OMV nabízí firmám možnost kompenzovat jejich uhlíkovou stopu

  • Iniciativa Klimaticky neutrální tankování nabízí možnost kompenzovat emise oxidu uhličitého ve spolupráci se společností ClimatePartner.
  • OMV nabízí Klimaticky neutrální tankování firemním zákazníkům již v 8 zemích: v České republice a na Slovensku, v Rakousku, Německu, Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku a Bulharsku.
  • OMV jde příkladem a do iniciativy zapojila také svůj vlastní vozový park.
  • Přispět v boji proti globálnímu oteplování mohou nyní i velkoodběratelé pohonných hmot a držitelé palivových karet.

Po úspěšných pilotních fázích pro společnosti s vozovým parkem na rakouském a slovinském trhu počátkem roku 2020 zavedla společnost OMV službu, která nabízí firemním zákazníkům možnost kompenzovat emise CO2 na jejich vlastní náklady, také v dalších zemích včetně Česka. Tuto neziskovou iniciativu, která shromažďuje prostředky pro finanční projekty na ochranu klimatu, může podpořit každý firemní zákazník OMV vlastnící velkokapacitní nádrž na pohonné hmoty, stejně jako zákazník používající palivové karty OMV. Zákazníci si sami mohou zvolit, jakou část uhlíkové stopy vytvořené svým vozovým parkem chtějí kompenzovat.

„OMV pomáhá lidem v oblasti mobility již 30 let. V rámci naší obchodní zodpovědnosti zajišťujeme spolehlivost dodávek a nyní chceme našim zákazníkům nabídnout možnost kompenzovat jejich emise oxidu uhličitého, které vznikají spalováním nafty nebo benzinu a nelze se jim vyhnout. Touto cestou našim zákazníkům umožňujeme, aby tankovali klimaticky neutrálním způsobem na své vlastní náklady,“ říká Dušan Kotas, prokurista společnosti OMV Česká republika.

Dobrovolné kompenzování emisí CO2 představuje spolu s redukováním množství uhlíku prevenci a je neoddělitelnou součástí celistvého přístupu k ochraně klimatu. Investováním do mezinárodně uznávaných a certifikovaných projektů na kompenzování uhlíku dochází k vyvažování emisí, které se generují fosilními produkty OMV. To zaručuje klimatickou neutralitu používaných produktů. OMV spolupracuje se společností ClimatePartner, která je lídrem v poskytování řešení klimatických opatření, protože zákazníkům nabízí možnost podporovat projekty, jako například opětovné zalesňování či využívání obnovitelných zdrojů energie. Globální oteplování není lokální záležitostí, emitovaný CO2 nezůstává na jednom místě, ale rozptyluje se v atmosféře se životností až 120 let. Projekty na ochranu klimatu v rámci boje proti globálnímu oteplování snižují množství CO2 v atmosféře.

Kompenzace emisí CO2 pro firmy s vlastním vozovým parkem

V rámci služby Klimaticky neutrální tankování nabízí OMV firmám a jejich zaměstnancům možnost kompenzovat svou uhlíkovou stopu podporováním projektů na ochranu klimatu při každém tankování paliva na všech čerpacích stanicích OMV v České republice.

S palivovou kartou OMV Climate Neutral Card nabízí všem společnostem možnost kompenzovat emise CO2 buď za každý zakoupený litr paliva, nebo za množství, které si zákazník sám individuálně zvolí. Prostřednictvím zákaznického portálu ClimatePartner mohou zákazníci OMV sledovat objem neutralizovaného CO2 a získat certifikát prokazující vykompenzované množství. 

OMV zabezpečuje klimaticky neutrální tankování také pro své zaměstnance

OMV neutralizuje uhlíkovou stopu svého vlastního vozového parku. „Všichni naši zaměstnanci přešli na klimaticky neutrální palivové karty. Tímto způsobem se i my podílíme na boji proti klimatickým změnám, protože ochrana klimatu se týká každého z nás,“ říká Country Card sales manager CZ Daniel Šiller.

