Gebrüder Weiss přepraví špičkový vrtací robot ze Švýcarska do Las Vegas

Praha, 17.8.2021 – Gebrüder Weiss zajišťuje v rámci partnerství s výzkumným týmem Švýcarského federálního technologického institutu (ETH) v Curychu pozemní a námořní přepravu experimentálního razicího robotu ze švýcarského Dübendorfu do Las Vegas. Se zařízením se členové expertní skupiny „Swissloop Tunneling“ zúčastní vědecké soutěže iniciované Elonem Muskem „Can you beat the snail?“ (Dokážete porazit šneka?), ve které půjde o co nejrychlejší a nejpřesnější ražbu podzemního tunelu.

Tým ETH se podílí na technickém vývoji vysokorychlostního dopravního systému Hyperloop, který se opírá o koncept vyvinutý Elonem Muskem. Jeho klíčovou myšlenkou je přeprava osob a zboží na kratší vzdálenosti vysokou rychlostí s využitím podzemních či nadzemních tunelů. Aby jejich ražení bylo finančně rentabilní, musí být potřebné razicí roboty co nejrychlejší, nejkompaktnější a s co možná s nejvyšším stupněm automatizace. Podmínky, které Elon Musk stanovil pro high-tech vědecký závod v Las Vegas, jsou náročné a zároveň inspirativní. Jako referenční hodnota pro rychlost ražení tunelů totiž slouží „cestovní“ rychlost hlemýždě, kterou se soutěžní týmy budou snažit překonat.

„Jako poskytovatel logistických řešení orientovaných na budoucnost musíme již dnes začít přemýšlet o tom, jak zajistit nákladní mobilitu zítřka za ekonomicky přijatelných podmínek. Projekt Hyperloop se nám dnes může zdát ještě do jisté míry exotický, ale inspiruje k hledání reálně proveditelných řešení pro požadavky mobility v budoucnosti,“ říká Lothar Thoma, generální ředitel pro leteckou a námořní dopravu společnosti Gebrüder Weiss.

Stefan Kaspar, zakladatel a spolupředseda společnosti Swissloop Tunneling, dodává: „Jde nám o zásadní revizi pohledu na stávající systémy dopravy osob a zboží a hledání jejich skutečně proveditelných alternativ. Naší vizí není nic menšího než revoluce v tunelování a snaha o průlom ve využití této technologie. S logistickou podporou společnosti Gebrüder Weiss je naše vize o krok blíže ke svému uskutečnění.“

Gebrüder Weiss je hlavním sponzorem projektu Swissloop Tunneling na ETH v Curychu. Foto: Před námořním kontejnerem Gebrüder Weiss v Dübendorfu (Švýcarsko): Stefan Kaspar (vlevo), zakladatel a spolupředseda společnosti Swissloop Tunneling, se svým týmem. (Zdroj: Gebrüder Weiss / Sams)

Gebrüder Weiss je hlavním sponzorem projektu Swissloop Tunneling na ETH v Curychu. Foto: Před námořním kontejnerem Gebrüder Weiss v Dübendorfu (Švýcarsko): Stefan Kaspar (vlevo), zakladatel a spolupředseda společnosti Swissloop Tunneling, se svým týmem. (Zdroj: Gebrüder Weiss / Sams)

O společnosti

Firma Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7400 zaměstnanců ve 170 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice společnost Gebrüder Weiss zaměstnává 366 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.