Umělecké vzdělávání nutně potřebuje jasnou vizi

Praha, 27. května 2021 – Zahájit dialog a užší spolupráci mezi jednotlivými typy uměleckých škol na všech stupních. Vypracovat společnou vizi uměleckého vzdělávání a v neposlední řadě připravit absolventy konzervatoří na práci učitelů základních uměleckých škol. To jsou stěžejní úkoly, které je nutné řešit v rámci uměleckého vzdělávání. Shodli se na tom účastníci Odborného fóra Umělecké vzdělávání 2030, které pořádala Ředitelská akademie pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a rektora JAMU prof. Petra Oslzlého.

Na 80 účastníků akce z celé republiky si v rámci odborného fóra vyměnilo poznatky a diskutovalo mimo jiné také o tom, jak ochránit umělecké školství, které je ekonomicky ohroženo. Pedagogové si vytýčili společný směr a strategii v této oblasti vzdělávání a hovořili o budoucnosti, tedy o návratu žáků a studentů do plnohodnotné výuky po pandemii. V neposlední řadě se shodli na tom, že celé umělecké vzdělávání potřebuje jasnou vizi.

„Konzervatoře jsou připraveny na dialog se základními uměleckými školami a přímo k němu vyzývají,“ uvedl Petr Čech, ředitel pražské konzervatoře. Dlouholetá ředitelka ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně Eva Znojemská hovořila o výstupní úrovni absolventů konzervatoří. „Jsou velmi dobře připraveni po umělecké stránce, ale stále pokulhává příprava na práci učitele základní umělecké školy. Překvapeni realitou brzy odcházejí pryč, a to je škoda pro všechny.“ Její kolegyně, Vladimíra Křenková, ředitelka ZUŠ Sedlčany pak apeloval na to, že umělecké vzdělávání nesmí být zužováno pouze na hudební obory a přesvědčila účastníky o tom, že mezioborová spolupráce je důležitá již na úrovni základní umělecké školy.

„Právě Ředitelská akademie nabízí platformu pro spolupráci základních uměleckých škol, konzervatoří a dalších aktérů uměleckého vzdělávání. Umělecké vzdělávání je zásadní oblastí vzdělávání, může pomoci naplnit národní Strategii vzdělávání 2030+ a právě společná práce na jeho vizi a strategii je nezbytná. Umělecké vzdělávání svým nadhledem a inspiracemi umí zasáhnout ostatní segmenty vzdělávání. Aktivní vystupující podporují myšlenky užší spolupráce a jejího naplňování,“ konstatoval na závěr Václav Trojan, zakladatel Ředitelské akademie.

O Ředitelské akademii, s.r.o.

Hlavními aktivitami Ředitelské akademie je PODPORA ředitelů v regionu a jejich propojování a díky tomu POMOC při odstraňování pocitu osamělosti, VZDĚLÁVÁNÍ jako nástroj zvyšování kvality jejich práce, PROPAGACE a zviditelnění ředitelské práce, jako pomoc při upoutání zájmu veřejnosti o oblast vzdělávání jako součásti budoucnosti regionu, ARGUMENTACE DŮLEŽITOSTI péče o ředitele škol směrem k MŠMT s cílem podpořit ZLEPŠOVÁNÍ a také VYROVNÁVÁNÍ PODMÍNEK napříč regiony. Více na: www.reditelskaakademie.cz.