bunq jako první v Evropě vydává karty Mastercard True Name pro transgenderové a nebinární držitele

Platební karty True Name dostupné díky bankovní společnosti bunq ve 30 evropských zemích umožní používat jména, jež jsou držitelům skutečně vlastní.

Praha, 17. května 2021 – U příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii, bifobii, intersexfobii a transfobii (IDAHOBIT), uvádí společnost Mastercard v Evropě své platební karty True Name™. Ty umožňují držitelům mít na své kartě uvedené jméno, které vystihuje, kým se skutečně cítí být. To je velkým přínosem pro mnohé členy komunity LGBTQIA+. Možnost uvádět na platebních kartách zvolená jména představila společnost Mastercard v roce 2019 ve Spojených státech při příležitosti akce WorldPride. Po úspěšném uvedení karet předními bankami v USA je na evropský trh jako první uvede mladá banka bunq, a to hned ve 30 zemích*.

Pro transgenderové a nebinární osoby může být jméno uvedené na platební kartě zdrojem nepříjemných pocitů a trapných situací, jelikož neodpovídá tomu, kým se ve skutečnosti cítí a jak se navenek prezentují. Současně je však legální změna jména často zdlouhavý a náročný úřední proces. Platební karty True Name™ společnosti Mastercard umožňují, aby měli lidé na svých platebních kartách uvedeno jméno, kterému sami dávají přednost. Nyní mají stávající držitelé kreditních a debetních karet vydaných bankou bunq s okamžitou platností možnost zažádat si o vydání karty nové, která již ponese preferované jméno.

Pro příslušníky komunity LGBTQIA+ mají dostupnost služeb a absence překážek v běžných životních situacích zásadní význam. Téměř třetina (32 procent) členů této komunity má zkušenosti s nepříjemnými reakcemi okolí, včetně posměchu, urážek či odmítnutí služby**, jakmile se prokázali osobním dokladem, jehož údaje neodpovídaly vnějšímu vzhledu držitele.

„Společnost Mastercard se o inkluzi zasazuje dlouhodobě. Jednou z cest jsou i platební karty nesoucí preferované jméno držitele – každý má mít možnost používat finanční produkty pod svou skutečně pociťovanou identitou. Platební karty True Name řeší jeden z významných problémů, s nímž se transgenderové a nebinární osoby potýkají, a umožňuje každému používat svou skutečnou identitu bezpečně, jednoduše a s hrdostí. Doufáme, že stejně budou ke všem přistupovat i ostatní firmy v oboru,“ říká Mark Barnett, prezident společnosti Mastercard Europe.

K uvedení karet se vyjádřil rovněž generální ředitel banky bunq Ali Niknam: „Jsme naprosto nadšení, že můžeme tvořit dějiny! Ve společnosti bunq věříme na sílu a moc diverzity a všech barev duhy. Vydávání karet True Name znamená malou změnu s velkým dopadem: dáváme lidem možnost být svobodní a žít vlastní život tak, jak si přejí.“

Video ke kampani na podporu karet True Name je možné shlédnout zde.

Citace

Brand Berghouwer, Transgender Netwerk Nederland, a Astrid Oosenbrug, COC Netherlands: „Tuto iniciativu společnosti Mastercard rozhodně vítáme. Díky ní mají transgenderové a nebinární osoby možnost používat jméno, s nímž se identifikují. Každý si zaslouží, aby na něj okolí nahlíželo jako na člověka, kterým skutečně je. Lidská společnost je pestrá a různorodá, a je proto nezbytné, aby její rovnocennou součástí byl každý, bez ohledu na pohlaví, orientaci, barvu kůže či původ. K tomu významnou měrou přispívá i služba společnosti Mastercard. Vybízíme proto i další firmy a vlády, aby do svého uvažování zahrnovaly každého bez rozdílu a osoby transgenderové, nebinární a další vnímaly jako ty, kým se skutečně cítí.“

