Průzkum: Téměř polovina Čechů se během pandemie bála jít k lékaři

Návštěva praktického lékaře nebo specialisty se v období zpřísněných pandemických opatření stala pro řadu Čechů přílišným rizikem. Z výzkumurealizovaného prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos vyplývá, že se zdravotnické zařízení během pandemie bálo navštívit více než 43 % pacientů. Místo prohlídky u lékaře tak mnozí z nich zvolili samodiagnostiku na základě informací na internetu. Experti ale varují, že tento přístup je riskantní a v žádném případě nemůže plnohodnotně nahradit kontakt s lékařem. 

Svůj velký potenciál v době pandemie covid-19 pacientům nabídla telemedicína. Z průzkumu vyplynulo, že během pandemie se zdvojnásobil počet lidí, kteří konzultace s lékařem na dálku absolvovali – zatímco před pandemií poprvé telemedicínských služeb využilo 7 % lidí, v době pandemie to bylo dalších 8 % lidí. On-line konzultace s kvalifikovanými odborníky se tak mohou stát adekvátní alternativou pro fyzickou prohlídku u lékaře i do budoucna. Jedním z příkladů je i telemedicínská platforma Lékař online 24/7 zdravotnické skupiny EUC. Během pandemie počet pacientů využívajících tuto službu vzrostl 50krát a lékaři z Lékaře online vyřídili až tisícovku konzultací měsíčně.

Strach jako bariéra pro návštěvu lékaře

Průzkum agentury Ipsos pro zdravotnickou skupinu EUC ukázal, že během pandemie se lékaře bálo navštívit až 43 % pacientů. Na otázku, zda mají nebo měli v době pandemie strach z návštěvy zdravotnických zařízení, odpovědělo ‚spíše ano‘ 31 % a ‚‘rozhodně ano‘ 12 % z dotazovaných. „Obavy měli častěji pacienti s chronickým onemocněním a lidé nad 55 let. Právě pro ně mohou být návštěvy přeplněných čekáren v období sezónních onemocnění nejvíce riskantní,“ vysvětluje MUDr. Petra Bomberová Kánská, praktická lékařka pro dospělé a vedoucí lékařka služby Lékař online 24/7. 

Průzkum rovněž ukázal, že lidé, kteří se báli jít během pandemie k lékaři, hledali častěji informace na internetu – mezi těmi, jež tak činí jednou i víckrát týdně, tvoří přes polovinu respondentů. „Informace, které si pacient vyhledá na internetu, mohou sloužit například jako prvotní indikátory případných potíží. Rozhodně je ale nelze stavět na roveň konzultací s lékařem. Informace ve většině případů nestojí na medicíně založené na důkazech. Neberou v potaz individuální zdravotní stav a potřeby pacienta a jsou tak zcela vytržené z kontextu. Nebezpečím mohou být i možné nevhodné či kontraindikované kombinace léčivých preparátů,“ varuje MUDr. Petra Bomberová Kánská. Alarmující je zjištění, že až třetina respondentů si na základě informací z internetu následně koupí léky nebo doplňky stravy, aniž by tento krok konzultovali s lékařem. To může znamenat obrovské zdravotní riziko.

Alternativa k internetovým poradnám

Návštěva čekárny naštěstí v mnoha případech není nutná, a to především díky digitálním technologiím. Distanční medicína, tedy léčba pacientů na dálku, dnes zásluhou telemedicínských nástrojů funguje i v Česku. Průkopníkem tohoto odvětví v ČR je právě platforma Lékař online 24/7, díky níž si mohou pacienti sjednat schůzku s lékařem 24 hodin denně z pohodlí domova. „Konzultace, které nevyžadují fyzickou přítomnost pacienta v ordinaci, lze v rámci Lékaře online 24/7 realizovat pomocí videohovoru nebo chatu. Konzultaci vždy provádí kvalifikovaný lékař, který provede diagnostickou rozvahu a navrhne léčbu a režimová opatření. Pokud však vyhodnotí, že váš zdravotní stav vyžaduje osobní návštěvu lékaře, objedná vás k dalším úkonům na některou z 25 klinik EUC ve 14 městech po celé ČR. Samozřejmostí je také vystavení e-receptu nebo žádanky na vyšetření covid-19,“ vysvětluje Václav Vachta, generální ředitel Zdravotnické skupiny EUC, a dodává: „Dostupnost odborné lékařské pomoci na dálku kdykoliv a odkudkoliv se stává novým standardem. Telemedicína potvrdila svůj význam nejen v mimořádném čase pandemie, ale uplatnit se může například i v obdobích zvýšeného náporu pacientů se sezónními onemocněními, jako jsou respirační nemoci nebo alergie.” 

Zdroj: průzkum „Postoj Čechů k telemedicíně“ agentury Ipsos

Lékař online 24/7:

je služba distanční medicínské péče, kterou nabízí EUC. Pacient může své zdravotní problémy řešit s lékařem okamžitě, prostřednictvím chatu nebo videohovoru přes mobil či počítač, odkudkoli, kde je připojení k internetu. Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pacient předem online vyplní inteligentní dotazník s anamnézou. Lékař poté reaguje do 30 minut, vyšetření trvá obvykle 6-10 minut a je naprosto diskrétní a bezpečné. Lékař s pacientem distančně vyřeší až 60 % obtíží ihned, v ostatních případech doporučí vhodný postup. Pokud lékař nedokáže vyřešit problém online, může doporučit i osobní návštěvu, objednat pacienta k dalším vyšetřením, vystavit e-recept nebo žádanku na vyšetření covid-19. Více na www. euc.cz/lekar-online/

Skupina EUC: 

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2020 investovala 974 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 25 zdravotnických zařízeních napříč ČR, 11 mamocentrech, 23 lékárnách a 11 laboratořích zaměstnává 2 230 zdravotníků, kteří poskytnou péči téměř 1,3 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. Více na www.euc.cz

Označeno tagem