Raiffeisen investiční společnost otevírá svůj realitní fond pro další investory

Praha 9. srpna 2021  – Začátkem června přibyla do portfolia Raiffeisen realitního fondu již pátá nemovitost, která je rozšířením stávajícího objektu Galerie Písek. Fond se intenzivně připravuje na další akvizice, a proto bude od 9. do 31. srpna 2021 nabízen na pobočkách Raiffeisenbank novým investorům. Vstupní poplatek je 1,5 %, výstupní poplatek 3 %
z odkupované částky, pokud byly podílové listy drženy 3 roky nebo více, poté 0 %.  Aktuálně je ve fondu majetek v hodnotě 2,4 miliardy korun. Za rok 2020 dosáhl fond zhodnocení 4,5 %.

„Volné prostředky slouží k pokrytí případných odkupů. Držíme jen tolik peněz, kolik nařizuje naše regulace. Proto před dalšími nákupy nemovitostí otevíráme fond pro další investory,“ vysvětluje Jaromír Sladkovský, ředitel Raiffeisen investiční společnosti. 

Raiffeisen realitní fond, který obhospodařuje Raiffeisen investiční společnost, využívá prostředky od investorů k investicím do nemovitostí. Ve fondu jsou aktuálně nemovitosti ve třech lokalitách – retailový park v Brně, nákupní centrum v Písku a průmyslové objekty u Plzně. Cílem investiční společnosti je vybrat podobný objem peněz jako minulý rok, což bylo 600 milionů korun.

Veškeré informace k Raiffeisen realitnímu fondu jsou zveřejněny na:
https://www.rb.cz/osobni/zhodnoceni-uspor/investice/podilove-fondy/raiffeisen-realitni-fond.

Základní informace o Raiffeisen investiční společnosti 

Raiffeisen investiční společnost (RIS) působí na trhu od poloviny roku 2013. V současnosti spravuje majetek podílníků ve 25 fondech s různými investičními strategiemi. Svou investici zde mohou realizovat jak konzervativní investoři a investiční začátečníci, tak zkušení účastníci kapitálového trhu. RIS je v posledních letech jedna z nejrychleji rostoucí investiční společností na trhu. Aktuální objem aktiv pod její správou překročil 30 miliard Kč.