DHL Supply Chain prodlužuje smlouvu se společností Locus Robotics v rámci své strategie urychlené digitalizace

• DHL Supply Chain rozšiřuje spolupráci se společností Locus Robotics a pokračuje v digitalizaci procesů v dodavatelských řetězcích

• Specialista na logistiku plánuje, že do roku 2022 uvede na celém světě do provozu až 2 000 robotů pro asistované vychystávání

Praha, 7. června 2021 – Společnost DHL Supply Chain, lídr v oblasti smluvní logistiky z koncernu Deutsche Post DHL Group, uzavřela rámcovou smlouvu o rozšířené spolupráci s firmou Locus Robotics. První investice do robotů pro asistované vychystávání již prokázaly svou efektivitu v komerčních provozech. Nová smlouva v hodnotě mnoha milionů dolarů významně přispěje k realizaci strategie urychlené digitalizace společnosti DHL. Specialista na dodavatelské řetězce plánuje odebrat do roku 2022 až 2 000 robotů. Tím se stane zdaleka největším zákazníkem společnosti Locus Robotics v celosvětovém měřítku. Roboti pro asistované vychystávání se většinou používají ve skladech internetových obchodů a spotřebního zboží. Jejich pracovníkům pomáhají s vychystáváním a doplňováním skladových zásob, čímž zvyšují efektivitu a urychlují proces dodání zboží.

„Pro nás je mimořádně důležité, abychom mohli konzistentně optimalizovat naše dodavatelské řetězce. V tomto ohledu jsou velmi efektivní právě roboti pro asistované vychystávání,“ říká Markus Voss, globální ředitel IT a provozní ředitel ve společnosti DHL Supply Chain, a doplňuje: „V našich skladech v USA, Evropě a Velké Británii již průmyslově využíváme více než 500 robotů pro asistované vychystávání. Do konce roku 2021 k nim přidáme dalších 500 robotů, které rozdělíme mezi více než 20 provozů. Technologie kolaborativního vychystávání v moderních skladech jasně prokázala svou efektivitu a spolehlivost. V mnoha provozech jsme již vypracovali konkrétní plány pro využití zbývajících robotů, které uvedeme do provozu v roce 2022. Celkový potenciál robotů pro asistované vychystávání je však v našich skladech DHL mnohem větší. Jsme tedy přesvědčeni o tom, že cíle, které jsme si se společností Locus Robotics vytyčili, splníme.“

Širší uplatnění uvedených robotů je dalším krokem v realizaci strategie urychlené digitalizace společnosti DHL Supply Chain. Roboti pro asistované vychystávání zkracují čas potřebný k přemisťování vozíků ve skladu, snižují fyzickou námahu zaměstnanců a zvyšují efektivitu vychystávání. Zároveň dokážou zobrazit obrázek zboží, které má být vychystáno, nebo vypočítat optimální trasu. Jejich použití zkracuje čas potřebný k zaškolení zaměstnanců. Lze je navíc rychle integrovat do skladového systému prostřednictvím softwarové integrační vrstvy  Robotics Hub DHL Supply Chain a zaměstnanci je považují za přínosné. Roboti kromě toho představují optimální řešení pro zvyšování kapacit v sezónních špičkách, protože stávající flotila robotů může být rychle doplněna dalšími roboty s minimálními požadavky na jejich uvedení do provozu. 

„Naše rozšířené partnerství s DHL odráží globální poptávku po digitalizaci skladů, která nabízí řešení současných výzev vyplývajících z rychlého růstu počtu objednávek,“ řekl Rick Faulk, generální ředitel společnosti Locus Robotics. „Jsme hrdí, že je Locus dodavatelem oceňované technologie, která pomáhá společnosti DHL realizovat její strategickou vizi digitální transformace.“

Pandemie urychlila trend dynamického růstu internetového obchodu. Pracovně náročný proces vychystávání hraje nyní při realizaci dodávek objednaného zboží v souladu s vysokými požadavky zákazníků ještě významnější roli. Tyto trendy uspíšily zavádění nových technologií a automatizace do různých odvětví, ale v největší míře to platí pro obor skladování. Také se tím ukazuje, jak by mohly vypadat „dodavatelské řetězce budoucnosti“ a že se svět musí rychle přizpůsobovat novým výzvám. DHL Supply Chain nepřetržitě vyhodnocuje, které z implementovaných technologií zůstanou ve skladech trvale za účelem ještě větší optimalizace procesů. Kromě těchto hmatatelných robotických řešení však spoléhá také na softwarová řešení a ovládací panely, které mohou poskytovat informace v reálném čase o stavu globálních logistických sítí jejích zákazníků. Přístup k velkým datům a využívání algoritmů a umělé inteligence revolučním způsobem mění plánování globálních dodavatelských řetězců a v budoucnosti se dočká ještě většího rozšíření. 

DHL – Logistická společnost pro celý svět

DHL je přední světovou značkou v logistickém odvětví. Divize DHL nabízí jedinečné portfolio logistických služeb, jež zahrnuje národní a mezinárodní balíkové doručovací služby, dopravu a řešení pro e-commerce, mezinárodní silniční, vzdušnou a námořní expresní přepravu či řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Zhruba 400 000 zaměstnanců DHL ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě propojuje bezpečně a spolehlivě lidi i firmy, což umožňuje plynulý a udržitelný globální obchod. Řešení specializovaná na rostoucí trhy a odvětví zahrnující technologický průmysl, sektor výzkumu a zdravotní péče, energetický a automobilový průmysl nebo maloobchod, to vše potvrzuje postavení DHL jako „Logistické společnosti pro svět“.

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosáhly v roce 2020 více než 66 miliard EUR. Díky udržitelným obchodním praktikám a závazku vůči společnosti a životnímu prostředí skupina pozitivně přispívá světu. Cílem Deutsche Post DHL Group je dosáhnout logistiky s nulovými emisemi do roku 2050.


Locus Robotics – Revoluční multibotové řešení společnosti Locus Robotics zahrnuje výkonné a inteligentní autonomní mobilní roboty spolupracující s lidmi. Výsledkem je dramatické – dvounásobné až třínásobné – zvýšení produktivity při manipulaci s kusovým zbožím, která vyžaduje méně práce než tradiční vychystávací systémy. Toto oceňované řešení pomáhá maloobchodníkům, externím poskytovatelům logistických služeb (3PL) a specializovaným skladům efektivně plnit neustále složitější a náročnější požadavky v oblasti realizace objednávek, a to i nad rámec očekávání zákazníků. Roboty Locus je možné snadno integrovat do stávající infrastruktury skladu i do nového skladu bez přerušení pracovních postupů, což vede k okamžitému zvýšení produktivity bez nutnosti zásadních změn ve skladu. Více informací naleznete na www.locusrobotics.com.