MONITOROVACÍ ZPRÁVA 6/2021: Novela ZEK míří do Senátu; zpráva o plnění povinností pošty; speciální telefony pro osoby se zdravotním postižením

Praha, 22. června 2021 – V červnové monitorovací zprávě informujeme například o zveřejnění souhrnné zprávy o plnění povinností uložených České poště a upozorňujeme na některá přetrvávající pochybení. V souvislosti s povinností poskytovat v rámci univerzální služby osobám se zdravotním postižením speciální koncová zařízení přinášíme návod, jak tato zařízení získat, a jejich přehled. 

16. června schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení novelu zákona o elektronických komunikacích (vedena jako sněmovní tisk 1084) a podpořila tak přísnější pravidla pro obtěžující marketingové telefonáty, což posílí ochranu spotřebitele. Cílem je i kultivace podnikatelského prostředí v dané oblasti přímého marketingu. Norma nyní může zamířit do Senátu.

Ze Souhrnné zprávy o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p. za rok 2020 vyplývá například, že Úřad v rámci dohledu v průběhu roku 2020 opětovně zaznamenal problémy na straně České pošty při plnění povinnosti učinit každý pracovní den alespoň jedno dodání na adresu. Neplnění stanovených podmínek při dodávání poštovních zásilek ČTÚ považuje za jedno z nejzávažnějších pochybení České pošty. Ve velké většině jde o nedostatky, které se vyskytují opakovaně. Na tuto oblast proto Úřad opět zaměřil svoji pozornost a provedl kontroly, které prokázaly pochybení České pošty.