Ekonomicky zvládla koronavirus nejlépe střední a východní Evropa, ukázala analýza společností Skanska a SpotData

Podle reportu, který představily společnosti Skanska a SpotData dosáhla střední a východní Evropa v roce 2020 lepších hospodářských výsledků než ostatní země EU. Analýza predikuje, že region bude dál pokračovat v dorovnávání se ekonomicky silnější západní Evropě. Report Skanska představuje 100 nejdůležitějších ekonomických trendů pro Českou republiku i celou střední a východní Evropu ve zlomové době pandemie.

Světová ekonomika se s pandemií vypořádává výrazně lépe, než se očekávalo. Důvody jsou rychlá reakce firem na nový způsob fungování v průběhu koronavirových opatření, digitalizace firem, i zcela nové byznys modely. To vše přispělo k velmi rychlému vzpamatování se většiny odvětví. Vyplývá to z reportu 100 nejdůležitějších trendů v ekonomikách střední a východní Evropy společnosti Skanska a SpotData.

„Report jsme vytvořili, aby se firmy mohly lépe zorientovat a strategicky rozhodovat i v této nejisté době. Vyhodnotili jsme, jakým směrem se střední a východní Evropa v tuto chvíli vyvíjí, jaké nabízí příležitosti, a naopak na jaké hrozby bychom se měli v budoucnu připravit,“ řekl Tomáš Fabian, výkonný viceprezident pro komerční development Skanska v České republice a pro právní oblast v regionu střední a východní Evropy.

Hlavní zjištění reportu:

  1. Většině zemí střední a východní Evropy se podařilo vyhnout hluboké recesi. Z ekonomického hlediska si státy vedly lépe než evropský průměr. Střední a východní Evropa má oproti průměru EU vyšší podíl odvětví, která z pandemie COVID-19 spíše profitovala. Naopak ve srovnání se zbytkem Evropy byla jen poloviční část odvětví zasažena pandemií vážně. 
  1. Pro kombinaci vysoké kvalifikace pracovníků a relativně nižších nákladů na jejich mzdy zůstává střední a východní Evropa pro investory stále atraktivní. Zahraniční investory láká do regionu vysoká návratnost. Středoevropské země pak profitují z kapitálových investic i vzájemné výměny know-how s partnery z jiných trhů.
  1. Procházíme zásadní strukturální změnou na trhu práce. Ve střední a východní Evropě se dále zvyšuje poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících. Podíl kancelářských pracovních pozic roste nejen ve službách, ale i v průmyslu, a to na úkor manuálních pracovních pozic.
  1. Znalostní ekonomika je jedním z nejrychleji rozvíjejících se segmentů ve střední a východní Evropě. Region se stal významným světovým hubem byznysových center, která se stále více orientují na nové technologie. Kvalifikovaná pracovní síla i dostupnost kancelářských prostor ve velkých městech láká do středu Evropy mnoho investic v oborech jako účetnictví, logistika, IT či zákaznická podpora.
  1. Po krátkodobém útlumu investic na trhu s kancelářemi nás čeká jejich opětovný růst. Přechod k hybridním formám práce povede investory k hledání prémiových prostor i lokací pro podnikání.

Tomáš Fabian ke zjištěním reportu doplňuje: „Investoři i ekonomové postupně docházejí k závěru, že současná pandemie nemá tak ničivé dopady jako předchozí finanční krize. Rovněž věříme, že náš report může být inspirací pro další hlubší analýzy i predikce ekonomického dění v našem regionu v následujících letech.”

O reportu:

Report 100 nejdůležitějších trendů v ekonomikách střední a východní Evropy vznikl ve spolupráci s analytickým centrem SpotData, které působí na pomezí médií, vizualizace dat a ekonomických analýz. Celý (v angličtině) je dostupný zde: https://www.skanska.pl/en-us/100trends