Celosvětový reklamní trh po koronavirové době ožívá. Investice do e-commerce vzrostly letos o více než 59 %

Svět reklamy po loňském špatném roce, způsobeném pandemií koronaviru, opět ožívá. Investice do ní rychle stoupají a aktuálně téměř dvojnásobně překonávají původní predikce pro letošní rok. Podle rozsáhlého celosvětového výzkumu společnosti WARC se daří zejména online reklamě, kde se investice v meziročním srovnání zvýšily o téměř 28 procent.

Investice do reklamy se po loňském náročném roce opět probouzí. Mnoho značek se snaží rychle dohnat finanční ztráty způsobené pandemií, k čemuž jim má pomoci právě reklama. Podle aktuálních statistik celosvětové výdaje na reklamu vzrostou během tohoto roku o 12,6 % což je téměř dvojnásobně více (6,7 %), než se původně předpokládalo. Vyplývá to z podrobného průzkumu společnosti WARC, který probíhal ve 100 zemích po celém světě. 

Takto vysoký nárůst by dokázal vykompenzovat veškeré ztráty reklamního trhu způsobené pandemií koronaviru během minulého roku. V průzkumu AKA z podzimu loňského roku předpokládali zadavatelé, že investice se budou držet na podobné úrovni jako loňský rok. S ohledem na pozitivní podnikatelskou náladu v ČR lze očekávat, že i u nás bude tento odhad překonán.

Dlouhodobý vzestup online prostoru pokračuje 

Růst investic do reklam byl během letošního půlroku navýšen především díky online formátům, které zaznamenaly během prvních šesti měsíců roku nárůst výdajů o 27,7 %. Investice do on-line prostoru mají již od roku 2010 stoupající křivku, a jinak tomu podle dat společnosti WARC nebude ani v roce 2022. Do online reklamy společnost započítává e-commerce, SEM, online videa, bannerovou reklamu a reklamu na sociálních sítích. 

Největší nárůst během druhého kvartálu letošního roku zaznamenalo odvětví e-commerce, a to o celých 59,5 % oproti minulému roku. Majitelé kamenných prodejen byli restrikcemi nuceni přesunout svůj byznys na internet a stejně tak se změnilo i nákupní chování zákazníků

Růst oblíbenosti nákupů přes internet potvrzuje i ředitel Asociace komunikačních agentur Marek Hlavica. „Nárůst v oblasti E-commerce potvrzují i reklamní a marketingové agentury, které se zaměřují na podporu e-shopů. Ty během plošné karantény neměly nouzi o zakázky, naopak rostly a zvyšovaly své obraty často dvojciferně.“

Podle Zprávy o reklamě z konce roku 2020, kterou každoročně vydává Asociace komunikačních agentur, bylo pro české firmy hlavní výzvou zaměřit se více na budování nových prodejních on-line kanálů, získávání dalších zákazníků a podporu značky. To se ostatně potvrdilo i u celosvětových firem. 

Pandemie neznamenala jen přesun z kamenných obchodů do on-line, ale také poučení ohledně hodnoty značky. Silné a strategicky podporované značky jsou odolnější. Lidé se více než kdy jindy rozhodovali, u koho nakoupí. A preferovali právě značky, které znají a mají o nich dobré mínění,“ potvrzuje Marek Hlavica z AKA. 

Červnová data dopadla pozitivně, posilují i mediální kanály

Podle posledních červnových dat byl zaznamenán růst i u mediálních kanálů. Poptávka roste především po televizní reklamě. Z velké části je tento fakt ovlivněn návratem sportovních událostí, včetně nadcházejících letních olympijských her. 

Pozitivně dopadla také OOH reklama a inzerce v rádiích, která se díky stoupající tendenci blíží do fáze růstu. Nadějné výsledky má po delší době dokonce i inzerce v tištěných mediích, u které byl zaznamenán zpomalený dlouhodobý pokles a rostoucí tendence křivky. 

Některé sektory přehodnocují své budoucí plány a strategie 

Obor dopravy a cestovního ruchu byl před pandemií jedním z největších a nejrychleji rostoucích inzerentů. To se však během minulého roku z důvodu prudkých škrtů změnilo. Očekává se, že se obor podaří obnovit nejdříve až po roce 2022. Podle aktuálních předpokladů výdaje na reklamu v oblasti cestovního ruchu v příštím roce poklesnou o 6,9 %, oproti roku 2019. V rámci českého trhu potvrdila situaci i AKA už vúnoru, kdy prohlásila, že sektory, jako jsou letecká doprava či turismus, budou v oblasti reklamy stát stranou. Důraz na propagaci tuzemských regionů jako prázdninových destinací celkový propad nevykompenzují.

Mnohé firmy, které nabízejí cestovní služby, snížily v loňském roce svou reklamu z důvodu kolapsu poptávky, což vedlo k celkovému přehodnocení marketingových strategií. To mimo jiné potvrzují i informace, které poskytla ubytovací služba Airbnb, která v loňském roce snížila celosvětově své výkonnostní kampaně o 541 mil. dolarů a změnila strategii tak, aby byla více zaměřena na značku a PR.

O AKA

AKA – Asociace komunikačních agentur je výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace sdružující mediální, reklamní, CRM a marketingové agentury. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. Rovněž dbá o etické standardy komerční komunikace prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.

Označeno tagem