Novým předsedou představenstva České asociace farmaceutických firem (ČAFF) byl zvolen Jiří Hanzlík

Praha, 2. července 2021 – Představenstvo České asociace farmaceutických firem (ČAFF) funguje v novém složení. V návaznosti na členskou schůzi ČAFF, která proběhla 16. června, byl následně předsedou zvolen Jiří Hanzlík, ředitel společnosti Sandoz v České republice. Na pozici místopředsedy nově nastupuje Jiří Havránek, Business development head pro Evropu ve společnosti Glenmark. Kromě personálních změn se na členské schůzi ČAFF probíraly také priority pro zbytek roku 2021 a dlouhodobá strategie ČAFF.

„Mým cílem je pokračovat v prioritách ČAFF, které se týkají především zajištění dostupnosti generických léčivých přípravků co nejširšímu okruhu pacientů v České republice. V úzké spolupráci se státem, regulačními autoritami a pacientskými organizacemi se chceme podílet na nastavení cenové politiky v ČR tak, aby zajistila dlouhodobou udržitelnost financování systému zdravotního pojištění, a tím také nepřerušované dodávky léčivých přípravků pacientům,“ říká Jiří Hanzlík, Country Head Sandoz Česká republika a nový předseda ČAFF. „Budu také podporovat urychlení vstupu biosimilárních přípravků na český trh, které dále zvýší pacientům přístup k nejmodernější terapii za ekonomicky výhodných podmínek pro plátce,“ dodává Jiří Hanzlík.

Novým místopředsedou ČAFF se stal Jiří Havránek. „Rád bych spolu s kolegy, kterých si velmi vážím, pokračoval ve vizi, kterou se snažila asociace aktivně naplňovat již v minulých letech – v kultivaci českého farmaceutického trhu směrem ke stabilnímu, předvídatelnému a rozumně regulovanému prostředí, které umožní výrobcům generických léků zajistit dostupnost moderní léčby pro pacienty,“ říká Jiří Havránek.

Dosavadní předseda představenstva Juan Carlos Conde rezignoval z důvodů svého kariérního posunu ve společnosti Teva, kde dosud zastával funkci generálního ředitele pro Česko a Slovensko. Zároveň na pozici místopředsedkyně ČAFF skončila také Soňa Porubská, generální ředitelka Zentiva CZ&SK. „Juan Carlos Conde i Soňa Porubská byli dlouholetí členové představenstva ČAFF. Odvedli obrovský kus práce, díky kterému se asociace posunula mílovými kroky kupředu. Svými aktivitami významně přispěli k prosazování zájmů generického a biosimilárního průmyslu v ČR ve prospěch široké dostupnosti léčiv pro všechny pacienty. Za sebe i členské společnosti bych jim chtěl tímto velmi poděkovat a popřát mnoho štěstí v budoucnu,“ říká Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

Na červnové schůzi představenstva se mimo personální změny v předsednictvu ČAFF diskutoval také nový Etický kodex, změna Stanov a prioritní témata asociace a její strategie do dalších let. Důležité pro ČAFF je zejména zaměření se na Farmaceutickou strategii pro Evropu a Průmyslovou strategii EU, jejichž společným cílem je mimo jiné zvýšit soběstačnost Evropy a snížit závislost na dodávkách léčiv a surovin pro jejich výrobu z Asie.  

O Jiřím Hanzlíkovi:

Jiří Hanzlík je absolvent Západočeské univerzity v Plzni a prestižní Executive School INSEAD v Paříži. V prostředí farmaceutického businessu se pohybuje více než 20 let. V roce 2011 nastoupil do společnosti Sandoz – jednoho z globálních lídrů v oblasti generických léčivých přípravků, jenž je součástí celosvětové skupiny Novartis. Po 6 letech vedení obchodních jednotek Rx a Hospital Business Units se stal odpovědným za celý komerční provoz jako Country Head. Je také členem Novartis Country Leadership Teams. V představenstvu ČAFF působí od roku 2017. 

O Jiřím Havránkovi: 

Jiří Havránek vystudoval farmacii na FaF Univerzity Karlovy. V prostředí českého farmaceutického průmyslu se pohybuje od roku 1997. Působil v několika společnostech – AstraZeneca, Ivax (nyní Teva) a Zentiva. Od roku 2007 zastával pozici Country managera a později Vice-presidenta pro trhy střední a východní Evropy ve společnosti Glenmark. Naposledy se přesunul na roli Business development head pro Evropu. Jiří Havránek se podílel na činnosti ČAFF z pozice člena představenstva od roku 2013 a v letech 2016-2018 zastával funkci předsedy představenstva. 

Představenstvo ČAFF:

Předseda představenstva: Jiří Hanzlík (Sandoz)

Místopředseda: Jiří Havránek (Glenmark Pharmaceuticals)

Juan Carlos Conde (Teva Pharmaceuticals CR)

Martin Bolcek (Gedeon Richter Marketing ČR)

Milan Černek (Viatris)

Jan Gala (Krka ČR)

Vojtěch Mészáros (Egis Praha)

Tomáš Mihál (Stada Pharma CZ)

Tomáš Pala (Zentiva)

O ČAFF:

Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) sdružuje od roku 2000 hlavní výrobce generických a biosimilárních léků v České republice a je členem evropské asociace farmaceutických firem Medicines for Europe. Jejím hlavním cílem je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému. Soustřeďuje se proto na podporu rozvoje generických a biosimilárních léčivých přípravků, které představují stejně bezpečné
a účinné obdoby originálních léků. Díky své nižší ceně ovšem generika a biosimilars výrazně snižují náklady na léčbu a zároveň ji zpřístupňují většímu počtu pacientům. ČAFF proto usiluje o konstruktivní dialog s představiteli státní správy a zdravotnického systému, plátci, lékaři a pacienty o relevantních systémových otázkách, týkajících se dostupnosti generických a biosimilárních léků v ČR. Další informace naleznete na www.caff.eu.

Výrobní závody členských společností ČAFF v ČR:

Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky

Členské firmy ČAFF: