V Praze každý čtvrtý muž trávil kvůli pandemii více času se svým dítětem, na Moravě pak každý sedmý

Covid umožnil otcům, aby byli více doma se svými dětmi. V Praze šlo až o čtvrtinu mužů a nejméně (pod 13 %) jich pak bylo kvůli covidu doma s dětmi na Moravě. Ukázal to průzkum analytického projektu Česko v datech, který provedla agentura Ipsos v polovině června 2021. Z průzkumu vyplývá i to, že dvě třetiny mužů napříč republikou chtějí jít na rodičovskou. V praxi jim v tom ale brání zejména finanční situace.

Pandemie koronaviru umožnila 25 % mužů z Prahy, aby byli více doma se svými dětmi. Jde o jeden z nejvyšších výsledků v republice. V Čechách (bez Prahy) trávilo během covidu více čas s dětmi 19 % mužů a na Moravě méně než 13 %, jak vyplývá z průzkumu analytického projektu Česko v datech, který realizovala agentura Ipsos v polovině června 2021. Jedním z možných vysvětlení by mohl být charakter práce, který právě Pražanům více umožnil pracovat z domova.

Zmíněný výzkum poukázal i na to, že si muži obecně myslí, že by otcové měli chodit aspoň na část rodičovské dovolené. Tento názor zastává nejvíce mužů na Moravě, kde se tak vyjádřilo 82 % z nich. Je to ale jen o jeden procentní bod více než u mužů v Čechách a o pět procentních bodů víc než u Pražanů.

Českým mužům brání v rodičovské finance, Pražanům i představa o tradiční výchově

Podle dat ministerstva práce a sociálních věcí muži chodí na rodičovskou jen v minimální míře. V Čechách a na Moravě muži v roce 2019 tvořili 1–2 % z příjemců rodičovského příspěvku (který se váže k rodičovské dovolené). V Praze byl pak tento podíl o procentní bod vyšší.

Muži ale na rodičovskou dovolenou chodit chtějí. V průzkumu Česka v datech shodně v Praze, Čechách i na Moravě 63 % mužů uvedlo, že kdyby měli v budoucnu dítě, tak by chtěli využít rodičovské dovolené. Jejich rozhodnutí nakonec ale většinou změní finanční situace. Více než polovina mužů, kteří nešli nebo nechtějí jít na rodičovskou dovolenou, totiž uvedla, že by nedokázali z platu partnerky a rodičovského příspěvku zajistit chod domácnosti. Přibližně třetina mužů z Čech a Prahy pak uvedla, že by tyto jejich obavy zahnalo navýšení rodičovského příspěvku ze současných 300 tisíc korun na více než 600 tisíc korun. Na Moravě by pak přesně jedné čtvrtině mužů stačilo navýšení na 600 tisíc korun, většina Moravanů by však svůj postoj nezměnila, ani kdyby finanční podpora překonala 600 tisíc korun.

V cestě mužů na rodičovskou dovolenou ale nemusí stát jen finanční bariéra. Na Moravě i v Čechách například zhruba každý pátý muž, který nechce jít na rodičovskou dovolenou, uvedl, že je péče o dítě předškolního věku tradiční úlohou ženy. V Praze byl tento podíl mužů ještě vyšší, tento názor zde sdílí přes 36 % z těch, kteří nechtějí na rodičovskou dovolenou 

Otcovská dovolená se prodlouží minimálně na 10 dní

V současnosti otcové mohou kdykoli během šestinedělí využít týdenní otcovské dovolené, při které jim stát proplácí 70 % jejich mzdy. S její současnou délkou je ale napříč republikou spokojeno 28 procent mužů, zatímco většina by si přála její prodloužení na 2–3 týdny. K tomuto navýšení by skutečně mělo dojít, už se na něm totiž dohodly členské státy EU. Nově by otcovská dovolená měla trvat minimálně 10 dnů, ale současně zůstane nepovinná. Zatímco v Itálii otcové musí povinně využít čtyři dny „otcovské” a v Belgii pak tři dny, mohou si čeští muži sami rozhodnout, zda na ni nastoupí, nebo ne. K samotnému navýšení délky otcovské dovolené by u nás mělo dojít nejpozději do srpna příštího roku.