V České republice byla spuštěna první evropská platforma pro obchodování s použitými F-plyny

Praha, 19. května 2021 – Retradeables je první evropskou platformou pro obchodování s použitými

F-plyny, která podporuje cirkulární používání chladiv odčerpaných ze zařízení průmyslu HVAC-R

(chlazení, vytápění, ventilace a chladírenství). Platforma, vycházející z projektu LIFE3R a

financovaná Evropskou unií, poskytuje rentabilní oběhovou ekonomiku použitých F-plynů a nabízí

udržitelný alternativní zdroj pro dodávky chladiv. Retradeables je po spuštění v České republice

jedinou evropskou online platformou pro realizaci cirkulární ekonomiky použitých chladiv na

základě tržního mechanismu.

Podpora udržitelné cirkulární ekonomiky HVAC-R v České republice

Česká republika jako jedna z prvních uvádí do praxe Retradeables, první evropskou platformu

podporující cirkulární ekonomiku použitých chladiv. V souladu s politikou Evropské unie a jejich Zelenou

dohodou, oběhovým hospodářstvím a legislativním rámcem pro nakládání s odpady či nařízením o Fplynech,

Retradeables podporuje a vede společnosti v EU ke zpětnému získávání, recyklaci, regeneraci a

opětovnému použití F-plynů. Vzhledem k postupnému snižování F-plynů a omezování jejich množství,

hraje jejich cirkulární využití zásadní roli při snižování uhlíkové stopy HVAC-R.

Opětovné využívání použitých F-plynů snižuje emise uhlíku a nelegální úniky F-plynů do

atmosféry.

Spoluvytváření recyklace a regenerace

Projekt LIFE3R byl financován z programu Evropské unie s názvem LIFE. Konsorcium Retradeables se

skládá z odborníků různých členských států EU – včetně společnosti Daikin Airconditioning Central

Europe HandelsgmbH, Národní technické univerzity v Aténách (NTUA) a Společnosti pro materiály

a energetické aplikace (MAT4NRG GmbH). Oficiální spuštění platformy zahrnovalo prezentace všech

členů konsorcia a představení obchodního online tržiště. Bylo zde také vysvětleno, jak platforma funguje

– znovuzískaný F-plyn se na platformě prodává a po recyklaci či regeneraci se podle tržních standardů

dostává k dalšímu použití zpět na trh.

„Znovuvyužití stávajících dodávek F-plynů se stává nezbytným dalším krokem pro český trh HVAC-R, protože

se snažíme vyvážit zvyšující se tlak poptávky a nabídky. Cirkulární ekonomika Retradeables zachycuje

použité F-plyny na trhu, což umožňuje jejich opětovné využití. Platforma přináší spolupráci, je

transparentní, a tím, že uznává použitá chladiva jako cenný zdroj, je nabízí za živé tržní ceny. Jsme nadšeni,

že budeme moci v České republice pilotovat Retradeables, protože věříme, že platforma je základním

nástrojem pro přechod na uhlíkovou neutralitu do roku 2050,“ říká Josef Brož, generální ředitel

společnosti Daikin ČR.

Česká republika je druhou zemí, která využívá nástroje pro správu použitého F-plynu nabízených

platformou Retradeables. Do té se zapojilo šest českých instalačních společností a s několika předními

distributory byly uzavřeny partnerské smlouvy.

O Retradeables

Retradeables je prvním online tržištěm s použitými F-plyny. Platforma byla založena za účelem podpory globální poptávky a dosažení uhlíkově neutrálního a cirkulárního hospodářství. Nabízí tak zodpovědnou alternativu životaschopného zdroje F-plynů.

Na online platformě Retradeables, která navzájem propojuje všechny subjekty pracující s chladivy, mohou příslušné strany obchodovat s vlastním použitým F-plynem a následně jej recyklovat nebo regenerovat. Platforma poskytuje udržitelné řešení pro společnost, které nabízí možnost rozšířit své stávající zásoby o použité F-plyny. Ty jsou následně zrecyklovány či zregenerovány do jejich původního průmyslového standardu tak, že mohou nahradit dodávku nového plynu, jehož zásoby jsou omezené.

Retradeables vychází z projektu LIFE3R, který je financován programem Evropské unie LIFE na základě grantové dohody LIFE19 CCM / AT 001226 – LIFE3R. EU poskytuje finanční prostředky široké škále projektů a programů pokrývajících oblasti, jako je regionální a městský rozvoj, zaměstnanost a sociální začlenění, zemědělství a rozvoj venkova, a také vzdělávání, zdraví, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a humanitární pomoc.

www.RETRADEABLES.com

LinkedIn