Elisa Koubi, prezidentka společnosti l’Inter-LGBT: „Touto iniciativou jsme jednoznačně nadšeni. Je výrazem uznání a inkluze transgenderových a nebinárních osob. Zavedení této služby odpovídá doporučení francouzského ombudsmana vydaného v roce 2016 bankám v zemi, aby uznávaly zvolené křestní jméno klientů podle jejich přání. Je to tedy přístup, který uznává a ctí rozmanitost naší společnosti v celé její šíři. Doufáme, že se tento přístup stane vzorem pro ostatní bankovní instituce i inspirací pro vlády, aby konečně začaly uznávat všechny genderové možnosti i právo na sebeurčení.“

Emma Kosmin, ředitelka pro pracovní poradenství, Stonewall: „Velice nás těší, že společnost Mastercard trans a nebinárním osobám naslouchá a usnadnila jim možnost změny jména uvedeného na platební kartě. Jsme si velmi dobře vědomi, s jakými překážkami se trans a nebinární lidé musejí vyrovnávat jen proto, aby mohli být sami sebou. Iniciativy jako True Name™ proto dokážou přinášet skutečnou změnu. Organizace Stonewall usiluje o to, aby svět umožňoval homosexuálním, bisexuálním či transgenderovým osobám být skutečně sebou samými a akceptoval je takové, jaké jsou. Jsme taktéž patřičně hrdí na svou spolupráci se společností Mastercard v rámci programu Diversity Champions, jehož cílem je zlepšovat situaci pro klienty i zaměstnance, kteří jsou členy komunity LGBT+.“

Poznámka pro editory

*Platební karty True Name™ budou dostupné pro nové a stávající oprávněné držitele karet vydávaných bankou bunq ve 30 evropských zemích. Konkrétně se jedná o Nizozemsko, Francii, Německo, Rakousko, Itálii, Španělsko, Belgii, Irsko, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maltu, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Norsko a Island. Ve Velké Británii jsou karty True Name™ k dispozici pro stávající držitele karet bunq.

** Zdroj: James, S. E., Herman, J. L., Rankin, S., Keisling, M., Mottet, L., & Anafi, M. (2016). 2015 U.S. Transgender Survey Report. Washington, DC: National Center for Transgender Equality.

O společnosti Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je technologická společnost s celosvětovou působností v oboru zprostředkování plateb. Zajišťováním bezpečných, jednoduchých, chytrých a snadno dostupných platebních transakcí Mastercard podporuje a propojuje inkluzivní digitální ekonomiku prospěšnou všem, kdekoliv na světě. Inovace a řešení využívající zabezpečených dat a sítí, partnerství a energie společnosti Mastercard pomáhají jednotlivcům, finančním institucím, vládním orgánům i firmám naplňovat beze zbytku jejich potenciál. Firemní kultura společnosti a vše, co Mastercard dělá uvnitř i navenek, se řídí firemním kvocientem slušnosti. Se společností Mastercard je možné se spojit ve více než 210 zemích a oblastech. Mastercard vytváří udržitelný svět, v němž se všem nabízejí možnosti k nezaplacení.

O společnosti bunq

Společnost bunq založil v roce 2012 Ali Niknam (*1981). Byl prvním, kdo po více než 35 letech dokázal získat evropskou bankovní licenci. Jeho cílem bylo radikálně proměnit tradiční bankovnictví. Do společnosti bunq investoval coby jediný investor 73,8 milionů eur. Podle posledních veřejně dostupných údajů z dubna 2021 dosahují vklady klientů banky výše jedné miliardy eur. Objem vkladů se v letech 2019 i 2020 zdvojnásobil a pokračuje v každodenním růstu i nadále.

Služby společnosti bunq jsou v současnosti k dispozici ve 30 evropských zemích: v Nizozemsku, Německu, Rakousku, Itálii, Španělsku, Francii, Belgii, Irsku, Bulharsku, Chorvatsku, na Kypru, v České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Řecku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, na Maltě, v Polsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Švédsku, Velké Británii, Norsku a na Islandu.