Laserové skenování pro stavitele: Efektivní pomocník, který ušetří až 6 dní na projektu

Lasery se používají v různých průmyslových odvětvích již mnoho let, jejich počátky sahají až do 60. let 20. století. Jejich cesta do stavebnictví, stejně jako u jiných moderních technologií, však trvala déle. Projektanti a architekti se s touto technologií seznámili až v 90. letech, ale ani dnes není zdaleka běžně rozšířená. Díky přesnosti a efektivitě však poptávka po ní postupně roste.

Laserové skenování je jednou z nejmodernějších technologií, která v posledních letech pronikla do stavebnictví. Podle studie 3D trendů  z roku 2019 publikované v americkém časopise POB byla poptávka po laserovém skenování ve stavebnictví v roce 2016 pouze 20%, v roce 2018 vzrostla na 57 %. Předpokládá se, že roční rychlost růstu poptávky po 3D laserovém skenování je v současné době kolem 15 %. V roce 2016 byla jeho tržní hodnota odhadnuta na tři miliardy dolarů a očekává se, že do roku 2024 dosáhne deseti miliard dolarů.

Laserové skenování na staveništi

Laserové skenování ve výstavbě poskytuje extrémně přesná a rychle zaznamenatelná data o aktuálním stavu budovy. Shromážděná data se stavebním profesionálům zobrazují jako „mračna bodů”, tj. vytvoří se  databáze spojující body ve 3D souřadnicovém systému. Tato data lze použít k vytvoření BIM modelu stávajících budov, budov určených k rekonstrukci nebo detekci chyb v novostavbách. Nespornou výhodou tohoto procesu je časová úspora – ve srovnání s běžným způsobem zpracovávanou projektovou dokumentací lze skenování budovy dokončit za jeden den v závislosti na velikosti budovy.

Spolupráce laserového skenování, BIM a digitálního nástroje pro správu staveb

 Krok 1: Stavební aplikace

 • Stavební inženýr může práci na projektu začít rychlým průzkumem budovy pomocí stavební aplikace, jako je PlanRadar,  nebo krokem 2.
 • Projektant může během práce zjistit, že chybí plány budovy, což je velmi časté zejména u budov, které vznikly dříve než v 60. letech. Ve starších budovách také velmi často dochází ke změnám, které nejsou nikde zaznamenány, např. přesunutí nebo odstranění stěn, takže ani stávající stavební plány nebývají zcela přesné.
 • Zeměměřič nicméně ke své práci správné plány potřebuje a zde přichází čas na laserové skenování.

Krok 2: Laserové skenování

 • Používá se k přesnému 3D záznamu stavu budov. 
 • Laser pracuje velmi rychle a umožňuje operátorovi rychle naskenovat místnost nebo budovu.
 • Laserové skeny se používají k vytvoření BIM modelu.

 Krok 3: BIM

 • BIM model založený na velmi přesném laserovém skenování je importován do BIM modulu mobilní stavební aplikace, jakou je PlanRadar, což uživatelům umožňuje pracovat s BIM modelem přímo v místě stavby.

 Krok 4: Příklad pracovního postupu s aplikací PlanRadar

 • Stavební inženýr nyní může na základě BIM modelu vytvořit velmi podrobný průzkum stávající budovy ve stavební aplikaci PlanRadar nebo podrobné 2D stavební plány, které se vytvoří z BIM modelu a do aplikace se importují.

„Výsledkem tohoto postupu je velmi podrobný přehled o stavu budovy uložený ve vašem softwaru pro správu stavby. Rozdíl oproti klasickému sběru dat do projektové dokumentace, který obvykle trvá sedm dní, je více než znatelný – díky laserovému skenování a propojení s BIM rozhraním ve stavební aplikaci je stavební dokumentace dokončena za jeden den,”  komentuje Adam Vostarek, obchodní konzultant PlanRadaru pro Českou republiku.

Hlavní výhody laserového skenování ve stavebnictví

Stále si nejste jistí, zda laserové skenování skutečně usnadňuje práci a není příliš drahé? Zde jsou hlavní výhody toho, proč je laserové skenování výhodné i pro menší firmy, zejména při použití v kombinaci s BIM a mobilními stavebními aplikacemi, jako je PlanRadar:

 • Zlepšuje kvalitu a přesnost projektů: Laserové skenování je přesné a umožňuje stavebním profesionálům plánovat své projekty podrobněji, na vyšší úrovni a přímo na místě.
 • Poskytuje okamžité informace: Kontroly lze provádět a přistupovat k nim okamžitě, čímž se zlepšují operace, zefektivňuje produktivita a snižuje se výskyt přepracovávání projektů.
 • Snižuje náklady: Laserové skenování je rychlé – mnohem rychlejší než běžné metody mapování projektů. Skenování může být dokončeno během několika minut, což je mnohem rychlejší než konvenční metody, z nichž mnohé mohou trvat hodiny, nebo dokonce týdny. Některé odhady ukazují, že použití laserového skenování ve srovnání s konvenční metodou 2D skenování šetří až 50 % nákladů na projekt.
 • Snižuje manuální práci: Manuální práce může být zdlouhavá a náchylná k chybám. Laserové skenování může pomoci práci zrychlit a zpřesnit. Použití skenu také snižuje frekvenci cest různých účastníků projektu (tj. architekti, inženýři, zeměměřiči atd.)  na místo stavby, ověřit detaily postupu projektu umožní aplikace. 

Zefektivňuje řízení výstavby: 3D laserové skenování může pomoci zlepšit koordinaci a spolupráci na všech úrovních stavebního procesu. Efektivnější spolupráce zlepšuje vztahy v projektovém týmu, komunikaci a celkově usnadňuje dosažení vytyčeného cíle.