Strategické investice pod drobnohledem ministerstva: Co přinesl nový zákon

Předem schválit, zpětně prověřit nebo také dodatečně zakázat: Takové pravomoci má od 1. května letošního roku Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vůči zahraničním investicím ze zemí mimo EU do strategických aktiv i firem relevantních pro bezpečnost a strategické záměry ČR.

Realizace investice bez povolení MPO může vést k drakonickým pokutám pro investory ve výši až 1 % či 2 % z obratu nebo až 100 milionů Kč, a to v závislosti na druhu přestupku.

Nové povinnosti vyplývají z nového zákona č. 34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů. Legislativa vychází z nařízení EU a obdobná úprava s lokálními specifiky je či bude platná i v ostatních zemích Unie.

První skupinou s nejpřísnějším režimem a notifikací před realizací jsou zahraniční investice v oblasti vojenského materiálu, kritické infrastruktury či základních služeb (např. odvětví energetiky, dopravy, bankovnictví, infrastruktury finančních trhů, zdravotnictví, vodního hospodářství, digitální infrastruktury či chemického průmyslu) a tzv. zboží dvojího užití (tzn. zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely). 

Druhou skupinou jsou investice obecně vymezené jako další zahraniční investice, které jsou způsobilé ohrozit bezpečnost České republiky nebo vnitřní či veřejný pořádek. MPO vytipovalo i v této oblasti sektory a odvětví, na které se v této obecné oblasti zaměří.  Jde zejména o letecký průmysl, kosmický průmysl, nové technologie (nano, bio) a jejich vývoj, vývoj a užití umělé inteligence, nové technologie a řešení na zpracování a spravování informací. 

Je otázkou, nakolik tato úprava zvýhodní v rámci tuzemských akvizic investory z EU, neboť prodávající budou mít větší jistotu, že se jejich transakce nebude tato regulativa týkat. Nebo nakolik to přinese faktický odliv zahraničních investic. 

Každopádně platí, že pokud do vaší společnosti vstupuje investor ze země mimo EU, nebo plánujete-li vstup do společnosti ovládané investorem ze země mimo Evropskou unii, měli byste novému zákonu věnovat pozornost.  

Vztahuje se totiž například i na investory z Norska, Švýcarska a nově s ohledem na BREXIT i z Velké Británie. Zahraniční investor je zákonem definován jako „každý, kdo uskuteční nebo hodlá uskutečnit zahraniční investici v ČR a není státním občanem ČR nebo občanem jiného členského státu EU, nemá sídlo v ČR nebo v jiném členském státu EU, nebo je přímo či nepřímo ovládán tím, kdo splňuje tyto požadavky“.

Bližší podrobnosti můžete najít zde.

Pavel Postl, partner Apogeo Group