Dvě třetiny příjemců otevírají e-maily na osobních počítačích. Zbývající třetina na mobilech, ukazují data z platformy Mailkit

Společnost Mailkit, která vytváří a spravuje stejnojmennou platformu pro online direct marketingovou komunikaci a automatizaci kampaní, připravila přehlednou infografiku věnující se trendům v e-mail marketingu za několik posledních let.

Vyplývá z ní například, že více než čtvrtina e-mailů je otevřena do dvou hodin od doručení. Přes tři čtvrtiny zpráv je poté zobrazeno do 24 hodin od doručení. Tento trend Mailkit pozoroval nejen v posledním sledovaném období mezi lety 2018 a 2020, ale již také dříve v letech 2010 – 2015.

Dále infografika ukazuje, že na úspěšnost e-mailingové kampaně má vliv nejen roční období, ale také den v týdnu i to, v kterou denní hodinu bylo sdělení odesláno. Míra otevření e-mailů zůstává během roku relativně stabilní. Její postupný nárůst je pozorovatelný v průběhu podzimních měsíců. Největší proklikovosti dosahují kampaně v listopadu, nejmenší naopak v prosinci. 

I den v týdnu hraje zásadní roli. Nejvíce lidí si e-mailové kampaně otevírá během soboty. A to jak během běžného roku, tak i v průběhu letních měsíců. Častěji otevírány bývají také zprávy rozeslané během srpnových úterků. Největší míry proklikovosti dosahují e-maily odeslané během sobot.

Podstatný vliv na úspěšnost e-mailingové kampaně má také denní doba. Vyšší pravděpodobnost otevření mají zprávy odeslané v brzkých ranních hodinách. E-mailům se poté lidé věnují také okolo 21:00 večer.

Během posledních tří let došlo také k proměně zařízení, na kterých si lidé své e-maily otevírají. Zvýšil se podíl těch, kteří si zprávy otevřou na chytrých telefonech. Na mobilních zařízeních si e-mailingy otevírá 30 % z nich. Podíl těch, kteří si e-mail otevřou na osobním počítači naopak ve sledovaném období klesl. Nyní je na stolních počítačích otevřeno 65 % zpráv. Během letních dovolených je patrný pokles užívání počítačů, zatímco na mobilních telefonech a tabletech jsou e-maily otevírány i v průběhu prázdnin. 

Během let 2010 – 2015 patřily k nejvyužívanějším prohlížečům Internet Explorer, Firefox a Chrome. V období 2018 – 2020 došlo k posílení pozice mobilních prohlížečů (zejména Chrome Mobile a Safari Mobile).

O společnosti Mailkit s.r.o.

Společnost Mailkit byla založena v roce 2005 a stala se jednou z předních českých firem poskytujících řešení pro e-mailový marketing a marketingovou automatizaci. Cílem společnosti Mailkit je vytvářet taková řešení, která zajistí maximální možnou míru doručení zpráv a zároveň nabídne profesionální technické zázemí, pokročilé možnosti tvorby e-mailových zpráv a jejich automatizace, včetně i napojení na firemní informační systémy.

Mailkit zajišťuje e-mail marketingové služby například pro Škoda Auto, Notino.cz, A3 sport, společnosti Baťa a Pet Center a řadu marketingových agentur jako např. Etnetera Activate, LHMS, Wunderman Thompson či Copy General.

Mailkit je členem mnoha oborových organizací, které svou činností přispívají ke zvyšování úrovně e-mail marketingových služeb. Je aktivním členem organizace M3AAWG věnující se boji se všemi formami zneužívání internetu, dále aliancí odesílatelů CSA (Certified Senders Alliance) a Signal Spam i E-mail Experience Council, jež je oborovou odnoží největší marketingové asociace na světě DMA. Mailkit stál u zrodu iniciativy Dobryemail.cz, která se snaží šířit povědomí o pravidlech e-mailingu realizovaného správným způsobem.