RBP vrátila za půl roku pojištěncům 9,7 milionu korun za léky

Ostrava, 18. srpna 2021 – Zdravotní pojišťovna RBP na základě pravidelného čtvrtletního vyhodnocení překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila za první polovinu roku 2021 13,3 tisícům klientů bezmála 9,7 milionu korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2020 se v průměru jedná o 16% nárůst.

Tradičně nejpočetnější skupinu představovali klienti z řad seniorů, kterým pojišťovna na bankovní účet nebo složenkou zaslala přes 8,9 milionů korun.

RBP současně evidovala i 281 klientů, na které se od 1. ledna 2020 vztahuje snížení ochranného limitu na 500 korun. Jedná se o pojištěnce, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a tuto skutečnost doložili pojišťovně kopií příslušného rozhodnutí. Snížení ochranného limitu se týká i pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. I tuto skutečnost ale museli RBP doložit kopií posudku o posouzení jejich zdravotního stavu. 

Výsledky po jednotlivých čtvrtletích 2021:

1.čtvrtletí   vrácená částka 2,558 mil. Kč

2.čtvrtletí   vrácená částka 7,063 mil. Kč

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 41 poboček a spolupracuje s bezmála 14 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete na www.rbp213.cz.

Označeno tagem