ČLFA: Objem nebankovního financování v 1. čtvrtletí meziročně vzrostl o 3,1 % na 49,37 mld. Kč

Zatímco financování firem rostlo, ve financování domácností došlo k poklesu

  • Na podnikatelské investice bylo určeno o 12,2 % více peněz než loni
  • Objem prostředků poskytnutých pomocí factoringu se zvýšil o 1,3 %
  • Domácnosti si půjčily o 15,8 % peněz méně
  • Výše financí určených na silniční dopravní prostředky vzrostla o 8,1 %
  • Na operativní leasing připadlo 18 % firemních investic

Praha 13. května 2021. Objem nebankovního financování firem a domácností realizovaný členskými společnostmi České leasingové a finanční asociace (ČLFA) se v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil o 3,1 % na 49,37 miliardy korun. Prostřednictvím leasingu nebo úvěrů poskytli členové ČLFA firmám a domácnostem 24,58 miliardy korun.  Dalších 24,79 miliardy získali podnikatelé na financování provozu formou factoringu.

„Celkové navýšení obchodů jsme zaznamenali navzdory pokračující koronavirové krizi, což považujeme za velký úspěch. Velmi dobou zprávou navíc je, že tahounem tohoto růstu byla oblast financování firemních investic. Jde o významný signál z pohledu celé ekonomiky. Naopak české domácnosti byly opatrnější, negativní roli tady hrálo uzavření maloobchodu. Očekáváme, že po otevření prodejen bude i objem spotřebitelského financování narůstat,“ říká Jiří Matula, předseda představenstva ČLFA, která sdružuje 39 předních tuzemských poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Z celkových 49,37 miliardy korun bylo 44,25 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 5,12 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti. Celkové pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního prvního čtvrtletí 242,14 miliardy korun, ve srovnání s koncem roku 2020 poklesly o 4,5 %.

Oblast financování podnikatelských investic vykázala v prvním letošním čtvrtletí meziroční růst o 12,2 % při objemu 19,46 miliardy korun. Operativním leasingem bylo realizováno 18 % těchto investic.

Celková hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu meziročně vzrostla o 10,7 % na 50,40 miliardy korun. Výše prostředků poskytnutých klientům pomocí factoringu stoupla o 1,3 % na 24,79 miliardy korun.

V kategorii financování domácností asociace zaznamenala snížení objemu obchodů o 15,8 % na 5,12 miliardy korun.

Členové ČLFA uzavřeli v prvním čtvrtletí letošního roku nejvíce kontraktů na financování aut. Na silniční dopravní prostředky poskytli 14,79 miliardy korun, o 8,1 % více než ve stejném období roku 2020. Z toho 6,49 miliardy bylo určeno na pořízení 11 520 nových osobních vozů. Prostřednictvím produktů členů ČLFA tak bylo financováno 23,8 % všech nových osobních automobilů prvně registrovaných v České republice v prvním čtvrtletí roku 2021.

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v prvním čtvrtletí roku 2021 podle účelu investování (srovnání se stejným obdobím roku 2020)

celkový objem v mld. Kč (1. čtvrtletí 2021)celkový objem v mld. Kč (1. čtvrtletí 2020)změna v %

financování podnikatelských investic (finanční a operativní leasing, podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)
19,4617,35+12,2 %

financování firemního provozu (factoring)
24,7924,46+1,3 %

financování domácností(spotřebitelské úvěry,spotřebitelský leasing)
CELKEM

5,12


49,37

6,08


47,89

-15,8 %


+3,1 %

Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.

Podrobnější výsledky za jednotlivé sektory najdete na následujících stranách.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením firem (většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 39 členů.

Více na: www.clfa.cz.

Kontakt pro média:

Pavel Hálek, tel.: 602 346 551

e-mail: halek@medialni.cz

Financování podnikatelských investic 

(finanční leasing včetně firemních úvěrů, operativní leasing)

Nejvíce peněz si firmy od členů ČLFA půjčily jako obvykle na automobily

V prvním čtvrtletí roku 2021 poskytli členové ČLFA firmám na jejich investice 19,46 miliardy korun.

Prostřednictvím produktů určených přednostně na financování konkrétní věci, tedy finančním leasingem anebo podnikatelským úvěrem, bylo realizováno 82 % těchto investic za 15,95 miliardy korun. Zbývajících 18 % firemních investic za 3,51 miliardy korun bylo financováno operativním leasingem.

Na nemovitosti si firmy prostřednictvím produktů členů ČLFA půjčily 478 milionů korun, téměř třikrát více než v prvním kvartále roku 2020, kdy to bylo 167 milionů.

V přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře tradičně dopravní prostředky. Také v prvním čtvrtletí roku 2021 dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní automobily. V rámci financování strojů a zařízení připadl největší díl celkových objemů na financování zemědělských anebo lesnických strojů, následovaly stroje pro těžbu, dobývání a stavebnictví a poté kovoobráběcí či jiné obráběcí stroje.

Graf č. 1: Podíl produktů určených na financování podnikatelských investic v prvním čtvrtletí 2021

(podle vstupního dluhu)

Graf č. 2: Podíl komodit v rámci financování firem v prvním čtvrtletí 2021

Financování firemního provozu (factoring)

Hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu stoupla o 10,7 %

Podle údajů Asociace factoringových společností České republiky stoupla v letošním prvním čtvrtletí výše prostředků poskytnutých v rámci factoringu meziročně o 1,3 % na 24,79 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 50,40 miliardy korun, což představuje meziroční navýšení o 10,7 %.

Factoring je určen na financování firemního provozu. V prvním čtvrtletí roku 2021 se vyrovnal podíl regresního a bezregresního factoringu na trhu. Dosud převládal zájem o regresní factoring, při němž factoringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta. Z hlediska regionálního zaměření je největší zájem o tuzemský factoring.

Graf č. 3: Regionální zaměření factoringu poskytnutého v prvním čtvrtletí 2021

Graf č. 4: Podíl regresního a bezregresního factoringu poskytnutého v prvním čtvrtletí 2021

Financování domácností (spotřebitelské úvěry a leasing)

Souhrnný objem prostředků, které členové ČLFA poskytli domácnostem, klesl

Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v prvním čtvrtletí letošního roku 5,12 miliardy korun, meziročně o 15,8 % méně. Dominantní většina obchodů (94 %) byla realizována formou spotřebitelských úvěrů, zbývající část pomocí spotřebitelského leasingu.

Souhrnný objem spotřebitelských úvěrů byl rozložen mezi revolvingové úvěry (1,83 miliardy korun), neúčelové půjčky (1,36 miliardy) a financování hmotného majetku (1,62 miliardy).

Na osobní automobily si domácnosti v letošním prvním čtvrtletí půjčily od členských společností ČLFA 1,67 miliardy korun. Větší zájem měli o financování ojetých automobilů než o financování nových aut.

Graf č. 5: Podíl produktů určených na financování domácností v kategorii spotřebitelských úvěrů v prvním čtvrtletí 2021 (podle celkových objemů obchodů)

Tabulka č. 2: Počet nových a ojetých osobních vozů určených pro domácnosti, které financovali členové ČLFA v prvním čtvrtletí 2021

počet smluv 

nové vozy
2589

ojeté vozy
3792