Ředitelé škol: Potřebujeme srozumitelné informace od státu, snížit byrokracii a větší podporu pro naši práci

Praha, 3. června 2021 – Podpora státu je nedostatečná, zatěžuje nás byrokracie a chybí podmínky pro pedagogické vedení. Na tyto skutečnosti sice už dlouho upozorňuje řada ředitelů škol na všech stupních, bohužel realita je jiná. Revize školních vzdělávacích programů (ŠVP) je málo komunikována a logicky vysvětlována školám a jejím ředitelům a stát jakoby rezignoval na potřebu kvalitních ŠVP. Nejen na tom se shodli účastníci odborného fóra, které pořádala Ředitelská akademie pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podle nich musí být ŠVP příběhem každé školy, protože bez ředitelů to nepůjde. 

Účastníci odborného fóra poukazovali na to, že potřebují jasně strukturované informace a cílenou podporu, aby mohli se svými týmy úspěšně revidovat školní vzdělávací programy. Potřebují vědět, jak získat pedagogy pro tuto činnost, jak úspěšně zvládnout obnovení prezenční výuky, obávají se, že někteří žáci a studenti nebudou mít po návratu do škol potřebné znalosti a studijní návyky. Podle nich se opakují stejné chyby z počátku kurikulární reformy, kdy malá míra komunikace byla zásadním problémem pro pochopení principu autonomie školy a přesvědčení pedagogických pracovníků. Stát místy jakoby rezignoval na potřebu kvalitních školních vzdělávacích programů. Přesto, že si ředitelé škol stále stěžují na byrokratickou zátěž a nedostatečnou podporu, stát to neřeší. A za tohoto stavu přichází první etapa revize rámcového vzdělávacího programu zaměřená na oblast informatiky a digitálních kompetencí.

„V době pandemie se naplno ukázala reálná úroveň digitálních kompetencí, rozdíly mezi školami se zvětšují i v této oblasti. ŠVP je tím živým dokumentem, určuje všechno podstatné, co se ve škole děje a nesmí být sestaven formálně,“ konstatoval náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, kterého doplnil Jiří Vaníček, vedoucí katedry informatiky na Jihočeské univerzitě: „Velice často není pojem digitální kompetence správně chápán. Rozlišujme schopnost ovládat počítač a požadovanou kompetenci porozumět počítači. Cílem změn v informatice je právě to porozumění počítači, dále rozvíjení schopností informatického myšlení a modernizace procesu učení. Nová informatika skutečně není výuka wordu či prezentací.“

Zakladatel Ředitelské akademie Václav Trojan na závěr uvedl: „Pokud systém nepřesvědčí ředitele škol o potřebě revize kurikula, o motivaci celého týmu a o potřebě vytvoření svébytného příběhu školy, potom nemůže být revize úspěšná. Ředitelská akademie již nyní realizuje aktivity směřující právě k těm běžným ředitelům přímo ve školách.“

O Ředitelské akademii, s.r.o.Hlavními aktivitami Ředitelské akademie je PODPORA ředitelů v regionu a jejich propojování a díky tomu POMOC při odstraňování pocitu osamělosti, VZDĚLÁVÁNÍ jako nástroj zvyšování kvality jejich práce, PROPAGACE a zviditelnění ředitelské práce, jako pomoc při upoutání zájmu veřejnosti o oblast vzdělávání jako součásti budoucnosti regionu, ARGUMENTACE DŮLEŽITOSTI péče o ředitele škol směrem k MŠMT s cílem podpořit ZLEPŠOVÁNÍ a také VYROVNÁVÁNÍ PODMÍNEK napříč regiony. Více na: www.reditelskaakademie.cz.