Tech & Sustainability Summit: Změny klimatu jsou globální výzvou, pomoc nabízí moderní technologie

Praha, 14. července 2021 – Ačkoli uhlíkové emise v uplynulém roce poklesly v důsledku celkového zpomalení hospodářství a celosvětových protiepidemických opatření, opětovné nastartování ekonomik je rychle vrací na jejich původní vysokou úroveň. Společným cílem hlav států po celém světě je proto přesun k cirkulární ekonomice a dosažení udržitelného rozvoje. Pomocnou ruku dlouhodobě nabízí i technologičtí giganti. Technologie ICT mají totiž významný potenciál šetřit energií a snižovat emise v dalších průmyslových odvětvích – dle odhadů může jít o snížení až desetinásobku množství uhlíku, které generuje ICT sektor.

Kroky k nastolení udržitelné rovnováhy podniká i společnost Huawei, která již 13. rokem veřejně publikuje svou Zprávu o udržitelnosti, v níž mapuje svůj pokrok za uplynulý rok především ve čtyřech hlavních oblastech: digitální inkluze, bezpečnost a důvěryhodnost, ochrana životního prostředí a zdravý a harmonický ekosystém. Letos tuto zprávu publikovala Huawei během tematické konference Tech & Sustainability v čínském Šen-čenu. 

„Inteligentní svět by měl být zeleným světem,“ uvedl ve zprávě o udržitelnosti Liang Chua, předseda představenstva společnosti Huawei. „Pokrok v technologiích nám může pomoci lépe porozumět přírodě, chránit ji a zmírnit dopad lidské činnosti na planetu. Věříme, že technologie mohou fungovat v souladu s přírodou a přispět k lepšímu světu.“

Zelený a udržitelný rozvoj se stal hlavní prioritou globálních ekonomik „Společnost Huawei využívá své rozsáhlé zkušenosti v oblastech výkonové elektroniky a akumulace energie, stejně tak jako technické znalosti 5G, cloudových služeb a AI, k rozvoji v oblasti digitálního napájení a poskytování těchto řešení různým průmyslovým odvětvím. Do prosince 2020 zvládly digitální produkty a řešení společnosti Huawei vygenerovat 325 miliard kWh elektřiny z obnovitelných zdrojů a ušetřily celkem 10 miliard kWh elektřiny. Tyto snahy vedly ke snížení emisí CO2 o 160 milionů tun,“ poznamenal Liang Hua v průběhu fóra. Společnost také používá ekologičtější materiály, navrhuje své výrobky tak, aby měly delší životnost, používá udržitelnější obaly a snižuje množství odpadu. 

Huawei byla za svou činnost zaměřenou na snižování emisí, mírnění klimatických rizik a rozvíjení nízkouhlíkového hospodářství v loňském roce oceněna neziskovou organizací CPD (Carbon Disclosure Project) prestižním skóre „A“. Ekologické iniciativy Huawei však mají široký zásah dlouhodobě.

Od roku 2019 Huawei spolupracuje s neziskovou organizací Rainforest na instalaci solárních systémů monitorování zvuku v lesích po celém světě. „Nature Guardian“ systém používá umělou inteligenci Huawei Cloud AI a mobilní datové připojení pro odhalování zvuků nelegální těžby dřeva. Do konce roku 2020 byl tento systém rozmístěn v 18 zemích na pěti kontinentech, kde pomáhají lépe chránit přírodní bohatsví,

Výsledkem spolupráce s Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) je program Tech4Nature. Tříletý projekt má za úkol nejen ochranu přírodního bohatství a diverzity ve vybraných oblastech v pěti zemích, ale cílem je i vývoj digitálních nástrojů a řešení pro více než 300 chráněných oblastí po celém světě. Pomocí digitálních technologií pomohla Huawei v uplynulém roce také ve 22 chráněných oblastech po celém světě k efektivnější správě přírodních zdrojů a ochraně biologické rozmanitosti.

Zprávu o udržitelnosti do roku 2020 najdete zde:

http://www.huawei.com/en/sustainability/sustainability-report

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům. 

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei 

http://www.twitter.com/Huawei 

http://www.facebook.com/Huawei 

http://www.youtube.com/Huawei