Aktivně a vědomě přispívat k ochraně životního prostředí mohou rovněž všechny ekologicky smýšlející společnosti, které disponují vlastní nádrží na naftu nebo benzin.

Kompenzovat mohou veškeré zakoupené množství paliv, nebo jen jejich část. 

Společnost OMV se navíc zavázala, že iniciativou „Klimaticky neutrální tankování“ nebude žádným způsobem generovat zisk. To znamená, že veškeré prostředky spojené s touto službou jsou alokovány na certifikované projekty po celém světě.

Doplňující informace:
OMV Aktiengesellschaft
Společnost OMV s maximální zodpovědností vyrábí a prodává ropné produkty, zemní plyn i petrochemická řešení a vyvíjí inovativní řešení pro oběhové hospodářství. Skupina OMV, která je jednou z největších rakouských průmyslových společností kótovaných na burze, vykázala za rok 2020 celkový obrat (včetně Borealis) ve výši 17 miliard eur a zaměstnávala přibližně 25 000 lidí. V segmentu průzkumu a těžby má OMV velmi silnou základnu ve střední a východní Evropě a také vyvážené mezinárodní portfolio v oblasti Middle East & Africa, North Sea, Rusko a Asia-Pacific. Průměrná denní produkce činila v roce 2020 přibližně 463 000 barelů ropného ekvivalentu s výrazným podílem zemního plynu. V oblasti rafinace a marketingu provozuje OMV tři rafinerie v Evropě a vlastní 15% podíl ve společnostech ADNOC Refining a ADNOC Global Trading s celkovou zpracovatelskou kapacitou více než 500 000 bbl/den. Kromě toho provozuje přibližně 2 100 čerpacích stanic v deseti evropských zemích a zařízení na skladování plynu v Rakousku a Německu. V roce 2020 dosáhly prodeje plynu společnosti OMV hodnoty přibližně 164 TWh. V chemickém průmyslu podniká OMV prostřednictvím své dceřiné společnosti Borealis, která je jedním z předních světových poskytovatelů pokročilých polyolefinových řešení a lídrem na evropském trhu v oblasti základních chemikálií, hnojiv a mechanické recyklace plastů. Společnost dodává služby a produkty zákazníkům po celém světě prostřednictvím společnosti Borealis a dvou důležitých společných podniků: Borouge (s Abu Dhabi National Oil Company nebo ADNOC se sídlem v SAE) a Baystar™ (s Total, se sídlem v USA). Nedílnou součástí firemní strategie společnosti OMV je udržitelnost. OMV podporuje přechod na nízkouhlíkové hospodářství a stanovila měřitelné cíle pro snížení uhlíkového zatížení uhlíku i pro implementaci nových energetických a petrochemických řešení.
OMV Česká republika, s.r.o.
Společnost OMV Česká republika, s.r.o. s centrálou v Praze působí na českém trhu od roku 1991. V České republice provozuje aktuálně celkem 140 čerpacích stanic na strategických místech, a kromě prodeje špičkových paliv se zaměřuje na maximální kvalitu souvisejících služeb. Na základě filozofie značky „We Care More“ a snaze vyjít vstříc i nejnáročnějším očekáváním řidičů dochází nyní k celkové revitalizaci sítě čerpacích stanic OMV do moderního konceptu VIVA, který respektuje nejmodernější trendy v oblasti designu a komfortu. Zákazníci čerpacích stanic OMV VIVA mohou ochutnat například čerstvě připravované občerstvení, čerstvě mletou Fairtrade kávu a využít mnoha doprovodných služeb. OMV Česká republika, s.r.o. přímo zaměstnává téměř 70 lidí a prostřednictvím své sítě čerpacích stanic vytvořila více než 2 000 pracovních míst.