Svěřenský fond může při chybném nastavení i propadnout státu

Praha, 16. června 2021 – Obliba svěřenských fondů stále roste, mnozí si ale neuvědomují všechna úskalí, která tento způsob právní ochrany majetku přináší. Jedním z nich je i správné nastavení statutu fondu. Protože majetek vložený do svěřenského fondu nepatří zakladateli, správcům ani obmyšleným, je z pohledu práva ve zvláštním stavu – nepatří totiž nikomu. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, mohou proto špatně nastavené zakládající dokumenty způsobit, že bude komplikované plnění z fondu vyplatit či dokonce může veškerý majetek připadnout státu.

„Lidé, kteří se rozhodli převést svůj majetek do svěřenského fondu, si neuvědomují všechna úskalí, která tento u nás relativně nový nástroj ochrany majetku přináší. Proto ani nevědí, že riskují, že o tento majetek v některých případech mohou přijít,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. „Zásadním momentem při zakládání svěřenského fondu je totiž příprava statutu, který pak provází fond po celou dobu jeho existence. Prozatím převládá názor, že jednou vydaný statut není možné měnit právním jednáním žádné z osob.“

Při založení svěřenského fondu by měl jeho zakladatel předvídat daleko do budoucna a myslet i na ty nejméně očekávatelné životní události a zvraty. Je potřeba velmi pečlivě vymezit účel svěřenského fondu a také podmínky pro výplatu plnění obmyšlené osobě. Zákon totiž předpokládá úpravu statutu pouze soudem, a to jen jestliže to umožní lépe dosáhnout nebo lépe prospět účelu svěřenského fondu. Soud je oprávněn i svěřenský fond zrušit, pokud je dosažení účelu nemožné nebo obtížně dosažitelné.

Při zániku svěřenského fondu pak vydá správce majetek tomu, kdo na něj má právo – taková osoba by měla být správně uvedena právě ve statutu. „Pokud je ve statutu obmyšlená osoba uvedena chybně – ať už je důvod jakýkoliv, například nejednoznačné vymezení – pak mohou nastat i výrazné komplikace. Když nebude statut fondu dobře připraven a již nebude žít jeho zakladatel, kterému by se mohl majetek vrátit, může propadnout do vlastnictví státu. V takovém extrémním případě se tak zcela absurdně může svěřenský fond stát prostředkem, jak o majetek přijít,“ uzavírá advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini. Více informací na www.ak-ps.eu.