ČLFA: Objem nebankovního financování v 1. pololetí meziročně vzrostl o 22,2 % na 84,44 mld. Kč

  • Výše profinancovaných firemních investic stoupla o 24,3 %
  • Objem prostředků poskytnutých pomocí factoringu se zvýšil o 28,4 %
  • Domácnosti si půjčily o 4,1 % peněz více 
  • Úvěry či leasingy na silniční dopravní prostředky narostly o 30,4 %

Praha 6. srpna 2021. Objem nebankovního financování firem a domácností realizovaný členskými společnostmi České leasingové a finanční asociace (ČLFA) se v prvním pololetí letošního roku meziročně zvýšil o 22,2 % na 84,44 miliardy korun. Prostřednictvím leasingu nebo úvěrů poskytli členové ČLFA firmám a domácnostem 57,98 miliardy korun. Dalších 26,46 miliardy získali podnikatelé na financování provozu formou factoringu. Ve většině sledovaných kategorií dosáhla členská základna asociace dokonce lepších výsledků než v prvním pololetí předkrizového roku 2019. 

„Po loňském poklesu způsobeném koronavirovou krizí nastalo výrazné oživení. Dynamické navýšení obchodů jsme zaznamenali v oblasti financování podnikatelů, především pak ve financování firemních aut. Je to však dáno zejména nárůstem průměrné profinancované částky neboli zdražováním automobilů, a to jak nových, tak ojetých. Poptávka klientů se zčásti přesouvá od nových vozidel k mírně ojetým, vedle toho registrujeme zvýšený zájem o financování prémiových aut. Na automobilovém trhu pozorujeme i rizika spojená s omezením výroby v důsledku nedostatku mikročipů,“ říká Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA. Asociace sdružuje 39 předních tuzemských poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Celkové pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního prvního pololetí 245,93 miliardy korun, ve srovnání s koncem loňského roku stagnovaly.

Oblast financování podnikatelských investic dosáhla v letošním prvním pololetí meziročního nárůstu o 24,3 % při objemu 46,32 miliardy korun. Pomocí operativního leasingu bylo realizováno 17,5 % těchto investic. Celková hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu se meziročně zvýšila o 27,2 % na 108,16 miliardy korun. Výše prostředků poskytnutých firmám v rámci factoringu stoupla o 28,4 % na 26,46 miliardy.

V kategorii financování domácností asociace vykázala zvýšení celkového objemu obchodů o 4,1 % na 11,66 miliardy korun.

Jako obvykle i v prvním pololetí letošního roku uzavřeli členové ČLFA nejvíce kontraktů na financování aut. Na silniční dopravní prostředky poskytli 34,36 miliardy korun, o 30,4 % více než ve stejném období roku 2020. Z toho 15,13 miliardy bylo určeno na pořízení 27 022 nových osobních vozů. Objem prostředků určených na financování nových osobních automobilů meziročně stoupl o 26,3 % a počet těchto vozidel o 8,2 %. Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno 24 % všech nových osobních vozů prvně registrovaných v České republice v letošním prvním pololetí.

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v prvním pololetí roku 2021 podle účelu investování (srovnání se stejným obdobím roku 2020)

celkový objem v mld. Kč (1. pololetí 2021)celkový objem v mld. Kč (1. pololetí 2020)změna v %

financování podnikatelských investic (finanční a operativní leasing, podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)
46,3237,26+24,3 %

financování firemního provozu (factoring)
26,4620,61+28,4 %

financování domácností(spotřebitelské úvěry,spotřebitelský leasing)
CELKEM

11,66


84,44

11,20


69,07

+4,1 %


+22,2 %

Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.

Podrobnější výsledky za jednotlivé sektory najdete na následujících stranách.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením firem (většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 39 členů. Více na: www.clfa.cz.

Kontakt pro média:

Pavel Hálek, tel.: 602 346 551, e-mail: halek@medialni.cz 

Financování podnikatelských investic 

(finanční leasing včetně firemních úvěrů, operativní leasing)

Polovinu prostředků si firmy půjčily na osobní či užitkové vozy

V prvním pololetí roku 2021 poskytli členové ČLFA firmám na jejich investice 46,32 miliardy korun.

Prostřednictvím produktů určených přednostně na financování konkrétní věci, tedy finančním leasingem anebo podnikatelským úvěrem, bylo realizováno 82,5 % těchto investic za 38,20 miliardy korun. Zbývajících 17,5 % firemních investic za 8,12 miliardy korun bylo financováno operativním leasingem.

Na nemovitosti si firmy prostřednictvím produktů členů ČLFA půjčily 1,68 miliardy korun.

V přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře tradičně dopravní prostředky. Také v prvním pololetí roku 2021 dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní automobily. Ve skupině strojů a zařízení byl největší zájem o financování zemědělských anebo lesnických strojů, o financování strojů určených pro těžbu, dobývání a stavebnictví a poté o financování kovoobráběcích či jiných obráběcích strojů.

Graf č. 1: Podíl produktů určených na financování podnikatelských investic v prvním pololetí 2021

(podle vstupního dluhu)

Graf č. 2: Podíl komodit v rámci financování firem v prvním pololetí 2021

Financování firemního provozu (factoring)

Hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu stoupla o 27,2 %

Podle údajů Asociace factoringových společností České republiky narostla v letošním prvním pololetí výše prostředků poskytnutých v rámci factoringu meziročně o 28,4 % na 26,46 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 108,16 miliardy korun, což představuje meziroční navýšení o 27,2 %.

Factoring je určen na financování firemního provozu. V prvním pololetí roku 2021 se téměř vyrovnal podíl regresního a bezregresního factoringu na trhu. Dříve výrazněji převládal zájem o regresní factoring, při němž factoringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta. Z hlediska regionálního zaměření je největší zájem o tuzemský factoring.

Graf č. 3: Regionální zaměření factoringu poskytnutého v prvním pololetí 2021

Graf č. 4: Podíl regresního a bezregresního factoringu poskytnutého v prvním pololetí 2021

Financování domácností (spotřebitelské úvěry a leasing)

Výše prostředků poskytnutých domácnostem stoupla o 4,1 %

Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v prvním pololetí letošního roku 11,66 miliardy korun, meziročně o 4,1 % více. Dominantní většina obchodů (94,4 %) připadla na spotřebitelské úvěry, zbývající část na spotřebitelský leasing.

Objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl rozložen mezi revolvingové úvěry (3,99 miliardy korun), neúčelové půjčky (2,95 miliardy korun) a financování hmotného majetku (4,07 miliardy korun).

Na osobní automobily si domácnosti v letošním prvním pololetí půjčily od členských společností ČLFA 4,09 miliardy korun.

Graf č. 5: Podíl produktů určených na financování domácností v kategorii spotřebitelských úvěrů v prvním pololetí 2021 (podle celkových objemů obchodů)

Tabulka č. 2: Počet nových a ojetých osobních vozů určených pro domácnosti, které financovali členové ČLFA v prvním pololetí 2021

počet smluv 

nové vozy
6466

ojeté vozy
9569