V České republice byla spuštěna první evropská platforma pro obchodování s použitými F-plyny

Praha, 19. května 2021 – Retradeables je první evropskou platformou pro obchodování s použitými

F-plyny, která podporuje cirkulární používání chladiv odčerpaných ze zařízení průmyslu HVAC-R

(chlazení, vytápění, ventilace a chladírenství). Platforma, vycházející z projektu LIFE3R a

financovaná Evropskou unií, poskytuje rentabilní oběhovou ekonomiku použitých F-plynů a nabízí

udržitelný alternativní zdroj pro dodávky chladiv. Retradeables je po spuštění v České republice

jedinou evropskou online platformou pro realizaci cirkulární ekonomiky použitých chladiv na

základě tržního mechanismu.

Continue reading „V České republice byla spuštěna první evropská platforma pro obchodování s použitými F-plyny“