ZETOR KOVÁRNA zahájila s ITeuro digitální transformaci

Ostrava | 24. června 2021 – ZETOR KOVÁRNA, vyrábějící zápustkové výkovky pro zemědělskou, dopravní a stavební techniku, zahájila digitální transformaci. Přibližně třetina produkce z průměrného ročního objemu 5 500 tun míří do traktorů ZETOR. Společnost vloni vybudovala a od začátku letošního roku využívá v ostrém provozu nové informační řešení postavené okolo ERP systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). V něm jsou pokryty veškeré klíčové procesy včetně těch, které dosud neprocházely ERP a měly náhradní evidenci. Dodavatelem řešení je softwarová společnost ITeuro, která má s klienty z metalurgického průmyslu rozsáhlé zkušenosti.

Impulzem pro změnu ve firmě ZETOR KOVÁRNA byl zastaralý výrobní systém Avalon, jehož funkčnost závisela na dvojici administrátorů a zároveň postrádal propojení s účetnictvím. Procesy zápustkárny (nástrojárny), jednoho ze dvou provozů, systém nepokrýval vůbec. Společnost proto chtěla vše řídit a evidovat v jednom systému a zároveň začít výrobu plánovat nástrojem pokročilého plánování a rozvrhování APS.

„Potřebovali jsme se systémově a procesně posunout na novou úroveň, abychom fungovali jako moderní společnost s tradicí. Digitální transformace pro nás není prázdný pojem, ale i díky spolupráci s ITeuro jsme na cestě k dosažení změny. Ať už jde o řízení všech procesů v jedné aplikaci, o detailní pohled na náklady zakázek a jejich plánování podle reálných kapacit a zdrojů, včetně přehledného reportingu. Nové informační řešení nám poskytuje skvělou podporu a s ITeuro budeme spolupracovat na jeho dalším rozvoji,“ říká Zdeněk Vetešník, výrobní ředitel společnosti ZETOR KOVÁRNA, a pokračuje: „Změna byla pro naši firmu obrovská a velké změny lidé často nepřijímají dobře. U nás ale i díky podpoře ITeuro brzy pochopili význam i výhody a dnes nový systém a procesy hodnotí pozitivně. Každopádně je před námi ještě dlouhá cesta k tomu, abychom systém využívali naplno.“

ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) pokrývá vedle obou výrob – kovárny i zápustkárny – také nákup, obchod, logistiku, řízení kvality nebo údržbu a sledování životnosti zápustek (forem pro výrobu výkovků). K odvádění výroby slouží terminály s aplikací InduStream z vlastního vývoje ITeuro.

„V tomto projektu je z našeho pohledu zajímavý způsob výroby a přípravy zápustek pro proces kování. Na rozdíl od jiných zákazníků, kteří k tomuto využívají modul Údržba v ERP, ve firmě ZETOR KOVÁRNA i tyto procesy chtějí řídit nástrojem APS, což systém umožňuje. Za zmínku stojí také jednoznačná dohledatelnost atestů a taveb vstupního materiálu každé zakázky nebo sledování polotovarů a hotových výrobků pomocí jedinečných šarží,“ uvádí Hana Špačková, vedoucí projektu za ITeuro.

Harmonogram projektu byl ovlivněn loňskou epidemií covidu-19. Zahájení proběhlo v únoru, na konci března byl hotový návrh řešení. Původní ambiciózní návrh najet na nový systém od 1. června 2020 ale ZETOR KOVÁRNA s ohledem na okolnosti odložila o půl roku. K 1. lednu 2021 už podle plánu na systém přešla celá firma kromě zápustkárny. Zde se kvůli kompletnímu zavádění procesů do ERP termín stanovil na polovinu února a následně vlivem náročnosti zpracování všech podkladů včetně kompletní inventury na konec května. Velká část aktivit od školení po simulace před náběhem probíhala po celou dobu implementace vzdálenou formou.

„Jsme rádi, že ZETOR KOVÁRNA vsadila na produkt Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) s prvotřídními světovými referencemi v metalurgickém průmyslu i na dlouholeté zkušenosti ITeuro v této oblasti. A samozřejmě nás těší i aktivní přístup zákazníka, který pochopil potřebu změny a od počátku si uvědomoval přínosy, kterých může díky digitální transformaci s naším informačním řešením dosáhnout,“ dodává Petr Šperka, obchodní ředitel ITeuro.

O společnosti ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.

ZETOR KOVÁRNA vznikla jako samostatná společnost v roce 2004 vyčleněná z výrobce legendárních traktorů ZETOR. Na míru navrhuje a vyrábí zápustkové výkovky a rozválcované kroužky z uhlíkatých a legovaných ocelí a na trhu zápustkových výkovků si udržuje významnou pozici nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie. Současné produkty míří nejen do traktorů ZETOR, ale z velké části například do železniční dopravy. Vlastníkem je firma HTC INVESTMENTS, která je zároveň majitelem celé skupiny ZETOR.

Více informací: www.zetorkovarna.cz

O společnosti ITeuro, a.s.

ITeuro je česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím a slovenském trhu už od roku 2000 implementuje světově využívaný informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), zároveň připravuje jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. Kromě toho ITeuro vytváří vlastní softwarová řešení pro výrobní podniky. Hlavním produktem je InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita a další) a WMS. Společnost také poskytuje výrobním firmám související konzultační služby ke zvýšení efektivity a produktivity.Více informací: www.iteuro.cz