Gartner identifikoval top 5 byznys trendů v oblasti výroby pro rok 2021

Patří mezi ně digitální a produktové zážitky, monetizace dat a ekosystémová partnerství.

Analytici společnosti Gartner identifikovali pět nejdůležitějších trendů, jež budou mít dopad na výrobní sektor v letošním roce. Způsobí narušení stávajícího byznysu, ale zároveň vytvoří pro výrobní podniky nové příležitosti.

Výrobní podniky patřily mezi ty pandemií spíše postižené – což znamenalo, že uplynulých dvanáct měsíců věnovaly rychlé digitalizaci provozu a často též přepracování a zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců. Nyní ale přicházejí na řadu další digitální trendy dotýkající se jejich byznysu – těm by měli věnovat maximální pozornost zejména CIO a IT lídři, aby je mohli odpovídajícím způsobem podpořit a pomoci s jejich rozvojem a uplatněním. „Tyto trendy mohou výrobním podnikům pomoci připravit se na podobné výpadky a otřesy, jaké zažily v posledním roce, a zmírnit problémy jako nedostatek kontaktu se zákazníky, usnadnit vstup na nové trhy nebo uvádění novinek a zvládání nepříznivých fiskálních situací,“ vysvětluje viceprezidentka výzkumu Gartneru Michelle Duerst.

1. Digitální + produktový zážitek (digital + product experience) představuje kombinaci fyzických produktů a digitálních služeb nabízející jedinečnou formu uživatelského (zákaznického) zážitku ve spotřebním i B2B segmentu. Je navíc vhodnou odpovědí na omezení kontaktu se zákazníky, jež přinesla pandemie. Cílem je vytvořit víc než dodatečnou službu – digitální obchodní model umožňující udržet spojení se spotřebitelem i po prodeji výrobku, například v rámci komunity dalších zákazníků a pokročilých uživatelů. Analytici Gartneru předpovídají, že do roku 2025 bude 50 největších výrobců spotřebního zboží investovat do vlastní aplikace využívající umělou inteligenci, technologie zabudované do výrobku a interakci pomocí videa coby digitálních aktiv a/nebo inovačních prvků využívaných v rámci výzkumu a vývoje.

2. Totální (celkový, ucelený) zážitek (total experience) popisuje, jak mohou CIO využít technologie a interakce pro zlepšení, posílení a povzbuzení zákazníků i zaměstnanců a jejich vztahů tak, aby se zvýšila jejich celoživotní hodnota (CLV). CIO tak mohou identifikovat správnou platformu, která propojí zákazníky, partnery a zaměstnance. Například pracovník, který působí jako odborník na značku nebo agent zákaznického servisu odpovídající zákazníkům na otázky. Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2024 budou organizace poskytující celkový zážitek překonávat konkurenci o 25 % v ukazatelích spokojenosti jak zákazníků, tak zaměstnanců.

3. Ekosystémová partnerství mohou využít zejména globálně působící organizace jako příležitost k růstu nejen na vyspělých, ale i na rozvíjejících se trzích. Ve výrobě mohou ekosystémová partnerství usnadnit různé iniciativy, jako jsou například obaly šetrné k životnímu prostředí, zavedení práce v nedostatečně rozvinutých komunitách a snižování emisí cestou práce na dálku. Podle Gartneru se do roku 2024 75 % z 20 největších světových společností vyrábějících spotřební zboží zapojí do ekosystémového partnerství, které přispěje k dosažení cílů růstu a udržitelnosti. 

4. Monetizace dat dává CIO v oblasti výroby možnost generovat dodatečné příjmy z digitalizace vlastních produktů a služeb. Rychlá digitalizace v rámci výrobních organizací vytváří velké množství dat, CIO mohou tato data sdílet a zpeněžit v rámci celého ekosystému, tedy využívat informace jako aktivum, vytvářet nové služby nebo vstupovat do nových obchodních modelů. Tyto nové zdroje příjmů pak organizaci mohou pomoci zvládnout situaci, když je podnikání narušeno vnějšími faktory – například problémy v dodavatelském řetězci nebo nedostatek lidských zdrojů. Analytici Gartneru předpovídají, že do konce roku 2024 se polovině globálních organizací v těžkém průmyslu (vyrábějících těžká aktiva) podaří zpeněžit jejich data.

5. Zařízení jako služba (Equipment as a Service – EaaS) je komerční model, kdy podniky platí za provozní prostředky prostřednictvím opakujících se provozních poplatků, nikoliv nákupem zařízení. V tomto modelu využívají CIO vestavěné funkce a technologie internetu věcí (IoT) ke zvýšení efektivity nebo hledání a odstranění provozních nedostatků. Gartner předpovídá, že do roku 2023 bude 20 % výrobců průmyslových zařízení podporovat EaaS s funkcemi vzdáleného průmyslového internetu věcí oproti prakticky nulovému stavu dnes.

Více o nastupujících trendech, nových výzvách a doporučených krocích pro CIO, IT a digitální lídry naleznete v bezplatné publikaci Gartneru (anglicky): ”Top Priorities for IT: Leadership Vision for 2021.”

Klienti společnosti Gartner si mohou přečíst více ve zprávě “Top 5 Strategic Business Trends in Manufacturing Industries for 2021” . Téma trendů, výzev a doporučení pro CIO ve výrobě i dalších oborech bude obsahem podzimního Gartner IT Symposia/Xpo 2021, které se uskuteční počátkem listopadu v Barceloně.

Původní tisková zpráva (anglicky): https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-07-28-gartner-identifies-top5-manufacturing-trends-2021

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 2 tisíce analytiků Gartner se zabývá technologickými a byznysovými tématy, sleduje trendy, výrobce a dodavatele a produkuje 14 tisíc benchmarků ročně (v oblasti IT, financí, marketingu, provozu a obchodu). V databázi Gartner je více než 300 tisíc vlastních reportů a analýz. Nabízí klientské interakce a konzultace s analytiky. Po celém světě organizuje více než 75 konferencí ročně. Gartner má celosvětově přes 15 tisíc klientů – organizací z více než 100 zemí; je mezi nimi 73 % firem z žebříčku Global 500.