické pokyny pro organizace, které hledají srovnání kvality jednotlivých open-source řešení,“ říká Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance. 

Oblast digitalizace veřejné správy má ve své gesci Ministerstvo vnitra, uvádí studie. To je odpovědné za vývoj centrálního úložiště pro publikování softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a sdílení zdrojových kódů ve veřejném sektoru. Na centralizované úrovni schvaluje ICT projekty veřejné správy hlavní architekt eGovernmentu na Ministerstvu vnitra, který stanoví národní politiky interoperability a řídí Národní architektonický plán. V rámci tohoto schvalovacího procesu hlavní architekt vyzývá subjekty veřejné správy, aby zvážily použití open-source pro řešení, která vyvíjejí. 

Autoři výzkumu dále konstatují, že ačkoliv je česká vláda teprve na samém začátku v aktivním prosazování  použití open-source řešení ve veřejné správě, jsou zde různí strategičtí hráči, kteří se tento stav snaží změnit v rámci komunit. Existuje také řada iniciativ na úrovní místních a komunálních samospráv, které signalizují mezi občany a zaměstnanci státní správy ochotu přesunout se od proprietárního softwaru k open-source řešení. 

Mezi strategické partnery vlády patří podle studie vedle Open-source Aliance například České centrum pro vědu a výzkum a spolek Otevřená města. „Součástí cíle Aliance je také spolupráce s podobnými organizacemi v rámci EU. Na začátku letošního roku jsme pořádali v Poslanecké sněmovně konferenci na úrovní V4 o využívání open-source ve veřejné správě, kde jsme si společně s kolegy z Polska, Slovenska a Maďarska vyměnili dosavadní zkušenosti a načerpali nové poznatky. Chtěli bychom stejnou akci zorganizovat také příští rok, samozřejmě, pokud nám to pandemická situace dovolí.“ dodává Pavel Dovhomilja. 

O Open-source Alianci: 

Tento spolek vznikl s ambicí sdružovat open-source lídry a experty z oblasti ICT a digitalizace, technologických partnerů i akademické půdy. Prostřednictvím těchto subjektů vytvářet podmínky, které díky adopci open-source řešení povedou k efektivnímu, bezpečnému a modernímu způsobu nakládání s daty v oblasti veřejné správy. Posláním Aliance je také adopce již existujících a osvědčených řešení v zahraničí, a soulad s národní strategií pro digitalizaci veřejné správy a odbourání legislativních nebo jiných zákonných překážek, které dnes brání plnému využití open-source principů v oblasti veřejné správy. Více na: osaliance.cz.