Lidl a Kaufland si stanovili vlastní ambiciózní cíle na ochranu klimatu – sníží provozní emise CO2 o 80 %

Společnosti Lidl a Kaufland si uvědomují důležitost udržitelnosti, která je klíčovým prvkem budoucnosti celého světa. Díky vlastní klimatické strategii a stanovení konkrétních klimatických cílů, které vycházejí z metodiky iniciativy Science Based Targets, podnikají další důležité kroky ve svém úsilí o ochraně klimatu. Významně tak přispívají k dosažení cíle Pařížské dohody o klimatu, a to na omezení globálního oteplování na 1,5 stupně Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

V srpnu 2020 se skupina Schwarz připojila k iniciativě Science Based Targets a zavázala se tak k formulování vlastních klimatických cílů. Kromě cílů skupiny Schwarz definoval Lidl a Kaufland také specifické cíle a opatření na základě měření své stávající uhlíkové stopy. Vlastní cíle jsou zaměřeny na plynulé snižování emisí CO2 ve svých provozních činnostech a dodavatelském řetězci.

„Toto téma je pro nás naprosto klíčové a chceme jít našimi aktivitami příkladem, protože boj proti klimatické změně je společnou odpovědností nás všech. Již dlouhodobě přebíráme odpovědnost za naše jednání všude tam, kde má naše podnikání vliv na životní prostředí. Odpovědné podnikání pro nás totiž znamená nabízet zákazníkům zboží nejvyšší kvality a zároveň se chovat k našemu okolí tak, aby naše činnost byla dlouhodobě udržitelná,“ uvádí mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler. 

„Jako velký obchodní řetězec si uvědomujeme zodpovědnost za ochranu klimatu. Důležitou součástí péče o životní prostředí a smysluplné snahy o zachování naší planety v co nejlepší kondici pro příští generace je omezování emisí skleníkových plynů. Kaufland se této oblasti intenzivně věnuje a daří se mu v ní dosahovat hmatatelných výsledků. Transparentně jsme zveřejnili úspory emisí v našem Reportu o udržitelnosti. Díky souboru opatření napříč naší společností se nám mezi lety 2018 až 2019 podařilo meziročně snížit objem emisí CO2 o 8,62 %,“  doplňuje Renata Maierl, tisková mluvčí Kaufland ČR. Bližní informace naleznete na http://www.rozhodujiciny.cz

Do roku 2030 je společným cílem společnosti Lidl a Kaufland snížit ve srovnání s rokem 2019 své provozní emise ve všech zemích o 80 %. K dosažení cílů zpracovali společnosti jako součást svých strategií v oblasti ochrany klimatu svůj akční plán, jenž se zaměřuje na snižování nepřímých emisí, které vznikají v dodavatelském řetězci, ale také na přímé emise produkované ve vlastních provozech. Kromě toho budou obě společnosti nabádat své dodavatele k tomu, aby i oni snižovali produkci svých emisí. Podle analýz společností je totiž až 75 % emisí způsobených právě výrobou produktů.

Emise skleníkových plynů snižuje Lidl a Kaufland dlouhodobě: 

  • V prodejnách Lidlu a Kauflandu využíváme energeticky úsporné LED osvětlení.
  • Rozšířujeme postupně náš sortiment o klimaticky neutrální výrobky,  umožníme  zákazníkům  aktivně přispívat k ochraně klimatu přímo při nákupu – u těchto produktů kompenzujeme  emise vznikající při pěstování, výrobě, přepravě a likvidaci obalů a to prostřednictvím certifikovaných projektů na ochranu klimatu, které mají pozitivní nejen environmentální, ale i sociální dopad.
  • Spolupracujeme s lokálními dodavateli a tím snižujeme uhlíkovou stopu při distribuci výrobků.
  • Na parkovištích vybraných prodejen jsou pro zákazníky zdarma k dispozici dobíjecí stanice pro auta a elektrokola.Další tisíce tun skleníkových plynů šetříme společně díky propracovanému systému sběru a následné recyklaci obalových odpadů.

O společnosti Lidl:

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 276 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 80 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě lidl-shop.cz. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či výstavbu Rákosníčkových hřišť. Více informací naleznete na www.lidl.cz.

Více informací naleznete na: 

www.lidl.cz

http://www.twitter.com/lidlcz

http://www.facebook.com/lidlcesko

http://www.instagram.com/lidlcz

www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika

O společnosti Kaufland:

Kaufland Česká republika v.o.s. je součástí německé obchodní skupiny Schwarz. Na český trh vstoupil v roce 1998 a v současné době zde provozuje 135 prodejen, dvě logistická centra a vlastní masozávod. V České republice zaměstnává více než 23 500 lidí. Kaufland působí kromě Česka v dalších sedmi zemích světa: v Německu, na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku a Moldávii. Celkem provozuje více než 1 300 prodejen, masozávody a logistická či distribuční centra. Zaměstnává více než 150 tisíc lidí. www.kaufland.czRenata Maierl, tisková mluvčí, Úsek firemní komunikace, tel. 251 051 111, e-mail: press@kaufland.cz