PwC CEO Survey: Více než polovina českých firem plánuje zvýšit počet zaměstnanců

Pandemický vývoj v posledním roce dosud nevedl k výraznému nárůstu nezaměstnanosti. Pozitivní je navíc i výhled do budoucna, více než polovina šéfů českých firem počítá s tím, že počet zaměstnanců v nejbližším roce jejich firma navýší. S poklesem naopak počítá jen 8 % manažerů. Čeští manažeři jsou tak ve výhledu na zaměstnanost výrazně optimističtější než jejich kolegové v Německu nebo regionu střední a východní Evropy.

  • 56 % šéfů českých firem počítá v nejbližších 12 měsících s růstem počtu zaměstnanců
  • Jen 8 % naopak očekává pokles počtu pracovníků
  • Čeští manažeři jsou optimističtější než v Německu nebo regionu střední a východní Evropy
  • V posledním roce klesl počet lidí ve 30 % firem, 31 % naopak nabíralo

Dopad covidové pandemie na nezaměstnanost v České republice zatím není nijak zásadní, byť v posledním roce část firem k propouštění sáhla. „Počty zaměstnanců snižovaly v posledním roce logicky především ty firmy, které kvůli koronaviru nemohly vykonávat svou činnost nebo přišly
o odbyt svého zboží a služeb. Pozitivní zprávou ale je, že zhruba stejný počet firem i v náročných posledních 12 měsících rostl, společnosti nacházely nové příležitosti na trhu a nabíraly nové lidi,“ komentovala výsledky CEO Survey zaměřené na zaměstnanost senior manažerka PwC Andrea Linhartová Palánová.

V posledních 12 měsících tak počet zaměstnanců podle průzkumu snížilo 30 % firem, z toho 13 %
o více než 8 % lidí. Naopak 31 % společností ve stejném období pracovníky nabíralo, 11 % firem zvýšilo počet spolupracovníků o více než 8 %.

„Pozitivní je ale především výhled na dalších 12 měsíců. Více než polovina generálních ředitelů počítá s tím, že počet zaměstnanců navýší,“ dodala Linhartová Palánová. S růstem tak počítá 56 % manažerů, naopak pouze 8 % chystá snížení počtu. Pouhé jedno procento firem by mělo svou zaměstnanost snížit o více než 8 %. 

Jak očekáváte, že se v následujících 12 měsících změní počet pracovníků ve Vaší společnosti?

Zdroj: CEO Survey 2021, N= 260

„Zajímavé je i srovnání se zahraničím, čeští manažeři jsou v tomto směru výrazně optimističtější než jejich němečtí kolegové,“ prohlásila. Zatímco 56 % českých společností chce v počtu lidí růst, v Německu je to pouze 42 % a stejný podíl udávají i manažeři ve střední a východní Evropy. Naopak v Německu čtvrtina manažerů počítá s poklesem. „Pandemie COVID-19 zasáhla všechna odvětví, i přesto jsou čeští ředitelé firem v oblasti zaměstnanosti optimističtí. Optimismus přináší nejen vakcinace, ale i výhled nových obchodních příležitostí a s tím spojená nově vznikající pracovní místa a možnost přeskupení pracovníků do jiných činností,“ dodala.

Šéfové českých firem se přitom nedomnívají, že by udržení pracovních míst mělo být jednou z priorit vlády, věří v tomto ohledu více sami sobě. Pouze 7 % manažerů uvádí, že udržení vysoké míry zaměstnanosti by mělo být jednou z vládních priorit. Potvrzuje se tak fakt, že obavy z velké nezaměstnanosti jsou v ČR výrazně menší než ve světě, kde vládě klade udržení zaměstnanosti za prioritu 30 % generálních ředitelů.

Nezaměstnanost v České republice se v prvních měsících letošního roku pohybovala těsně nad čtyřprocentní úrovní, meziročně zhruba o procentní bod výše. Bez práce tak bylo přes 300 tisíc lidí, asi o 80 tisíc více než o rok dříve. Podle odborníků lze očekávat další růst přes pětiprocentní hranici poté, co vyprší platnost různých vládních programů zaměřených na udržení zaměstnanosti. „Vládní moratorium na podávání insolvenčních návrhů na čas sejmula z firem tlak a tím také snížila počet insolvencí, který je v současnosti výrazně pod normální hodnotou. Dá se ale očekávat, že krátce po uvolnění současných opatření přijde vlna krachů a restrukturalizací firem, které už nyní technicky insolventní jsou,“ vysvětlil partner PwC Petr Smutný.

Nicméně dramatický nárůst nezaměstnanosti podle ředitelek a ředitelů českých firem očekávat nelze. „Oživení české ekonomiky bude pozvolné, ale manažeři se do budoucnosti dívají s optimismem. Věří v rychlý návrat na předcovidové výnosy i v to, že se jim podaří pro své zboží a služby najít nové zákazníky, ať už v ČR nebo v zahraničí. A na tento návrat chtějí mít připravené kapacity včetně těch personálních,“ uzavřela Andrea Linhartová Palánová.

O PwC CEO Survey

CEO Survey je unikátní soubor dat a analýz, který ukazuje, jak se na svět dívají přední představitelé významných firem. Tedy ti, jejichž názory a rozhodnutí do značné míry formují národní i globální ekonomiku, respektive celkový vývoj společnosti a její schopnost řešit problémy. Průzkum a následná studie řeší jak tradiční ekonomické otázky tvořící souvislou časovou řadu, tak i aktuální témata. Česká verze CEO Survey letos vznikla podvanácté a zapojilo se do ní 260 ředitelů. Více o aktuální CEO Survey najdete na pwc.cz/ceo.

O PwC

V PwC usilujeme o budování důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je sítí firem s více než 284 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytují kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.Více informací na www.pwc.com/structure.