Změny v představenstvu Raiffeisen stavební spořitelny

Praha 13. července 2021S účinností od 1. července 2021 se novou členkou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny stala Yvona Tošnerová. V této pozici střídá Jiřího Klumpara. Na starosti má oblast Risk & Operations.

Yvona Tošnerová působí ve finančním sektoru a bankovnictví již 25 let. Zaměřuje se zejména na řízení rizik, optimalizaci procesů a na bankovní regulaci.

Významnou část své kariéry strávila v Komerční bance a také v Modré pyramidě, kde se věnovala mimo jiné právě spolupráci stavební spořitelny s mateřskou bankou. Zaměřila se také na inovace a digitalizaci v oblasti risk managementu a projekty posilující spokojenost klientů.

Další zkušenosti sbírala Yvona Tošnerová například ve společnosti Arthur Andersen Tax. V rámci svých aktivit při Britské obchodní komoře se věnuje také mentoringu a programům na podporu zapojení žen do byznysu a sladění kariéry s rodinným životem. 

Aktuální složení představenstva Raiffeisen stavební spořitelny je: Pavel Čejka (předseda), Jiří Antoš (místopředseda) a Yvona Tošnerová (místopředsedkyně).

O Raiffeisen stavební spořitelně

Raiffeisen stavební spořitelna poskytuje v České republice stavební spoření a výhodné úvěry na rekonstrukce, modernizace i pořízení bydlení. Na český trh vstoupila v roce 1993 jako první stavební spořitelna, ještě pod jménem AR stavební spořitelna a.s. Je součástí Raiffeisen, největší soukromé finanční skupiny působící na rakouském trhu, jejíž tradice sahá až do roku 1862.

Provozuje širokou síť poradenských míst na území celé České republiky a je spolehlivým partnerem pro řešení nejen bytových potřeb. Její finanční poradci klientům poskytují komplexní finanční poradenství v otázkách bydlení, zajištění života, majetku, rodiny i zabezpečení na stáří.